A Járási Tanács Képviselőtestülete Hercegszölősi Járás polgárainak, amelyek a jogaik és kötelezettségeik keretein belül általános és egyéb rendelekezéseket hoz és elvégez más munkákat összhangban az Alkotmányos törvénnyel és a Járás Alapszabályzatával.

Hercegszölősi Járás Alapszabályzata

A Járási Képviselőtestület joghatósága:

 • Meghozza a Járás Alapszabályzatát
 • Meghozza a munka Ügyviteli Szabályzatot
 • Meghozza a döntést a Járás tulajdonában lévő ingatlan gazdálkodásfeltételeiről, módjáról és eljárásáról,
 • Az évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról dönt
 • Meghozza az évi költségvetés végrehajtásának évi beszámolóját,
 • Határozatot hoz az ideiglenes pénzelésről
 • Meghozza a döntést a Hercegszölősi Járás ingó és ingatlan vagyonának megszerzéséről és elidegenítéséről melyeknek egyedi értéke áthaladja 0,5% a jövedelmének összegét bevétel nélkül az ingó és ingatlan vagyon megszerzéséről vagy eladásárólszóló határozathozatal előtti évben, illetve ha az egyedi értéke nagyobb 1.000.00 kunától.
 • Határozatot hoz a Hercegszölősi Járás határainak változásáról,
 • Rendelkezik az igazgatási és hivatali szervezetről és azok hatásköréről,
 • Közintézményeket, intézményeket, gazdasági, társadalmi, kommunális és más tevékenységi körű gazdasági társaságot amelyben érdekei vannak a Járásnak,
 • Előzetes belegyezéseket hoz intézmények alapszabályzatához, amennyiben ez törvénnyel vagy más létrehozási hatátrozattal nincs előírva,
 • Határozatokat hoz az általános előírásokkal és törvénnyel összhangban, más helyi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokról
 • Helyi népszavazást ír ki,
 • Kiválasztja és felmenti a Járási Képviselőtestület elnökét és elnökhelyettesét,
 • Kiválasztja és felmenti a Járás bizottságainak elnökét és tagjait,
 • Döntést hoz a szponzorálásról.
 • Határozatot hoz az elismerések kiosztásának feltételeiről, a kiosztás módjáról és eljárásáról és kiosztja az elismeréseket,
 • Kiválaszt és felment más személyeket a törvény és ezen Alapszabályzat rendelkezései és a Járási Képviselőtestület külön határozatai szerint,
 • Határozatokat és más általános előírásokat hoz, amelyeket a törvény és a törvény erejű határozatok és szabályzatok hatáskörébe soroltak.

A Járási Képviselőtestületnek 13 tagja van. A Járási Képviselőtestületnek lehet több mint 13 tagja is, amennyiben szükség van a magyar és szerb kisebbség megfelelő képviseletére a Járási Képviselőtestületben a kisebbségi Alkotmányos jog szerint. A tanácsosokat törvénnyel előírt módon választják. A tanácsosok funkciója tiszteletbeli. A tanácsos mandátuma négy évig tart. A tanácsosoknak nincs kötelező mandátumuk és nem is felmenthetők. A Járási Képviselőtestületnek egy elnöke és alelnöke van.