Mjesni odbor Mirkovac, Sokolovac, Jasenovac (24.06.2014.):

  1. Boris Gal – predsjednik
  2. Josip Marinović – zamjenik predsjednika
  3. Josip Vizinger
  4. Alen Kovač
  5. Johan Rotinger