A Hercegszőlősi Járás Üzleti-vállalkozási és rekrációs övezete magába foglal 56 hektár 96a 31m² felületet. Hercegszőlőstől délre található az Eszék-Bellye-Hercegszőlősi út keleti oldala mentén (Ž 4042) és a megszüntetett Pélmonostor-Batina vasutvonal déli oldalán. Mindössze 30km-re a magyar határtól és ugyanolyan távolságra van a Szerb Köztársaság és Eszék között.


Az Üzleti-Vállalkozási és rekreációs övezet három részre van tervezve:

Az első rész az Eszék-Bellye-Hercegszőlős út mellé van tervezve északra az új víztároló egészségügyi övezetétől, ahol a részecskék ( telkek-föld) részben parcellázottak 0,25 hektártól 1,50 hektárig, amég az egyéb nem parcellázott rész a jogszabályi előírások szerint van felosztva. A részecskék első részben a következő vállalkozási tevékenységekre vannak tervezve:

• A termelő és szolgáltató tevékenységek amelyek az őshonos és ökológiai termékek termelésén alapítottak;
• A termelő és szolgáltató tevékenységek amelyek a hagyományos mesterségek és az ő termékeiken alapítottak;
• Kereskedelmi tevékenység (nagykereskedelem, kiskereskedelem- meg piacok)
• és minden egyéb tevékenységek, amelyek nincsenek hatással a környezetszenyezésre

A nagyobb hajtóerő felépítésénél, a felhasználóknak adhatnak egynél több kateszteri reszecskét- földet is, amirőé a dokumentumok áttekintése után a Képviselőtestület dönt.

A második rész bemutatja a területet a rekreációs és vendáglátási szervezetett- idegenforgalmi öveteben. Az említett terület célja kiegészíteni a turisztikai-sport és rekreációs tartalmát a Hercegszőlősi SRK „Bazeni” nak, összhangban a Területi tervvel a Hercegszőlősi Járás berendezéséről ( Hivatalos Lap 5/05, 5/09) és a Fejlesztési tervvel a „ Hercegszőlősi Rekreációs központ” berendezéséről ( Hivatalos Lap 7/08).

Harmadik résza gazdasági övezet a mezőgazdaságok támogatására van tervezve, a létesítményeknek amelyek a mezőgazdaság szolgélatéban vannak, valamint az első részben tervezett tevékenységekért ha a betöltsékig jön a részecskék-föld hasíthatóak területi engedélyel.


Az Üzleti-Vállalkozási övezet berendezése:

  • teljesen kommunálisan felszerelt (utak, víz, villany, csatorna) területe az első és a második résznek kb. 5 hektártöl amelnyek a részecskéje( földje) még ma is eladó kedvező feltételekkel ( végül az ára segítséggel 7,00/kn/m²).

Rendszabályok a befektetés ösztönözésére a Hercegszőlősi Üzleti-vállalkozási és rekreációs övezetbe:

1. Rendszabály- földvsárlás 50% ár támogatással
2. Rendszabály- földvásárlás részleges fizetési lehetőséggel
3. Rendszabály- felmentés a kommunális hozzájárulások fizetésétől
4. Rendszabály- felmentés a kommunális megtérités fizetésétől
5. Rendszabály- felmentés a járási adók fizetésétől
6. Rendszabály- felmenntés a kommunális infrastruktura csatlakozásá megtéritésének fizetésétől
7. Rendszabály- tarsfinanszirozás hitelek kamataira
8. Rendszabály- más felmentések jogszabályi előírások alapján


Az övezet bejutásába szükséges eljárások és feltételek:

További információkért a befektetést a Hercesgzőlősi Üzleti-vállalkozási és rekreativ övezetet illetően fordulhatnak minden munka napon ( hétfőtöl- péntekig) 7,00-15,00 óráig a Hercegszőlősi Járásba vagy telefonon és e-mail.

Az alábbiakban közöljük a folyamatosan nyitott felhívást-pályázatot és egy listát a jelenleg kinált és befektetésre szánt telkekről (részecskék)


Az övezet cégei:

  • Borplastika Kft.
  • Rabo Kft
  • Pálinka gyártók egyesülete ( gyümölcsből)- UPRIV
  • Családi gazdaság Svalina Mario