Javni poziv za upis djece u vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Zeko Kneževi Vinogradi za pedagošku godinu 2024./2025.

Javni poziv za upis djece u vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Zeko Kneževi Vinogradi za pedagošku godinu 2024./2025.

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Zeko ove godine obavljat će se putem nacionalnog portala e-Građani, u razdoblju od 30. ožujka do 10. travnja 2024. (do 12 sati kada se aplikacija automatski zatvara).

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
– NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
– adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

1.Upute za korištenje sustava nalaze se u prilogu ovog javnog poziva.

2. Poveznica putem koje roditelji šalju prijave odnosno zahtjeve za upis:  https://gov.hr u gore navedenom periodu. Roditelji koji nemaju pristup nacionalnom portalu e-Građani, svu potrebnu dokumentaciju donose u dječji vrtić (matični ili područni), gdje također potpisuju privolu da vrtić elektronički obraduje podatke potrebne za upis djeteta. U tom slučaju molimo roditelje da dovedu  dijete u unaprijed dogovorenom terminu (031/731-012).

3. Zahtjev za upis u Dječji vrtić „Zeko“ mogu podnijeti roditelji djece koji imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području druge jedinice lokalne samouprave.

4. Zahtjevi za upis u programe Dječjeg vrtića podnose se za djecu koja do 31. kolovoza 2024. navršavaju jednu godinu.

5. Ukoliko dijete do 1. rujna tekuće godine ne napuni godinu dana, roditelji koji imaju prebivalište na području Općine Kneževi imaju mogućnost plaćati rezervaciju mjesta koji odgovara punom iznosu izabranog programa najdulje 6 mjeseci. Za navedenu  uslugu sklopit će se poseban ugovor.

6. Razgovori s roditeljima i djecom obavit će se prema rasporedu o kojem će roditelji biti pravovremeno obavješteni putem elektroničke pošte (e-mail).

7. Rezultati upisa kao i lista čekanja djece koja nisu ostvarila pravo na upis objavljuju se javno na oglasnoj ploči matičnog vrtića i na web stranici Općine Kneževi Vinogradi (https://knezevi-vinogradi.hr/kategorija/djecji-vrtic-zeko/obavijest-roditeljima/) u periodu od 6.5. do 10.5.2024. godine.

8. Nepravovremeno i nepotpuni pristigli zahtjevi neće se razmatrati ukoliko budu popunjena sva mjesta.

9. Protiv odluke Povjerenstva o rezultatima upisa podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću vrtića u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči matičnog vrtića i na web stranici Općine Kneževi Vinogradi.

10.Prednost upisa imaju:

 • djeca zaposlenih roditelja
 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 • djeca samohranih roditelja
 • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
 • djeca u udomiteljskim obiteljima
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • djeca iz obitelji s troje i više djece
 • djeca, za koje roditelji primaju doplatak

11. Uz ispunjen Zahtjev za upis, roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti dužni su priložiti i:

 • za dijete samohranog roditelja – dokaze/izjavu o samohranosti (drugi roditelj umro, proglašen umrlim, nestao ili nije sposoban uzdržavati dijete ili skrbiti o njemu)
 • za dijete oba zaposlena roditelja – Potvrde o radnom statusu oba roditelja-Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata – Presliku dokumenta da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni ili izvadak iz matice rođenih
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, odgovarajuće Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
 • za dijete s teškoćom u razvoju – Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju odn. Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb odn. Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju
 • za dijete roditelja koji primaju doplatka za djecu- Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete

12. Obavezna dokumentacija:

 • Izvadak iz matice rođenih ili rodni list (preslika)
 • Potvrda o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice djeteta i roditelja)
 • Potvrda o radnom statusu oba roditelja
 • Potvrda nadležnog liječnika/pedijatra o procijepljenosti djeteta

 NAPOMENA:

 • Dokumente prilagati pod rubrikom “Kriteriji i bodovanja”
 • Roditelj u aplikaciji e-Upisi ne mora ispunjavati poglavlje „Inicijalni upitnik“
 • Podnošenjem prijave na upise pristupnici su izričito suglasni da Dječji vrtić „Zeko“, Kneževi Vinogradi, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.

Ugovori s roditeljima primljene djece sklapat će se od 2. rujna tekuće godine.

Neposredno prije uključenja u odgojnu skupinu roditelji/skrbnici obvezni su obaviti sistematski pregled djeteta pred polazak u vrtić/jaslice (ne starije od 15 dana).

Za sve informacije možete nazvati na broj telefona: 031/731-012.

Tekst – Javni poziv
Zahtjev za upis
Privola-suglasnost
Upisi u dječje vrtiće – korisničke upute

Obavijest Dječjeg vrtića Zeko o upisu u program predškole

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, obvezni program predškole provodit će se za svu djecu koja imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole organizirat će se u redovitim skupinama dječjeg vrtića po naseljima:

KNEŽEVI VINOGRADI od 1.03.2024. do 15.05.2024. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
KARANAC od 1.03.2024. do 15.05.2024. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
SUZA od 1.03.2024. do 15.05.2024. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
ZMAJEVAC od 1.03.2024. do 15.05.2024. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:
1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
3. Presliku iskaznice imunizacije
4. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (roditelji su obvezni predati odgojiteljici najkasnije prvog dana pohađanja programa)
4. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA

Zahtjev za program predškole podnosi se do 26. veljače 2024. godine dolaskom u vrtić uz prethodno dogovoren termin pozivom na telefon 031/731-012 u Kneževim Vinogradima.

