Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, obvezni program predškole provodit će se za svu djecu rođenu u razdoblju od 01. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine koja imaju prebivalište na području općine Kneževi Vinogradi u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole organizirat će se u redovitim skupinama dječjeg vrtića po naseljima:

KNEŽEVI VINOGRADI od 1.03.2023. do 26.05.2023. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
KARANAC od 1.03.2023. do 26.05.2023. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
SUZA od 1.03.2023. do 26.05.2023. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
ZMAJEVAC od 1.03.2023. do 26.05.2023. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:
1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
3. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA

Zahtjev za program predškole podnosi se do 24. veljače 2023. godine dolaskom u vrtić roditelja/ udomitelja/ skrbnika i djeteta uz prethodno dogovoren termin pozivom na telefon 031/731-012 u Kneževim Vinogradima.

Zahtjev za upis predškola