Javni poziv za upis djece u vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Zeko Kneževi Vinogradi za pedagošku godinu 2024./2025.

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Zeko ove godine obavljat će se putem nacionalnog portala e-Građani, u razdoblju od 30. ožujka do 10. travnja 2024. (do 12 sati kada se aplikacija automatski zatvara).

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
– NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
– adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

1.Upute za korištenje sustava nalaze se u prilogu ovog javnog poziva.

2. Poveznica putem koje roditelji šalju prijave odnosno zahtjeve za upis:  https://gov.hr u gore navedenom periodu. Roditelji koji nemaju pristup nacionalnom portalu e-Građani, svu potrebnu dokumentaciju donose u dječji vrtić (matični ili područni), gdje također potpisuju privolu da vrtić elektronički obraduje podatke potrebne za upis djeteta. U tom slučaju molimo roditelje da dovedu  dijete u unaprijed dogovorenom terminu (031/731-012).

3. Zahtjev za upis u Dječji vrtić „Zeko“ mogu podnijeti roditelji djece koji imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području druge jedinice lokalne samouprave.

4. Zahtjevi za upis u programe Dječjeg vrtića podnose se za djecu koja do 31. kolovoza 2024. navršavaju jednu godinu.

5. Ukoliko dijete do 1. rujna tekuće godine ne napuni godinu dana, roditelji koji imaju prebivalište na području Općine Kneževi imaju mogućnost plaćati rezervaciju mjesta koji odgovara punom iznosu izabranog programa najdulje 6 mjeseci. Za navedenu  uslugu sklopit će se poseban ugovor.

6. Razgovori s roditeljima i djecom obavit će se prema rasporedu o kojem će roditelji biti pravovremeno obavješteni putem elektroničke pošte (e-mail).

7. Rezultati upisa kao i lista čekanja djece koja nisu ostvarila pravo na upis objavljuju se javno na oglasnoj ploči matičnog vrtića i na web stranici Općine Kneževi Vinogradi (https://knezevi-vinogradi.hr/kategorija/djecji-vrtic-zeko/obavijest-roditeljima/) u periodu od 6.5. do 10.5.2024. godine.

8. Nepravovremeno i nepotpuni pristigli zahtjevi neće se razmatrati ukoliko budu popunjena sva mjesta.

9. Protiv odluke Povjerenstva o rezultatima upisa podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću vrtića u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči matičnog vrtića i na web stranici Općine Kneževi Vinogradi.

10.Prednost upisa imaju:

 • djeca zaposlenih roditelja
 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 • djeca samohranih roditelja
 • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
 • djeca u udomiteljskim obiteljima
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • djeca iz obitelji s troje i više djece
 • djeca, za koje roditelji primaju doplatak

11. Uz ispunjen Zahtjev za upis, roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti dužni su priložiti i:

 • za dijete samohranog roditelja – dokaze/izjavu o samohranosti (drugi roditelj umro, proglašen umrlim, nestao ili nije sposoban uzdržavati dijete ili skrbiti o njemu)
 • za dijete oba zaposlena roditelja – Potvrde o radnom statusu oba roditelja-Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata – Presliku dokumenta da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni ili izvadak iz matice rođenih
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, odgovarajuće Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
 • za dijete s teškoćom u razvoju – Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju odn. Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb odn. Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju
 • za dijete roditelja koji primaju doplatka za djecu- Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete

12. Obavezna dokumentacija:

 • Izvadak iz matice rođenih ili rodni list (preslika)
 • Potvrda o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice djeteta i roditelja)
 • Potvrda o radnom statusu oba roditelja
 • Potvrda nadležnog liječnika/pedijatra o procijepljenosti djeteta

 NAPOMENA:

 • Dokumente prilagati pod rubrikom “Kriteriji i bodovanja”
 • Roditelj u aplikaciji e-Upisi ne mora ispunjavati poglavlje „Inicijalni upitnik“
 • Podnošenjem prijave na upise pristupnici su izričito suglasni da Dječji vrtić „Zeko“, Kneževi Vinogradi, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.

Ugovori s roditeljima primljene djece sklapat će se od 2. rujna tekuće godine.

Neposredno prije uključenja u odgojnu skupinu roditelji/skrbnici obvezni su obaviti sistematski pregled djeteta pred polazak u vrtić/jaslice (ne starije od 15 dana).

Za sve informacije možete nazvati na broj telefona: 031/731-012.

Tekst – Javni poziv
Zahtjev za upis
Privola-suglasnost
Upisi u dječje vrtiće – korisničke upute