Zahtjev za upis – predškola 2024.

Sanacija Dječjeg vrtića Zeko u naselju Suza

Projekt sanacije Dječjeg vrtića Zeko u naselju Suza obuhvaćao je radove na sanaciji i zamjeni krovišta te radove na obnovi vanjske fasade objekta koji su izvršeni u prvoj polovini 2023. godine.

Cilj projekta bio je poboljšati kvalitetu odgojno-obrazovne ustanove, osiguranje zdravijeg okoliša djeci odnosno korisnicima usluga vrtića te smanjiti opasnost od udisanja vlage iz zidova i stropova.

Vrijednost projekta iznosila je cca. 23.500 €, a sufinancirana je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od cca. 20.000 € putem Programa ulaganja u zajednicu na koji je Dječji vrtić Zeko podnijelo prijavu za financiranje.

Javni poziv za upis djece u vrtić i jaslice Dječjeg vrtića “Zeko” Kneževi Vinogradi za pedagošku godinu 2023./2024.

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE DJEČJEG VRTIĆA „ZEKO“, KNEŽEVI VINOGRADI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

(više…)

Obavijest Dječjeg vrtića Zeko o upisu u program predškole

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, obvezni program predškole provodit će se za svu djecu rođenu u razdoblju od 01. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine koja imaju prebivalište na području općine Kneževi Vinogradi u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića. (više…)

Predstava ˝Šumska priča˝ upriličena za polaznike dječjeg vrtića Zeko

U ponedjeljak, 14. studenoga, u Svečanoj sali Iris na SRC Kneževi Vinogradi održana je kazališna predstava “Šumska priča”, mjuzikl sa 16 songova u izvedbi splitskog kazališta “Produkcija Z”, za polaznike dječjeg vrtića Zeko u trajanju od 40 minuta.

Moto “Ljubav prije svega” u ovoj priči kroz zabavan i edukativan način govori o očuvanju šume i šumskih životinja, a djeci su se predstavili šumski likovi Patuljak, Zeko, Srna, Medo, Sova i Buco.
Lutkarski mjuzikl pretočen u priču i pjesmu, razveselio je svu djecu i približio im pouku koja govori o važnosti šume.

Dječji vrtić Zeko u posjeti Gradskoj knjižnici Beli Manastir

Proteklog su tjedna (srijeda 2.11. i petak 4.11.) djeca iz odgojnih skupina „Pčelice“ i „Bubamare i bubamarci“ Dječjeg vrtića Zeko iz Kneževih Vinograda posjetila odjel Gradske knjižnice Beli Manastir.

Djelatnici knjižnice upoznali su djecu s prostorom knjižnice, knjižničnim fondom i načinom i pravilima posuđivanja knjiga. Djeca su najviše vremena provela na dječjem odjelu koji je prilagođen dječjim interesima i koji je prepun šarenih slikovnica i knjiga. Kroz razgovor s djecom pobuđen je njihov interes za pisanom riječi te su djeca motivirana i potaknuta na razvijanje ljubavi prema knjizi i čitanju.

Posjet knjižnici samo je jedna od aktivnosti dječjeg vrtića kojom se pridonosi razvoju kulture čitanja kod djece od najranije dobi.

Dječji vrtić Zeko: obavijest roditeljima/skrbnicima djece

Dječji vrtić ˝Zeko˝ obavještava roditelje/skrbnike da pedagoška godina započinje u srijedu 1. rujna 2021. godine.

Radno vrijeme:
– poludnevni program – 7:00 do 12:30
– cjelodnevni program – 6:30 do 16:00 h.

Radi trenutne epidemiološke situacije organizacija rada biti će prilagođena u skladu s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19.

Mole se roditelji da prije dolaska u vrtić izmjere djetetu temperaturu, te ju upišu u evidencijsku knjigu. Prilikom dolaska treba se pozvoniti i odgojiteljica će preuzeti dijete.

Za svu djecu (djeca koja su upisana prošlih godina, kao i djeca koji prvi put pohađaju dječji vrtić) roditelji moraju donijeti NOVU potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu (predati odgojiteljicama pri prvom dolasku u vrtić).

Ugovori će se potpisivati u prva dva tjedna nove pedagoške godine u vrtiću u koji je dijete upisano. Odgojitelji će vas prethodno obavijestiti o terminu roditeljskog sastanka na kojemu ćete dobiti sve potrebne informacije.

Obavijest-početak ped. godine 2021-22

Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića „Zeko“ za pedagošku godinu 2021./2022.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Zeko“ Povjerenstvo za upis djece imenovano od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zeko“ na sjednici održanoj 25. svibnja
2021. donijelo je

ODLUKU o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića „Zeko“ za pedagošku godinu 2021./2022.  (više…)

1 2