Sanacija nerazvrstane ceste u Karancu (krak Kolodvorske ulice)

Projektom je sanirana nerazvrstana cesta i bankina u dužini cca. 150 m u Karancu, krak Kolodvorske ulice, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture.

Radovi na sanaciji čija je ukupna vrijednost iznosila cca. 32.000 eura završeni su u studenome 2023. godine. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 15.000 € prema Programu za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine, a ostatak je financiran iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi.

CESTA PRIJE:

Nabavka komunalne opreme i provedba edukativno-informativnih aktivnosti

Općina Kneževi Vinogradi je tijekom 2023. sukladno sklopljenom ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provela dvije grupe aktivnosti:
1. Nabavka komunalne opreme
2. Edukacija stanovništva sa svog područja.

U sklopu prve grupe aktivnosti nabavljena je sljedeća oprema:
• PEHD kanta zapremnine 120 litara, za staklo (zelene boje) – 700 komada
• PEHD kanta zapremnine 120 litara, za metal (antracit boje) – 700 komada
• PEHD kanta zapremnine 120 litara, za biootpad (smeđe boje) – 700 komada
• HDPE spremnik zapremnine 350 litara – komposter

U sklopu druge aktivnosti izrađeni su edukativno-informativnih materijali – letci i plakati. Izrađeno je 1.500 letaka na temu razvrstavanja otpada i usluga odvajanja otpada koji su putem komunalnog poduzeća Baranjska čistoća d.o.o. podijeljeni svim kućanstvima na području Općine Kneževi Vinogradi, te je izrađeno 30 plakata (15 plakata na hrvatskom jeziku, 15 plakata na mađarskom jeziku) na temu razvrstavanja otpada i usluga odvajanja otpada koji su postavljeni na oglasne ploče u svim naseljima Općine Kneževi Vinogradi.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 67.367,08 €, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao 80% vrijednosti odnosno 53.893,66 €, dok je Općina Kneževi Vinogradi projekt sufinancirala s 20% odnosno 13.473,42 €.

 

Sanacija Doma kulture u Suzi

Cilj projekta “Sanacija Doma kulture u Suzi” je poboljšanje standarda kvalitete društvene i kulturne infrastrukture uz povećanje kvalitete života mještana naselja Suza, ali i mještana cijele općine te osiguravanje adekvatnog prostora za održavanje društvenih i kulturno-umjetničkih sadržaja u naselju Suza. Navedenim projektom zaustaviti će se daljnje propadanje Društvenog doma čiji se vanjski dio nalazio u izuzetno lošem stanju, a što je najviše bilo uzrokovano vlagom.

Radovi na sanaciji vanjskog dijela odnosili su se na: uklanjanje dijela vanjske žbuke i betonskih površina, izradu nove završne žbuke, izradu horizontalnih i vertikalnih oluka, izradu betonske staze uz zgradu te sanaciju vanjskih otvora.

Vrijednost projekta iznosila je cca. 32.000,00 eura, a projekt je financiran sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 15.700,00 eura te ostatak iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi.

Povezane vijesti:

Potpisan ugovor o sanaciji Doma kulture u Suzi

Sanacija Dječjeg vrtića Zeko u naselju Suza

Projekt sanacije Dječjeg vrtića Zeko u naselju Suza obuhvaćao je radove na sanaciji i zamjeni krovišta te radove na obnovi vanjske fasade objekta koji su izvršeni u prvoj polovini 2023. godine.

Cilj projekta bio je poboljšati kvalitetu odgojno-obrazovne ustanove, osiguranje zdravijeg okoliša djeci odnosno korisnicima usluga vrtića te smanjiti opasnost od udisanja vlage iz zidova i stropova.

Vrijednost projekta iznosila je cca. 23.500 €, a sufinancirana je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od cca. 20.000 € putem Programa ulaganja u zajednicu na koji je Dječji vrtić Zeko podnijelo prijavu za financiranje.

Mobilni atelje

DKolektiv – organizacija za društveni razvoj nositelj je projekta “Mobilni atelje” koji se provodio od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine. Općina Kneževi Vinogradi je uz Općinu Podgorač, Općinu Erdut i Općinu Borovo jedan od projektnih partnera na istom projektu.

Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade iz poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i državnog proračuna za 2022. u području Mladi u ruralnim zajednicama. Vrijednost projekta iznosila je 14.599,51 € (100.000 kn).

OPĆI CILJ PROJEKTA: poticanje i osnaživanje mladih iz ruralnih zajednica za aktivno sudjelovanje u društvu i rješavanje problema i potreba svojih lokalnih zajednica, a radi poboljšanja kvalitete života mladih i povećanja ponude kvalitetnih sadržaja za mlade na mjestima gdje takvi sadržaji nedostaju.

SPECIFIČNI CILJEVI:
– osnaživanje mladih iz ruralnih zajednica za pokretanje vlastitih inicijativa u lokalnoj zajednici i aktivno sudjelovanje u društvu
– jačanje građanskih kompetencija i društvene odgovornosti kod mladih iz ruralnih zajednica
– umrežavanje različitih dionika iz ruralnih zajednica sa svrhom korištenja postojećih resursa i poboljšanje kvalitete života mladih u ruralnim zajednicama, kao i povećanje ponude kvalitetnih sadržaja za mlade
– poticanje strukturiranog dijaloga između mladih i predstavnika jedinica lokalne samouprave, radi poboljšanog položaja mladih u društvu i poticanja mladih na participaciju u donošenju odluka vezanih uz lokalnu zajednicu

PROVEDENE AKTIVNOSTI:

1. Dvodnevni edukativni kamp za mlade iz ruralnih zajednica na kojemu će sudjelovati minimalno 20 mladih iz 4 različite ruralne zajednice, a kroz kamp će se mladi educirati na sljedeće teme: aktivno sudjelovanje, volontiranje, organiziranje volonterskih akcija i akcija u zajednici, udruživanje mladih, mapiranje potreba zajednice. Kamp je zamišljen kao polazna točka za aktivnosti koje slijede u lokalnim zajednicama.

2. Mentorske radionice za mlade – u svakoj od 4 ruralne zajednice organizirat će se 3 tematske mentorske radionice u svrhu osnaživanja mladih za samostalno djelovanje i organiziranje volonterskih akcija u vlastitim zajednicama. Radionice će se baviti sljedećim temama:
a) mapiranje potreba i resursa konkretne zajednice
b) osmišljavanje konkretne akcije u zajednici na temelju mapiranih potreba i resursa
c) strukturirani dijalog s predstavnicima jedinica lokalne samouprave

3. Volonterske akcije u zajednici – skupina mladih iz svake od 4 ruralne zajednice će sama osmisliti, organizirati te provesti jednu volontersku akciju u svojoj lokalnoj zajednici.

4. Završna tribina u Osijeku – kao završnica projektnih aktivnosti organizirat će se tribina na temu „Aktivno sudjelovanje mladih iz ruralnih zajednica“, gdje će mladi sudionici projekta imati priliku predstaviti svoje aktivnosti i planove za budućnost, ali će se u javni diskurs pokušati staviti problemi i potrebe mladih iz ruralnih zajednica.

Povezane vijesti:

Poziv mladima na edukativni kamp u sklopu projekta “Mobilni atelje”

ZAŽELI – projekt ˝Inkluzijom do zapošljavanja – faza III.˝

Udruga žena “Izvor” u partnerstvu s Općinom Kneževi Vinogradi te obveznim partnerima Zavod za socijalni rad PU Beli Manastir i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područna služba Osijek provodi projekt „Inkluzijom do zapošljavanja – faza III“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0054.

Ukupna vrijednost projekta je 741.600,00 kn (fiksni tečaj konverzije 1eur=7.53450 HRK; =98.427,24 eur), iznos bespovratnih sredstava je 741.600,00 kn (fiksni tečaj konverzije 1eur=7.53450 HRK; =98.427,24 eur) odnosno 100 %.

Projekt traje 8 mjeseci, dok zaposlenice neposrednu podršku i potporu u kućanstvima krajnjih korisnika pružaju 6 mjeseci. Projekt se provodi na području Općine Kneževi Vinogradi (naselja Kneževi Vinogradi, Suza, Zmajevac, Kotlina, Kamenac, Karanac i Mirkovac).

