Dobrodošli na stranice dječjeg vrtića “ZEKO”, ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece. U našim vrtićima dočekati će vas nasmijane odgojiteljice koje će vašoj i našoj djeci pomoći da se osjećaju sigurno i ugodno kada nisu uz roditelje.

Općina Kneževi Vinogradi osnovala je 1998. godine Dječji vrtić „Zeko”. U prošlosti vrtića, treba reći da su djeca u Kneževim Vinogradima, prvi puta imala organiziran predškolski odgoj još od 1978. godine. Tada su vrtići, na razini sadašnje Općine, pripadali osnovnim školama, bili su državni i financirali su se iz državnog proračuna. Na području Općine vrtić djeluje u većim naseljima, odnosno na četiri lokacije. Djelatnost vrtića organizirana je u mjestima Kneževi Vinogradi i Karanac na hrvatskom jeziku, te u Zmajevcu i Suzi na mađarskom jeziku uz obvezu 10-satnog rada tjedno na hrvatskom jeziku. Odgojno obrazovni rad je organiziran u 5,5-satnom i 10-satnom programu. Cjelodnevni program (10-satni program) je ustrojen 2008. godine.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, u našem vrtiću ostvaruju se redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i potrebama.

Naš vrtić gledamo kao na „mjesto kvalitetnog življenja, ravnopravnog sudjelovanja i zajedničkog učenja djece i odraslih, u kojoj svi subjekti imaju priliku participirati odgovorno ponašanje (prema sebi, drugima i cjelokupnom društvu)“ .

U našem radu posebnu pozornost posvećujemo:

 1. Radu u mješovitim odgojnim skupinama
 • atmosfera u mješovitim skupinama je prirodnija, sličnija onome što dijete očekuje u realnom životu
 • u mješovitim odgojnim skupinama djeca imaju priliku stjecati iskustva, znanja i vještine te timski i suradnički učiti
 • djeca koja se razlikuju po sposobnostima i znanju uče više i bolje
 • druženje djece različite dobi potiče razvoj govora
 • pozitivno utječu na socijalni i emocionalni razvoj djece
 1. Individualnosti
 • osluškujemo osobnosti djeteta
 • imamo i njegujemo individualni pristup svakom djetetu
 • prepoznajemo i uvažavano različitosti
 • potičemo razvoj pozitivne slike o sebi
 • odgajamo suvremenog čovjeka
 1. Kreativnosti
 • prema interesima djece zajednički biramo, planiramo i provodimo aktivnosti i projekte koji kod djece potiču promišljanje, te rješavanje zajedničkih problema na drugačije načine
 1. Poticajnom okruženju
 • raznovrsnost, raznolikost i stalna dostupnost materijala
 • stavljamo naglasak na važnost odgojiteljskog stava i povjerenja u dijete
 • potičemo dijete na razmišljanje i stvaranje koje razvija kombinatoriku i maštu
 1. Emocionalnom razvoju
 • pružamo djetetu toplo i pozitivno ozračje
 • usmjeravamo dijete na ponašanje koje potiče brigu o drugima
 • osvještavamo uživanje u svakodnevnim trenucima
 • slijedimo načelo vrtića “sretno dijete – zadovoljni roditelji”

U svim vrtićima je jako dobra suradnja sa OŠ Kneževi Vinogradi i OŠ Zmajevac, roditeljima, mjesnim zajednicama, suradnja sa mladima, vatrogascima…

Njegujući tradiciju našega kraja, obilježavamo blagdane, sudjelujemo na raznim djeci primjerenim manifestacijama. Organizacija rada našeg vrtića temelji se na timskom radu odgojitelja, suradnji sa tehničkim osobljem, a posebnu pažnju pridajemo suradnji s roditeljima, kroz svakodnevne individualne razgovore, roditeljske sastanke, te organiziranje radionica uz zajedničko druženje djece i odraslih.


