Naziv projekta: Izgradnja ceste od kružnog toka do ulice M. Pijade, te u produžetku izgradnja ceste i parkirališta jugoistočno od bazena u Kneževim Vinogradima

Korisnik projekta: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupni iznos projekta: 5.824.102,80 kn
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 5.708.963,80 kn (85% EU, 15% RH)

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (2. siječnja 2018. – 2. veljače 2020.)

Kratak opis projekta: Projekt se odnosi na izgradnju nerazvrstane ceste od kružnog toka do ulice M. Pijade, te u produžetku izgradnju ceste i parkirališta jugoistočno od bazena u Kneževim Vinogradima s ciljem poboljšanja životnih i radnih uvjeta stanovnika, gospodarstvenika i posjetitelja Općine Kn. Vinogradi. Duljina ceste iznosi 1,22 km. Osim troškova izgradnje, u projekt su uključeni i opći troškovi (izmjena projektne dokumentacije, geodetske podloge, stručni nadzor).

Projekt ˝Izgradnja ceste od kružnog toka do ulice M. Pijade, te u produžetku izgradnja ceste i parkirališta jugoistočno od bazena u Kneževim Vinogradima˝ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.