A felhasználó jogosult az információkhoz hozzáférni szóbeli vagy írásbeli kérelem benyújtásával a Hercegszöllősi Járásnak.

A szóbeli kérelmet a felhasználó személyesen vagyí telefonon átadhatja: +385 (0) 31 730 938 vagy +385 (0) 31 732 107, vagy:

  • Írásban postán:
    Općina Kneževi Vinogradi
    Jedinstveni upravni odjel
    Hrvatske Republike 3,  31309 Kneževi Vinogradi
  • Az e-mail címre : opcina@knezevi-vinogradi.hr

A Hercegszöllősi Járás információadásáért felelős alkalmazott: Kolarić Željka.