A Hercegszöllősi Járás területileg Baranya síksági részéhez tartozik. Északi határán, kelet- nyugat irányban húzódik a Báni hegység, amely valójában löszdombnak számít, mintsem hegységnek. Legmagasabb pontja 245 m a tengerszint felett van.

A térségben a szárazföldi mérsékelt éghajlat uralkodik, amire jellemző a szeszélyes időjárás.

A járás földterületei a következőképpen osztályozhatók:

•mezőgazdasági területek 15.573 ha.– 62,6 %
•erdők 5.948 ha – 23,9%
•vízfolyások és csatornák 1.209 ha – 4,8%
• egyéb területek: nádasok, tocsogók, terméketlen és beépített területek 2.147 ha – 8,6%.

A beépített terület 944 ha körüli, a járás összterületének 3,8 %-át teszi ki. Az építkezési területek nem tartoznak kataszteri kategóriába, és a terméketlen talajok mellett mezőgazdasági földterületeket is magukba foglalnak.