Mobilni atelje

DKolektiv – organizacija za društveni razvoj nositelj je projekta “Mobilni atelje” koji će se provoditi od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine. Općina Kneževi Vinogradi je uz Općinu Podgorač, Općinu Erdut i Općinu Borovo jedan od projektnih partnera na istom projektu.

Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade iz poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i državnog proračuna za 2022. u području Mladi u ruralnim zajednicama. Vrijednost projekta je 14.599,51 € (100.000 kn).

OPĆI CILJ PROJEKTA: poticanje i osnaživanje mladih iz ruralnih zajednica za aktivno sudjelovanje u društvu i rješavanje problema i potreba svojih lokalnih zajednica, a radi poboljšanja kvalitete života mladih i povećanja ponude kvalitetnih sadržaja za mlade na mjestima gdje takvi sadržaji nedostaju.

SPECIFIČNI CILJEVI:
– osnaživanje mladih iz ruralnih zajednica za pokretanje vlastitih inicijativa u lokalnoj zajednici i aktivno sudjelovanje u društvu
– jačanje građanskih kompetencija i društvene odgovornosti kod mladih iz ruralnih zajednica
– umrežavanje različitih dionika iz ruralnih zajednica sa svrhom korištenja postojećih resursa i poboljšanje kvalitete života mladih u ruralnim zajednicama, kao i povećanje ponude kvalitetnih sadržaja za mlade
– poticanje strukturiranog dijaloga između mladih i predstavnika jedinica lokalne samouprave, radi poboljšanog položaja mladih u društvu i poticanja mladih na participaciju u donošenju odluka vezanih uz lokalnu zajednicu

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

1. Dvodnevni edukativni kamp za mlade iz ruralnih zajednica na kojemu će sudjelovati minimalno 20 mladih iz 4 različite ruralne zajednice, a kroz kamp će se mladi educirati na sljedeće teme: aktivno sudjelovanje, volontiranje, organiziranje volonterskih akcija i akcija u zajednici, udruživanje mladih, mapiranje potreba zajednice. Kamp je zamišljen kao polazna točka za aktivnosti koje slijede u lokalnim zajednicama.

2. Mentorske radionice za mlade – u svakoj od 4 ruralne zajednice organizirat će se 3 tematske mentorske radionice u svrhu osnaživanja mladih za samostalno djelovanje i organiziranje volonterskih akcija u vlastitim zajednicama. Radionice će se baviti sljedećim temama:
a) mapiranje potreba i resursa konkretne zajednice
b) osmišljavanje konkretne akcije u zajednici na temelju mapiranih potreba i resursa
c) strukturirani dijalog s predstavnicima jedinica lokalne samouprave

3. Volonterske akcije u zajednici – skupina mladih iz svake od 4 ruralne zajednice će sama osmisliti, organizirati te provesti jednu volontersku akciju u svojoj lokalnoj zajednici.

4. Završna tribina u Osijeku – kao završnica projektnih aktivnosti organizirat će se tribina na temu „Aktivno sudjelovanje mladih iz ruralnih zajednica“, gdje će mladi sudionici projekta imati priliku predstaviti svoje aktivnosti i planove za budućnost, ali će se u javni diskurs pokušati staviti problemi i potrebe mladih iz ruralnih zajednica.

ZAŽELI – projekt ˝Inkluzijom do zapošljavanja – faza III.˝

Udruga žena “Izvor” u partnerstvu s Općinom Kneževi Vinogradi te obveznim partnerima Zavod za socijalni rad PU Beli Manastir i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područna služba Osijek provodi projekt „Inkluzijom do zapošljavanja – faza III“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0054.

Ukupna vrijednost projekta je 741.600,00 kn (fiksni tečaj konverzije 1eur=7.53450 HRK; =98.427,24 eur), iznos bespovratnih sredstava je 741.600,00 kn (fiksni tečaj konverzije 1eur=7.53450 HRK; =98.427,24 eur) odnosno 100 %.

Projekt traje 8 mjeseci, dok zaposlenice neposrednu podršku i potporu u kućanstvima krajnjih korisnika pružaju 6 mjeseci. Projekt se provodi na području Općine Kneževi Vinogradi (naselja Kneževi Vinogradi, Suza, Zmajevac, Kotlina, Kamenac, Karanac i Mirkovac).