Sjedište i matični vrtić – Kneževi Vinogradi

Dječji vrtić „Zeko”
Glavna 84a
Telefon/Fax: 031/731-012
E-mail: dvzekoknvin@gmail.com
Ravnateljica: Dajana Bogdan – 099 516 2806
Odgojiteljice: Ksenija Kondić, Ana Marija Papež, Marija Vuković, Marica Blažević, Valentina Veseli, Renata Laslo
Zdravstvena voditeljica: Ivana Sabolek, Magdalena Škorić (zamjena)

Odgojne skupine:

 • Starija mješovita – 26 djece
 • Mlađa mješovita – 20 djece
 • Jaslice – 12 djece

Vrtić se nalazi u samostojećem objektu u centru Kneževih Vinograda. Specifičnost našeg vrtića je organiziranje „Sportskih igara“ kojima se obilježava Dan dječjeg vrtića.  U vrtiću se posebno njeguju dječje tradicionalne igre i folklor primjerene predškolskom uzrastu.

Dogradnjom postojeće zgrade Dječjeg vrtića, prvi put na području naše općine omogućen je upis djece jasličke dobi. Obavljanje djelatnosti redovitog 10-satnog programa odgojno-obrazovnog rada za djecu rane dobi (od navršene jedne do tri godine života) započeo je 18. svibnja 2020. godine. Postavljanjem modernog dječjeg igrališta s antistresnom podlogom, te izgradnjom jedinstvenog višenamjenskog sportskog terena s rasvjetom i parkiralištem,  osigurani su bolji uvjeti u našem vrtiću.

Područni vrtić  Karanac

Kolodvorska 106
Telefon: 031/720-014
Odgojiteljica: Nedeljka Horvat

Skupina: 1 mješovita
Broj djece: 16

Polaznici vrtića su djeca uzrasta od 3 godine do polaska u školu. Program u jednoj mješovitoj skupini je primarni 5,5-satni. Vrtić se nalazi u namjenskom prostoru Osnovne škole Kneževi Vinogradi. Dobro surađuju sa roditeljima, a to omogućava ostvarivanje različitih sadržaja. Evo nekih specifičnih:

 • berba grožđa u vinogradu,
 • obilazak farme krava i konja
 • organiziranje manifestacije „Noć vještica“

Područni vrtić Suza

Šandora Petefija 1
Telefon: 031/733-064
Odgajateljica: Etelka Pilat

Skupina: 1 mješovita skupina
Broj djece: 11

Predškolski odgoj je organiziran u samostojećoj zgradi, čiji je vlasnik osnovna škola Zmajevac. Ustrojena je jedna mješovita skupina od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Program je 5,5-satni, a rad u skupini se odvija na jeziku mađarske nacionalne manjine uz obvezu rada na hrvatskom jeziku, 10 sati tjedno. Tijekom ljeta 2021. provodili su se radovi na vrtiću: krečenje i obnova dječjeg igrališta.

Organiziraju se različite aktivnosti (i radionice sa roditeljima) kao što su:

 • pripremanje različitih ukrasa za blagdane
 • jednodnevni izleti sa djecom i roditeljima
 • izložbe radova
 • Dan sela
 • zajedničke manifestacije sa udrugom mladih

Područni vrtić Zmajevac

Športska ulica 2A
Odgajateljica: Gabrijela Juhas

Skupina: 1 mješovita skupina
Broj djece: 5

Predškolski odgoj je organiziran u namjenskom prostoru osnovne škole Zmajevac. Ustrojena je jedna mješovita skupina djece – od 3 godine do polaska u školu. Program je 5,5-satni, a rad u skupini se odvija na jeziku mađarske nacionalne manjine uz obvezu rada na hrvatskom jeziku, 10 sati tjedno.

Tijekom ljeta 2020. provodili su se radovi na vrtiću: krečenje i postavljenje drvene konstrukcije – galerije kako bih dobili dodatan prostor, a ljeta 2021. obnovljeno je dječje igralište i postavljena ograda. Nastojimo uspostaviti i održati što bolju suradnju vrtića i obitelji. Roditelji se na brojne načine mogu uključiti u život i rad vrtića: sastanci, druženja, posjeti, izleti, prigodnih svečanosti, manifestacije poput Dana sela.


Predstavnik roditelja:
Tea Bede, kontakt: dvzeko.upravnovijece@gmail.com – putem kojeg roditelji mogu iskazati svoje prijedloge, inicijative, kritike i pritužbe za aktivnosti i rad Dječjeg vrtića.