Na području Općine Kneževi Vinogradi osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Vijeće mjesnog odbora:

 • razmatra pitanja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana svog područja, te potiče i predlaže mjere odgovarajućim ustanovama, poduzećima i općinskom vijeću, izvršnom tijelu Općine,
 • prati uređivanje prostora na svom području, nadležnim tijelima predlaže mjere za rješavanje određenih pitanja ili samo poduzima aktivnosti za uređenje površina,
 • prati rad službe u komunalnim djelatnostima i potiče poduzimanje mjera za njihov razvoj i unapređenje njihovog rada,
 • prati rad službi i razmatra pitanje brige o djeci, socijalne skrbi, kulture, športa, na svom području, te pokreće aktivnosti za njihov rješavanje,
 • upravlja imovinom koja mu je dana na raspolaganje aktom općinskog vijeća,
 • obavlja i druge poslove povjerene na osnovu zakona, Statutom ili odluka Općinskog vijeća.

Mjesni odbori na području Općine Kneževi Vinogradi su:

 1. Kneževi Vinogradi za područje naselja Kneževi Vinogradi
 2. Karanac za područje naselja Karanac
 3. Kotlina za područje naselja Kotlina
 4. Kamenac za područje naselja Kamenac
 5. Suza za područje naselja Suza
 6. Zmajevac za područje naselja Zmajevac
 7. Mirkovac za područje naselja Mirkovac, Sokolovac, Jasenovac.

Mjesna samouprava