Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića „Zeko“ za pedagošku godinu 2021./2022.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Zeko“ Povjerenstvo za upis djece imenovano od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zeko“ na sjednici održanoj 25. svibnja
2021. donijelo je

ODLUKU o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića „Zeko“ za pedagošku godinu 2021./2022.  (više…)

Započeo je upis djece u Dječji vrtić ˝Zeko˝ za pedagošku 2020./2021. godinu

Dječji vrtić ˝Zeko˝ obavještava da je započeo upis djece za pedagošku 2020./2021. godinu (jaslice, poludnevni i cjelodnevni program). (više…)

Obavijest roditeljima djece koja pohađaju dječji vrtić Zeko o mogućnosti zbrinjavanja djece od 11. svibnja

Prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja osigurati će se mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi od 11. svibnja. (više…)

Obavijest o predškoli – Dječji vrtić Zeko

Dječji vrtić Zeko obavještava sve roditelje predškolaca da će se prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, obvezni program predškole provoditi za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića. (više…)

OBAVIJEST RODITELJIMA O PREDŠKOLI

Dječji vrtić Zeko obavještava roditelje predškolaca (sva djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića) da će se program predškole organizirati u redovitim skupinama dječjeg vrtića po naseljima:

  1. KNEŽEVI VINOGRADI – od 01.04.2016 do 15.06.2016. u trajanju od 10.00-13.00 sati
  2. KARANAC                           – od 01.04.2016 do 15.06.2016. u trajanju od 10.00-13.00 sati
  3. SUZA                                     – od 01.04.2016 do 15.06.2016. u trajanju od 10.00-13.00 sati
  4. ZMAJEVAC                        – od 01.04.2016 do 15.06.2016. u trajanju od 10.00-13.00 sati

Prijavu za program predškole treba podnijeti do 20. ožujka 2016. godine dolaskom u vrtić, e-mailom na dvzeko@net.hr ili pozivom na broj telefona: 031/731-012 u Kneževim Vinogradima.