Naziv ulaganja: Izrada IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Korisnik ulaganja: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupna vrijednost ulaganja: 223.500,00 kn ((85% EU, 15% RH)

Razdoblje provedbe: 2018. godina

Projekt ˝Izrada IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi˝ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, Operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Odluka o izradi IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi