KUĆNI RED DV «ZEKO» KNEŽEVI VINOGRADI – Kućni red dječjeg vrtića (.doc)

Molimo roditelje da se pridržavaju radnog vremena Ustanove:

 • od 7:00-12:30 sati za POLUDNEVNI boravak
 • 6:30-16:00 sati za CJELODNEVNI boravak

OPĆA PRAVILA:

• Radna pedagoška godina vrtića počinje 01. rujna tekuće godine.
• Za prijem djeteta u vrtić potrebno je ispuniti zahtjev za upis i inicijalni upitnik, obaviti prvi razgovor s roditeljem, upoznati roditelje s kućnim redom vrtića i ostalim dokumentima koji su potrebni za upis.
• Prilikom svakog dovođenja i odvođenja djeteta u/iz vrtića/jaslica roditelj/skrbnik ili ovlaštena osoba obvezna je osobno javiti se odgojitelju. Predajom djeteta roditelju/skrbniku ili ovlaštenoj osobi, prestaje odgovornost odgojitelja.
• Prilikom odvođenja djeteta iz vrtića/jaslica roditelj/skrbnik dužan je u svakom trenutku imati nadzor nad djetetom i kod izlaska iz prostora Vrtića držati ga za ruku.
• Obvezna je liječnička potvrda i kalendar cijepljenja na početku pedagoške godine (ne starija od 15 dana).
• Dijete u vrtiću može boraviti najdulje 10 sati sukladno radnom vremenu objekta.
• Potrebno je da roditelj/skrbnik prati i uvažava pisane i usmene informacije o boravku djeteta/ce u jaslicama i vrtiću.
• Potrebno je da roditelj/skrbnik odazove na roditeljske sastanke, druženja i individualne razgovore koje, prema potrebi mogu i sami inicirati (u dogovoru s odgojiteljima).
• Roditelj treba redovito pratiti garderobno mjesto djeteta, rezervnu odjeću, te redovito prati i zamjenjivati dječju osobne predmete djeteta (papuče, odjeća, pelene i sl.).
• Obvezna je preobuća za dijete /sigurna, čvrsta, primjerena tjelesnoj aktivnosti/.
• Zbog doručka preporučamo dolazak djeteta u vrtić do 8:00 sati.
• Roditelj/skrbnik dužan je redovito podmirivati troškove korištenja usluga Dječjeg vrtića, kako ne bi došlo do ispisa djeteta iz jaslica/vrtića zbog neplaćanja i slanja opomena.
• Nije dozvoljen ulazak u kuhinju, svim stranim osobama.
• Nije dozvoljen ulazak roditelja i drugih pratioca djece u SDB /sobu dnevnog boravka/.
• Nije dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca /pasa, mačaka../ u ograđeni prostor vrtića.
• Nije dozvoljeno pušiti u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića.
• Nije dozvoljeno kretanje osoba, ako nisu tu radi djece, po unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića.
• Nije dozvoljen dolazak pod utjecajem alkohola i droga.
• Nije dozvoljeno unošenje oružja u vrtić.

SIGURNOST:

• Pri dolasku i odlasku iz vrtića obvezno zatvarajte sva vrata!
• U vrtić se ne donose opasni predmeti /žvakaće gume, ukosnice, sitne igračke../ i neprimjereni predmeti /novac, mobitel, nakit i sl./.
• Dječji vrtić ne odgovara za izgubljene stvari, uništene dragocjene predmete i igračke koje dijete donese u vrtić.
• Dječja kolica moguće je na vlastitu odgovornost ostavljati na vanjskom natkrivenom prostoru Vrtića.
• Radi sigurnosti djeteta ne preporučujemo korištenje dječjeg igrališta nakon što roditelj/skrbnik ili ovlaštena osoba dođe po dijete.
• Roditelji ili skrbnici su dužni javiti svaku novu promjenu telefonskog broja, adrese, zaposlenja odgojiteljima skupine.

ZDRAVLJE DJETETA:

• Na početku pedagoške godine obvezna je liječnička potvrda o sistematskom pregledu djeteta i kalendar procjepljenosti.
• Kada zbog bolesti dijete nije dolazilo u vrtić potrebna je liječnička potvrda da je dijete ozdravilo i da se može se vratiti u skupinu.
• Roditelj ili skrbnik dužan je obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta (bolesti i sl.).
• U vrtić ne primamo dijete s:
-povišenom tjelesnom temperaturom, proljevom, povraćanjem, crijevnim parazitima, zaraznim bolestima, ušima u kosi.
• U vrtić nije dozvoljeno donositi lijekove
• Ukoliko dijete boluje od neke kronične bolesti, može boraviti u vrtiću tada kada je u stabilnom stanju, a uz dopuštenje liječnika. Ako zbog takve bolesti dijete treba uzimati lijekove, daje ih roditelj, a iznimno zdravstveni voditelj, uz pismenu uputu nadležnog liječnika i pismeno odobrenje roditelja.

PREHRANA:

• Obroci u vrtiću (postupni obroci prilagođeni prema odgojnim skupinama):
-doručak od 7:30 do 9:00 sati
-užina oko 10:00 sati
-ručak od 11:00 do 12:00 sati
-užina od 14:30 do 15:30 sati
• Slave li djeca rođendan u vrtić mogu donijeti samo prehrambene proizvode koji imaju napisanu deklaraciju i rok trajanja, voće
• Kako bismo prilagodili jelovnik i djeci koja imaju posebne prehrambene potrebe, potrebno je priložiti:
-liječničku potvrdu /zdravstveni razlozi
-izjavu roditelja

RODITELJI DAJU SUGLASNOST SVOJIM POTPISOM ZA:

• Fotografiranje i snimanje djece i objavu na web stranici,
• Vožnju organiziranim prijevozom,
• Dnevnog produživanja programa zbog izleta, predstava, posjeta.. i sl.

Svaki objekt imaju vlastiti kućni red dostupan korisnicima, a razlikuju se u dijelu organizacije rada.


UPUTE ZA RODITELJE TIJEKOM TRAJANJA EPIDEMIJJE COVID-19 – Upute (.doc)

Poštovani roditelji!

Molimo vas da se prilikom dovođenja djece u vrtić, pridržavate sljedećih uputa, u skladu s Uputama i preporukama HZJZ:

 1. Dolazak u vrtić najkasnije do 8h.
 2. Roditelji ne ulaze u vrtić i ne zadržavaju se u dvorištu vrtića.
 3. Odgojitelj preuzima/predaje dijete na ulazu u vrtić.
 4. Roditelji s odgojiteljima dogovaraju vrijeme dovođenja i odvođenja djeteta.
 5. U vrtić nije dozvoljeno donošenje igračaka niti drugih predmeta od kuće (osim u periodu prilagodbe).
 6. Roditelji svako jutro djetetu mjere temperaturu te ne dovode dijete ukoliko:
  1. Ima povišenu temperaturu ili druge simptome zarazne bolesti (npr. kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)
  2. ima izrečenu mjeru samoizolacije
  3. imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19.
 7. U slučaju pojave simptoma bolesti kod djeteta za vrijeme boravka u vrtiću, odgojitelj obavještava roditelja koji je dužan doći po dijete u najkraćem roku.
 8. U pratnji jednog djeteta uvijek je samo jedna osoba.
 9. U pratnji djeteta ne dolazi osoba sa simptomima respiratorne bolesti.
 10.  Roditelji trebaju obavijestiti odgojitelje o svakom izostanku i razlogu izostanka djeteta te dostaviti liječničku potvrdu da je dijete zdravo i spremno za uključivanje u kolektiv nakon izostanka zbog bolesti.
 11.  Kako bi se smanjilo vrijeme neposrednog kontakta roditelja i odgojitelja, informacije o djetetu roditelji i odgojitelji izmjenjivat će putem telefona i elektronske pošte.