Općinski načelnik Vedran Kramarić potpisao je jučer dodatak ugovoru o poslovnoj suradnji sa Osječko-baranjskom županijom za nastavak provedbe projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“.
Navedeno znači će Općina Kneževi Vinogradi i Osječko-baranjska županija i nadalje subvencionirati kamatu u visini od 1%, odnosno ukupno 2% kamate na odobreni stambeni kredit poslovne banke osobama koje se odluče kupiti nekretninu na području naše općine.
Projekt je pokrenut prije pet godina od strane Osječko-baranjske županije, a Općina Kneževi Vinogradi se među prvima uključila u provedbu a sve radi ublažavanja negativnih demografskih trendova, pada broja stanovnika i pojačane ekonomske emigracije, kao i njihovog negativnog utjecaja na smanjenje broja i udjela radno aktivnog stanovništva, nedostatka potrebne radne snage te usporenog gospodarskog rasta i razvoja.
Zahtjevi za subvenciju kamate na kredite mogu se podnositi tijekom cijele godine, do iskorištenja kreditnog potencijala, a podnose se poslovnoj banci na propisanim obrascima.