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života 105 krajnjih korisnika. Aktivnosti projekta su zapošljavanje 15 žena pripadnica ciljane skupine, te promidžba i vidljivost projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


Nositelj projekta: Udruga žena ˝Izvor˝
Projektni partneri: Općina Kneževi Vinogradi, Zavod za socijalni rad PU Beli Manastir, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Fond: Europski socijalni fond
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ukupna vrijednost projekta: 741.600,00 kuna / 98.427,24 eura
Trajanje projekta: 8 mjeseci

Projekt je financiran 100% iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Izgradnja pomoćnog igrališta sa umjetnom travom iznad ribnjaka u SRC Kneževi Vinogradi

Izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta sa umjetnom travom investicija je koju će Općina Kneževi Vinogradi realizirati u partnerstvu s Hrvatskim nogometnim savezom – koji će navedeni projekt financirati s oko 700.000 kuna. Novo pomoćno nogometno igralište s umjetnom travom biti će dimenzija cca 55 x 30 metara, a izgradit će se kraj pomoćnog terena NK Borac uz šetnicu oko našeg „ribnjaka“.

Igralište će se ponajviše koristiti za potrebe treninga i utakmica ŠKOLE NOGOMETA NK BORAC– a čiji su dosadašnji rezultati i trud uz velike ambicije, jedan od glavnih razloga zbog kojeg se krenulo u realizaciju navedenog projekta.

Ugovor vrijednosti skoro 860.000 kn sa PDV-om potpisan je sa tvrtkom Binder d.o.o. iz Osijeka, koja bi radove trebala završiti u roku od osam mjeseci.

Izgradnja multifunkcionanog i dječjeg igrališta u Kamencu

Nova rekreativna i dječja zona u Kamencu biti će izgrađena na dosadašnjem „rekreativnom terenu“ – na poljani pri samom ulazu u naselje gdje su dosada bili postavljeni drveni golovi te koje se već duže vrijeme nije koristilo budući da je teren jako loš i neadekvatan za sportske aktivnosti. Igralište će biti izgrađeno po uzoru na druga multifunkcionalna igrališta sa područja Općine. Ograđeno i asfaltirano igralište dimenzija 31×18 metara, biti će namijenjeno igranju malog nogometa, rukometa i košarke. Kako bi navedena lokacija postala atraktivna zona za stanovništvo, te mjesto provođenja slobodnog vremena, uz sportsko igralište će se postaviti i dječja igrala: ljuljačka, tobogan, klackalica, penjalica, vrtuljak, njihalica, pripadajuća komunalna oprema – klupe i koševi za otpad a cijeli prostor će se i hortikulturno urediti sadnjom ukrasnih grmova. Investicija obuhvaća i izgradnju pješačke staze koja će voditi do rekreativne zone u dužini od 26 metara.

Ugovor o izvođenju radova potpisan je s tvrtkom Binder d.o.o., čija je ponuda odabrana kao ekonomski najpovoljnija kroz postupak javne nabave. Vrijednost ugovora iznosi skoro 400.000 kuna, a rok za dovršetak radova na igralištu je sredina lipnja 2023. godine. Buduće multifunkcionalno igralište u Kamencu, šesto je takvo na području Općine.

Projekt će uz Općinu Kn. Vinogradi financirati i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU iz Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina  u iznosu od 325.000 kuna.

Interpretacijski etno-centar Karanac

Projektom “Interpretacijski etno-centar Karanac” predviđena je rekonstrukcija i izgradnja objekta koji će predstavljati interpretacijski etno-centar čija će osnovna namjena biti pružanje informacija i edukaciji posjetitelja te putem kojeg će se vršiti promidžba gastro, eno i ruralnog turizma a predstavljat će i mjesto javnog okupljanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu. Lokacija budućeg Interpretacijskog centra nalazi se u centru Karanca, na prostoru zgrade bivše pošte (Kolodvorska 124).

3D prikaz budućeg stanja

Procijenjena vrijednost projekta je cca. 4,6 milijuna kuna, a od navedenog iznosa 3,5 milijuna će sufinancirati Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i  Srijema dok će ostatak biti financiran iz Proračuna Općine Kn. Vinogradi.

