Projekt se odnosi na rekonstrukciju (dogradnja) Dječjeg vrtića Kneževi Vinogradi, a što obuhvaća radove na rekonstrukciji i opremanje s ciljem poboljšanja životnih i radnih uvjeta stanovnika, gospodarstvenika i posjetitelja Općine Kn. Vinogradi. Ulaganjem se razvija i unaprjeđuje društvena infrastruktura (poboljšavaju se prostorni i materijalni uvjeti rada dječjeg vrtića), koja će pridonijeti zadovoljavanju razvojnih potreba djece kako bi se postigao daljnji razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne funkcije i djelatnosti vrtića što će ujedno doprinijeti usklađivanju s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. Projektom će biti stvoreni preduvjeti za povećanje kvalitete života u ovom ruralnom području te za stvaranje atraktivnog područja za mlade obitelji, što će pridonijeti zaustavljanju procesa depopulacije i osiguravanju dugoročne održivosti ruralnih područja.

Naziv projekta: Rekonstrukcija (dogradnja) Dječjeg vrtića

Korisnik projekta: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupni iznos projekta: 2.655.223,20 kn
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 2.631.148,20 kn (85% EU, 15% RH)

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca

Ulaganjem se razvija i unaprjeđuje društvena infrastruktura (poboljšavaju se prostorni i materijalni uvjeti rada dječjeg vrtića), koja će pridonijeti zadovoljavanju razvojnih potreba djece kako bi se postigao daljnji razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne funkcije i djelatnosti vrtića što će ujedno doprinijeti usklađivanju s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. Projektom će biti stvoreni preduvjeti za povećanje kvalitete života u ovom ruralnom području te za stvaranje atraktivnog područja za mlade obitelji, što će pridonijeti zaustavljanju procesa depopulacije i osiguravanju dugoročne održivosti ruralnih područja.

Realizacijom ovog projekta povećati će se razina kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja, a što predstavlja jedan od važnih čimbenika zadovoljstva života u ruralnom području i motivirajući faktor za mlade obitelji da ostanu, odnosno da se dosele na navedeno područje.

Izravni rezultati projekta su:
1. Rekonstruiran, dograđen i opremljen objekt Dječjeg vrtića ˝Zeko˝ u Kneževim Vinogradima ukupne površine (novoizgrađeno 151,22 m2 bruto površine, ukupna površina vrtića nakon dogradnje i rekonstrukcije 548,98 m2)
2. Povećan broj zaposlenih osoba u dječjem vrtiću – 3 novozaposlene osobe, 1 produljenje radnog vremena na puno radno vrijeme
3. Osnovana nova vrtićka skupina – 1 jaslička skupina
4. Povećan broj djece koja pohađa vrtić (za 12 djece u jasličkoj skupini)
5. Osigurani uvjeti za sigurno i zabavno provođenje vremena na svježem zraku (uklonjeno staro i
dotrajalo igralište te postavljeno novo vanjsko igralište za djecu)

Projekt ˝Rekonstrukcija (dogradnja) Dječjeg vrtića˝ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.