A Hercegszölősi Járásban két központi általános iskola létezik: a horvát nyelvű Hercegszölősön, míg a magyar anyanyelvű Vörösmarton valamint három területi iskola Karancson, Csúzán és Sepsén.


Iskoláztatás történelme

Az iskoláztatás története igen gazdag. Vörösmartnak már a 16. században gimnáziumi rangú iskolája volt, amelyet sokszor hasonlítanak össze a pécsi gimnáziummal.1576.-ban a református zsinat Hercegszőlősön meghatározta a tanítói munkakört. A 16. században létezett iskola Karancson, 1616.-ban feljegyezték, hogy a faluban a református iskola mellett, működik katolikus is.Sepsén tanítóról először 1719.-ben tesznek említést, de az iskola már előtte is működött. Kőben 1817 előtt volt iskola. Körülbelül ugyanebben az időben Csúzának is volt iskolája 186-tól kiadja a tanárok neveinek listáját. 1843-ban alapították az első iskolát Hercegszölősön a Pécsi egyházi felügyelőség kezdeményezésére (közel a katolikus egyházhoz). Az új iskolaépület egy osztályteremmel 1874-ben épült önkéntes munkával. Később egyéb iskolai létesítményeket is épitenek a templomhoz.


Hercegszöllősi Általános Iskola

Történelem
• Általános iskola Hercegszölősön- református felekezet (1881-1916)
• Általános iskola Hercegszölősön – római katolikus felekezet (1907-1918)
• Általános iskola Hercegszölősön – görög katolikus szerb felekezet (1903-1915)
• Állami általános iskola Hercegszölősön (1922-1940)
• Magyar Királyi általános nemzeti iskola Hercegszölősön (1941-1945)
• Általános iskola Hercegszölősön (1954-1955)

A mostani iskola Hercegszölősün 1961-ben épült. A Hercegszöllősi Általános Iskola a következő településeken működik: Hercegszöllős (Kneževi Vinogradi), Jeszeföld (Jasenovac), Keselyűs (Mirkovac), Katalinpuszta (Sokolovac), Albertfalva (Grabovac), Mitrovác, Karancs (Karanac) és Kő (Kamenac). A karancsi területi iskola 1982-be, épült.2007-ben az új tornatermet Stjepan Mesić, a Horvát Köztársaság elnöke nyitotta meg. Az oktatás egy műszakban történik. A 350 tanuló szükségleteiről 44 alkalmazott gondoskodik. Ebben az iskolában a személyzet magas fokú képzettsége és a megfelelő munkafeltételek, átlagon felüli eredmények elérését teszik lehetővé.

Hercegszöllősi Általános Iskola
Igazgató: Ivica Prgomet
Glavna 44, 31309 Kneževi Vinogradi (Hercegszöllős)
Tel: 031/730-661
E-mail: ured@os-knezevi-vinogradi.skole.hr
Web: Hercegszöllősi Általános Iskola


Általános Iskola Vörösmart

Az iskola korai történetét Baranyai Schneider Júlia, vörösmarti tanárnő jegyezte fel lelkes kutatómunkával feltárt régi okmányok alapján. Az iskola története szorosan összefügg a Református Egyházéval. A gyökerek egészen a XVI. századig nyúlnak vissza.1576. augusztus 16- és 17-én volt a hercegszöllősi zsinat, melyen megalakították a baranyai református egyházat, s meghatározták a rendszeres oktatás ügyét, és azt, hogy minden teológusnak, mielőtt papi hivatása gyakorlásába kezdene 2-3 évig rektori minőségben tanítania kell a falusi alsófokú iskolákban. 300 évig pályavégzett teológusok, ún. akadémikus rektorok tanították Baranya lakosságát. A debreceni kollégiumból érkezett, művelt emberek voltak. Volt főiskolai, gimnáziumi oktatás egészen a török időkig, utána már csak 6 osztályos elemiként működött.

Az első, tanítóképzőt végzett, állami tanító „mester”, Apostol János, az egykori 48-as honvéd, Jókai barátja volt, aki 1865-ben került ide. Vejével, Danóczy Balázzsal egész életüket tanítóként Vörösmarton töltötték.1949-ben Horvátország egyetlen magyar középiskolája. Algimnázium jellegű 8 osztályos iskola, mely a falu közepére, a volt vendéglőbe kerül a szurdokból. Tanulói Kopácsról, Laskóról, Karancsról, Csúzáról, Hercegszölősröl, Sepséről, a bellyei uradalom pusztáiról és Kiskőszegről érkeznek Vörösmartra. 1952-től 8 osztályos általános iskola lett. Az iskola mai épülete 1973-ban épült.

Vörösmarti általános iskola
Igazgató: Kinga Kolar
Športska 2a, 31307 Zmajevac (Vörösmart)
Tel: 031/734-173; 031/734-233
E-mail: os-zmajevac@os-zmajevac.tcloud.hr
Web:  Vörösmarti általános iskola

Csúzai általános iskola
Trg Ač Gedeona 9, 31308 Suza (Csúza)
Tel: 031/733-116