WiFi4EU – besplatan Wi-Fi za građane Europe

Na području Općine Kneževi Vinogradi postavljeno je ukupno 10 pristupnih točaka za spajanje na besplatnu WiFi mrežu na najfrekventnijim prostorima na području Općine. (više…)

Multifunkcionalno igralište Dječjeg vrtića “ZEKO”

2018. godine financijskom potporom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku putem “Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića” u iznosu od 373.820,00 kuna stekli su se uvjeti za izgradnju multifunkcionalnog igrališta prvenstveno za potrebe Dječjeg vrtića “ZEKO” Kneževi Vinogradi. (više…)

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi

Projektom je izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište površine 2012 m² u Kneževim Vinogradima, ulica 1. maja na dijelu građevne čestice k.č. br. 1492/2 k.o. Kneževi Vinogradi (novoformirana građevinska čestica, oznake k.č.br. 1497/4, k.o. Kneževi Vinogradi).  Reciklažno dvorište predstavlja ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, izdvojenog iz kućnog komunalnog otpada. (više…)

Uređenje odmorišta za cikloturiste ˝Bike&Walk˝ u Kneževim Vinogradima

Projektom ˝BIKE&WALK˝ odmorište za cikloturiste Kneževi Vinogradi uređeno je mjesto za odmor biciklista u naselju Kneževi Vinogradi, u dijelu Sportsko rekreacijskog centra uz ribnjak. Aktivnosti na projektu podrazumijevale su uređenje te nabavku i postavljanje potrebne opreme za odmor (sjenice, klupe, stalci za bicikle, komunalna oprema) i informiranje cikloturista (informacijske ploče) kao i samoposlužni servis za bicikle.

Cilj ovog projekta je unapređenje turističke kvalitete i turističkih sadržaja Općine Kneževi Vinogradi, kroz razvoj turističke i biciklističke infrastrukture te stavljanje u turističku funkciju javan sadržaj i infrastrukturu. (više…)

Modernizacije javne rasvjete na području Općine Kn. Vinogradi

 

S ciljem uštede električne energije, povećanja učinkovitosti javne rasvjete i bolje osvjetljenosti kao i povećanja prometne sigurnosti na prometnicama na području Općine Kneževi Vinogradi sukladno suvremenim prometnim zahtjevima, Općina Kneževi Vinogradi započela je s provedbom projekta Modernizacije javne rasvjete po ESCO modelu u svim naseljima općine. (više…)

Izgradnja pješačkih staza u Karancu

Projektom ˝Izgradnja pješačkih staza u Karancu˝ izgrađene su pješačke staze u Karancu u sljedećih 5 ulica: Radnička, Kolodvorska, Baranjska, Sunčana i Tina Ujevića ukupne duljine cca. 1200 metara. Projektom je riješena i oborinska odvodnja s pješačkih površina. Projekt  predstavlja ulaganje u podizanje razine komunalnog standarda stanovništva Općine Kneževi Vinogradi, tako šire zajednice, kao i u gospodarsku i socijalnu revitalizaciju ruralnog područja, što doprinosi ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti. (više…)

1 2