ZAŽELI – projekt ˝Inkluzijom do zapošljavanja – faza II.˝

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada kako bi se ublažile posljedice njihove
nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života 120 krajnjih korisnika. Aktivnosti projekta su zapošljavanje 15 žena pripadnica ciljane skupine, njihovo obrazovanje/osposobljavanje, nabava higijenskih potrepština za krajnje korisnike te promidžba i vidljivost projekta.

Nositelj projekta: Udruga žena ˝Izvor˝
Projektni partneri: Općina Kneževi Vinogradi, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir,
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Fond: Europski socijalni fond
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ukupna vrijednost projekta: 1.391.660,00 kn
Trajanje projekta: 18 mjeseci

Letak HR – .pdfLetak HU – .pdf

Projekt je financiran 100% iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Uređenje Društvenog doma u Kotlini

Projekt ˝Uređenje Društvenog doma u Kotlini˝ ukupne vrijednosti 612.620,00 kuna prijavljen je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije putem Programa za održivi razvoj lokalne zajednice.

Projekt je odobren za sufinanciranje od strane Ministarstva u iznosu od 400.000,00 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od lipnja do prosinca 2020. godine.

Fotografije nakon projekta:

Cilj projekta je poboljšanje standarda kvalitete društvene i kulturne infrastrukture, povećanje kvalitete života mještana naselja Kotline, ali i mještana cijele Općine osiguravanjem adekvatnog prostora za održavanje društvenih i kulturno-umjetničkih sadržaja u naselju Kotlina, kako bi se zaustavio proces depopulacije i pokrenuo održivi povratak na naše područje.

Projektom su planirane aktivnosti na sanaciji zgrade Doma kulture u Kotlini, odnosno: radovi na unutarnjem uređenju Doma kulture (zamjena stare i dotrajale podne podloge u sali, i pomoćnim prostorijama; izrada spuštenog stropa u sali, postavljanje novih vrata u sali, obnovu i bojanje zidova i stropova u sali, i pomoćnim prostorijama te ugradnju novih rasvjetnih tijela).

Fotografije prije projekta:

Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u naselju Suza

Projekt ˝Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u naselju Suza˝ ukupne vrijednosti 570.000,00 kuna prijavljen je u svibnju na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije putem Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Projekt je odobren za sufinanciranje od strane Ministarstva u iznosu od 250.000,00 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od listopada do prosinca 2020. godine.

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za rast i razvoj djece, bavljenje športskim aktivnostima, stvaranje uvjeta za školske i predškolske aktivnosti, te povećanje sveukupne kvalitete života mještana naselja Suza. Projektom je planirana izgradnja multifunkcionalnog igrališta koje će se nalaziti uz stadion i nogometno igralište u Suzi a na njemu će se moći igrati sljedeći sportovi: košarka, tenis, odbojka, rukomet i mali nogomet.

Sanacija nogostupa u Dunavskoj ulici u Zmajevcu – II. faza

Općina Kneževi Vinogradi uspješno je realizirala projekt Sanacije nogostupa u Dunavskoj ulici u Zmajevcu – II. faza tijekom u razdoblju od srpnja do rujna 2020. godine.

Projektom je sanirano cca 400 metara postojećih nogostupa u Dunavskoj ulici u Zmajevcu (desna strana) zbog dotrajalosti i oštećenja koji su ugrožavali sigurnost mještana.

Cilj projekta je podizanje komunalnog standarda i uređenje naselja radi podizanja kvalitete mještana naselja Zmajevac i Općine Kneževi Vinogradi, kao i povećanje razine sigurnosti pješaka koji prometuju navedenim nogostupom.

Vrijednost projekta iznosila je 157.171,98 kuna. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine u iznosu od 77.000,00 kuna temeljem prijave koju je Općina podnijela na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2020. godini.

Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu

Naziv projekta: Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu

Korisnik projekta: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupni iznos projekta: 204.115,40 kuna
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 111.187,50 kn (85% EU, 15% RH)

Ulaganjem u građenje sportske građevine – ograde na otvorenom igralištu u Karancu doći će do poboljšanja društvenih, turističkih, gospodarskih i životnih uvjeta stanovnika Općine Kn. Vinogradi. Ulaganjem se razvija i unaprjeđuje komunalna i  društvena infrastruktura s temeljnim ciljem dugotrajnog uređenja i poboljšanja stanja igrališta, kako u pogledu sigurnosti i zaštite imovine, tako i u pogledu uređenja. Projektom će biti stvoreni preduvjeti za povećanje kvalitete života u ovom ruralnom području. Poboljšat će se javna društvena infrastruktura  koja bi trebala doprinijeti većem zadovoljstvu posjetitelja.

Realizacijom ovog projekta povećati će se razina kvalitete života lokalnog stanovništva i unaprijediti kvaliteta društvene infrastrukture, a što predstavlja jedan od važnih čimbenika zadovoljstva života u ruralnom području.

Izravni rezultati projekta su:

  1. Izgrađena ograda oko otvorenog igrališta u Karanacu u dužini 377,90 m
  2. Osigurani uvjeti za sigurno i zabavno provođenje vremena na svježem zraku

Projekt ˝Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu˝ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 19 ˝LEADER (CLLD)˝, Podmjere 19.2. ˝Provedba operacija unutar CLLD strategije˝, odnosno kroz natječaj LAG Baranja iz Lokalne razvojne strategije za provedbu Mjere 3.1.1. “Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga”, koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine (PRR).

Opremanje Doma kulture Zmajevac

Naziv projekta: Opremanje Doma kulture Zmajevac

Korisnik projekta: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupni iznos projekta: 154.375,00 kuna
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 111.187,50 kn (85% EU, 15% RH)

Cilj projekta je poboljšanje društvenog standarda, kvalitete društvene i kulturne infrastrukture, povećanje kvalitete života mještana naselja Zmajevac, ali i mještana cijele općine te osiguravanje adekvatnog prostora za održavanje društvenih i kulturno-umjetničkih sadržaja u naselju Zmajevac. Projektom je predviđeno opremanje samoga Doma kulture neophodnim namještajem (stolice i stolovi).

Projekt ˝Opremanje Doma kulture Zmajevac˝ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 19 ˝LEADER (CLLD)˝, Podmjere 19.2. ˝Provedba operacija unutar CLLD strategije˝, odnosno kroz natječaj LAG Baranja iz Lokalne razvojne strategije za provedbu Mjere 3.1.1. “Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga”, koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine (PRR).

WiFi4EU – besplatan Wi-Fi za građane Europe

Na području Općine Kneževi Vinogradi postavljeno je ukupno 10 pristupnih točaka za spajanje na besplatnu WiFi mrežu na najfrekventnijim prostorima na području Općine. (više…)

Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC4037 kroz naselje Kotlina

Projektom ˝Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC4037 kroz naselje Kotlina˝ predviđeno je uređenje i rekonstrukcija ceste i priključaka, priključnih cesta, parkirališta, kolnih ulaza i pješačkih staza. Projekt predviđa rekonstrukciju ceste u dužini od 1,5 km.

Investitor radova čija ukupna vrijednost iznosi 9.697.943,63 kune je Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, dok Općina Kneževi Vinogradi od navedenog iznosa sufinancira radove rekonstrukcije koji se odnose na izgradnju pješačkih staza u iznosu od 1.310.289,25 kuna.

Razdoblje provedbe projekta: 2019.-2020.

1 2 3 4