Pedagoška godina 2023./2024.

Mlađa mješovita skupina broji ukupno dvadesetero djece, od čega je deset dječaka i deset djevojčica u dobi od tri do pet godina.  Prateći interese djece odgojiteljice usmjeravaju svoj odgojno – obrazovni rad svakodnevno prema kvalitetnom i poticajnom okruženju kako bi za djecu osigurale ugodnu, sigurnu i sretnu sredinu uz odgovarajuću podršku. Odgojiteljice ostvaruju suradnju s roditeljima tijekom projektnog učenja, kao i s ustanovama koje pomažu cjelovitom razvoju djeteta (Gradska knjižnica Beli Manastir).

Polazeći od slike o djetetu kao osobi kojoj je potreba za igrom, istraživanjem i manipuliranjem predmetima urođena, odgojiteljice su nastojale stvarati prilike za učenje te oplemeniti okruženje materijalima za aktivno sudjelovanje djece.

Vođena svojom prirodnom znatiželjom djeca su pokazivala zanimanja za prirodne pojave (snijeg, led, vjetar) i procese (kristalizacija, kristali), prirodne zakonitosti ( ravnoteža, statika) i fenomene ( svjetlost-sjena, magnetizam), životinjski i biljni svijet (pauci, ptice, gljive…).

Kako bi aktivno učenje djeteta u kontekstu vrtića bilo moguće odgojiteljice su također promišljale, planirale i realizirale različite centre aktivnosti tj. okruženje bogato odgojno-obrazovnim potencijalima koji će djeci omogućiti autonomno stjecanje iskustva na konkretan i njemu zanimljiv način.

Tako je nastao centar vode i protočnosti, centar prirodnina i rastresitih materijala (kesten, žir, orah, kinetički pijesak, riža, tjestenina), mali laboratorij ( za iskustva mjerenja i vaganja, pridruživanje,razvrstavanje, grupiranje), svjetlosni centar i dr.

Matične odgojiteljice u skupini su: Marija Vuković, mag.praesc.educ. i Marica Katušić, univ.bacc.praesc.educ.