A Járás szerve az elöljáró és vele együtt a helyettesei is.

A járási elöljáró végrehajtási munkaköre:

 • előkészíti a járási rendeletek javaslatai,
 • végrehajtja a Járási Képviselőtestület általános rendeleteit
 • megállapítja a Járás költségvetési javaslatát és a költségvetés végrehajtását,
 • irányítja a törvény, az Alapszabályzat és a Járási Képviselőtestület általános rendeletei szerint a Járás tulajdonát képező ingatlanokat, indóságokat, tulajdonjogokat,
 • határoz a Hercegszőlősi Járás ingó és ingatlan vagyonának megszerzéséről és elidegenedéséről és rendelkezésre álló többi vagyonnal összhangban a törvényes előírásokkal, az Alapszabályzat és különleges előírásokkal, amelyeknek egyenkénti értéke nem haladja meg a jövedelem összegének 0,5%- át azon bevétel nélkül számítva, amelynek megszerzése abban az évben történik, amely megelőzi a vagyonszerzésről és elidegenedéséről, értékesítéséről, szóló határozat évét, illetve tobbi vagyon rendelkezéséről, és legtöbb 1.000.000 kunáig, és ha ez az összeg kevesebb 70.000,00 kunától,akkor legfeljebb 70.000,00 kunáig dönthet, amennyiben a vagyonszerzés és elidegenítés és a rendelkezésre álló többi vagyonnal a költségvetési tervben szerepel és annak megvalósítása  összhangban áll a törvényes előírásokkal,
 • irányítja a Járás bevételét és kiadását,
 • irányítja a Járás költségvetési számláján rendelkezésre álló pénzeszközöket,
 • szabályozza a Járás igazgatási testületeinek belső rendjét,
 • kinevezi az igazgatási testületek vezetőit és azok kinevezését visszavonja,
 • kinevezi a belső ellenőrt és visszavonja kinevezését,
 • megállapítja a Járási igazgatási testületei hivatala munkaviszonyi felvételi tervét,
 • javasolja a területfejlesztési tervet és annak módosítását , kiegészítését,fizikai és jogi személyek indokolt és bizonyított javaslati alapján,
 • írányitja a Járás igazgatási osztályának és hivatalainak munkáját a járás önkormányzati munkaköréből eredő ügyekben, illetve az államigazgatási munkája, ha át van ruházva Járásra,
 • felügyeli és megállapítja a végleges fejlesztési tervjavaslatoz,
 • saját üzemei igazgatóit kinevezi és azok kinevezéseit visszavonja,
 • határoz kommunális tevékenység ellátásával kapcsolatos hírdetésről vagy pályázat megjelentetéséről
 • megköti a megállapodási szerződéseket a kommunális tevékenységekről,
 • határoz kommunális tevékenység ellátásával kapcsolatos árajánlatok beszerzésére vonatkozó hírdetésről vagy pályázat megjelentetéséről szerződések alapján és megköti a megállapodási szerződéseket,
 • előzetes beleegyezését adja a kommunális szolgáltatások árlistaváltozásait illetően,
 • kinevezi és felmenti a Járás képviselőit az állami inteézmények testületeiben és más jogi személyekben amelyekben a Járás a tulajdonosés amelyekben részvényei vagy üzletrészei vannak az ingatlanában,
 • folyó év március végéig a Járási Képviselőtestületnek átadja az előző évre vonatkozó a Kommunális és infrasztruktúra programjáról és a Kommunális infrasztruktúra létesítményei és felszerelései kiépítésének pogramjáról szóló évi jelentést,
 • eljár pályázati hirdetésben és hatéroz saját tulajdonu üzlethelyiség bérbeadásával kapcsolatos legmegfelelőbb árajánlatról, a Járási Képviselőtestület az üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló külön határozata értelmében,
 • döntést hoz a forgalom és a parkolás szabályozásáról a Járás területén
 • megszervezi a Járás területén a tűzvédelmet, gondoskodik sikeres gyakorlásáról és intézkedik a tűzvédelem fejlesztéséről,
 • felügyeli az igazgatási osztályok és hivatalok munkáját önkormányzati munkakörben,
 • véleményt nyilvánit más, felhatalmazott javaslók előterjesztett javaslatairól,
 • felügyeli a Települési Önkormányzatok testületeinek törvényes munkáját,
 • egyéb munkát is végez az Alapszabályzat és egyéb előírások értelmében.