Postojeće stanje 

Izgradnja multifunkcionalnog i dječjeg igrališta, parkinga i uređenje okoliša u Zmajevcu

Projektom “Izgradnja multifunkcionalnog i dječjeg igrališta, parkinga i uređenje okoliša u Zmajevcu” uređen je javni prostor za sportsko-rekreacijske aktivnosti (multifunkcionalno igralište za sportove: košarka, tenis, odbojka, rukomet i mali nogomet) i upotpunjavanje slobodnog vremena mještana Zmajevca  i Općine Kn. Vinogradi (dječje igralište, sjenica za odmor, klupe, mostovi, pješačka staza) te je izgrađen parking koji je bio nužno potreban budući da se lokacija nalazi neposredno uz Dom kulture (centar naselja) gdje dotada nije postojalo prikladno mjesto za parkiranje.

(više…)

Uređenje i opremanje kuglane na ŠNK Polet Karanac

Projekt uređenja i opremanja dvostazne kuglane koja se nalazi u sklopu Sportskog parka Karanac realiziran je tijekom 2021. godine. Kuglana na kojoj nisu rađeni značajniji zahvati od same izgradnje objekta, nije bila dotada bila u upotrebi zbog lošeg stanja u kojem se nalazila. Ovim projektom stvoreni su infrastrukturni uvjeti za rad i treninge kuglačkih klubova s područja Baranje te za daljnji razvoj rekreativnog sporta, ali i za mogućnost održavanja kuglačkih turnira (amaterske razine), te je trenutno kuglana Karanac jedina aktivna kuglana na području Baranje.

(više…)

Sanacija zgrade NK Borac

Projekt sanacije zgrade Nogometnog kluba Borac iz Kneževih Vinograda realiziran je kroz dvije faze tijekom 2021. i 2022. godine. Radovi na sanaciji obuhvaćali su sljedeće radove: skidanje postojeće žbuke i keramičkih pločica sa zidova zbog oštećenja na istima, zamjena postojećih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija zbog dotrajalosti, postava obloge zidova gipskartonskim pločama zbog vlage, izrada novih instalacija vodovoda i kanalizacije u svlačionicama, postava hidorizolacije dijela tribina zbog propuštanja vode unutar zgrade, zamjena prozora, radijatora te izvođenje betonske galanterije s rubnjacima.

Fotografije nakon sanacije

(više…)

Sanacija dijela ulice 1. maja (pristup Romskom naselju) u Kneževim Vinogradima

Projektom je sanirana nerazvrstana cesta i bankine u dužini 135 m u Kneževim Vinogradima, krak ulice 1.maja do Romskog naselja, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture.

(više…)

Izgradnja nove općinske zgrade

Nakon požara koji je početkom Listopada 2021. godine izbio na zgradi općinske uprave Kneževi Vinogradi, a koji je prouzročio veliku materijalnu štetu na samom objektu odlučeno je da će se na istom mjestu izgraditi nova zgrada, budući da bi troškovi rekonstrukcije postojeće zgrade bili preveliki. Zgrada je već i prije požara bila u jako lošem stanju (vlaga je bila prisutna u cijelom objektu, krov je prokišnjavao, nisu postojali adekvatni prostori za arhivu i općinsku vijećnicu, uredi su bili nefunkcionalni).

Nakon procesa izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole pristupilo se odabiru izvođača putem javne nabave. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 4.500.000,00 kuna bez PDV-a, a na poziv za dostavu ponuda pristigle su četiri ponude od kojih je izabrana ponuda tvrtke Zuber d.o.o. iz Višnjevca koja je ocijenjena kao ekonomski najprihvatljivija.

Ugovor sa izvođačem radova potpisan je 14. studenoga 2022. godine, nakon čega je obavljen i postupak uvođenja u posao. Vrijednost ugovora iznosi 4.442.980,78 kn bez PDV-a, odnosno 5.553.725,98 kuna sa PDV-om. Rok za završetak radova na izgradnji je 20 mjeseci.

Nova zgrada općinske uprave bit će funkcionalan i moderan objekt s uredskim prostorijama, prostorom za sastanke – vijećnicom, arhivskim prostorom i ostalim sadržajima.

Zgrada će biti pristupačna i osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invaliditetom, budući da izgradnja predviđa i ugradnju dizala. Nakon godina pružanja usluga mještanima u trošnom objektu, te neadekvatne privremene lokacije općinske uprave u Domu kulture koja je korištena od izbijanja požara, izgradnjom novog objekta stvorit će se preduvjeti za nova poboljšanja u pogledu pružanja kvalitetnijih, efikasnijih i pristupačnijih usluga mještanima Općine Kneževi Vinogradi.

1 2 3 5