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života 105 krajnjih korisnika. Aktivnosti projekta su zapošljavanje 15 žena pripadnica ciljane skupine, te promidžba i vidljivost projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


Nositelj projekta: Udruga žena ˝Izvor˝
Projektni partneri: Općina Kneževi Vinogradi, Zavod za socijalni rad PU Beli Manastir, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Fond: Europski socijalni fond
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ukupna vrijednost projekta: 741.600,00 kuna / 98.427,24 eura
Trajanje projekta: 8 mjeseci

Projekt je financiran 100% iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Izgradnja pomoćnog igrališta sa umjetnom travom iznad ribnjaka u SRC Kneževi Vinogradi

Izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta sa umjetnom travom investicija je koju je Općina Kneževi Vinogradi realizirala u partnerstvu s Hrvatskim nogometnim savezom – koji je navedeni projekt financirao s oko 700.000 kuna. Novo pomoćno nogometno igralište s umjetnom travom dimenzija je cca 55 x 30 metara, a izgrađen je kraj pomoćnog terena NK Borac uz šetnicu oko našeg „ribnjaka“.

Igralište će se ponajviše koristiti za potrebe treninga i utakmica ŠKOLE NOGOMETA NK BORAC– a čiji su dosadašnji rezultati i trud uz velike ambicije, jedan od glavnih razloga zbog kojeg se i krenulo u realizaciju navedenog projekta.

Ugovor vrijednosti skoro 860.000 kn sa PDV-om potpisan je sa tvrtkom Binder d.o.o. iz Osijeka, koja bi radove trebala završiti u roku od osam mjeseci.

Povezane vijesti: 

Svečano otvoreno novo nogometno igralište s umjetnom travom na terenu NK Borca u Kneževim Vinogradima

Općina Kneževi Vinogradi dobiti će prvo nogometno igralište sa umjetnom travom

Izgradnja multifunkcionanog i dječjeg igrališta u Kamencu

Nova rekreativna i dječja zona u Kamencu izgrađena je na dosadašnjem „rekreativnom terenu“ – na poljani pri samom ulazu u naselje gdje su nekoć bili postavljeni drveni golovi te koje se već duže vrijeme nije koristilo budući da je teren jako loš i neadekvatan za sportske aktivnosti. Igralište je izgrađeno po uzoru na druga multifunkcionalna igrališta sa područja Općine. Ograđeno i asfaltirano igralište dimenzija 31×18 metara, namijenjeno je igranju malog nogometa, rukometa i košarke. Uz sportsko igralište postavljena su i  dječja igrala: ljuljačka, tobogan, klackalica, penjalica, vrtuljak, njihalica, pripadajuća komunalna oprema – klupe i koševi za otpad a cijeli prostor će se i hortikulturno urediti sadnjom ukrasnih grmova. Investicija je obuhvatila i izgradnju pješačke staze koja vodi do rekreativne zone u dužini od 26 metara.

Ugovor o izvođenju radova potpisan je s tvrtkom Binder d.o.o., čija je ponuda odabrana kao ekonomski najpovoljnija kroz postupak javne nabave. Vrijednost ugovora iznosi skoro 400.000 kuna, a rok za dovršetak radova na igralištu je sredina lipnja 2023. godine. Multifunkcionalno igralište u Kamencu, šesto je takvo na području Općine.

Projekt je uz Općinu Kn. Vinogradi financiran i sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina  u iznosu od 325.000 kuna.

Izgradnja multifunkcionalnog i dječjeg igrališta, parkinga i uređenje okoliša u Zmajevcu

Projektom “Izgradnja multifunkcionalnog i dječjeg igrališta, parkinga i uređenje okoliša u Zmajevcu” uređen je javni prostor za sportsko-rekreacijske aktivnosti (multifunkcionalno igralište za sportove: košarka, tenis, odbojka, rukomet i mali nogomet) i upotpunjavanje slobodnog vremena mještana Zmajevca  i Općine Kn. Vinogradi (dječje igralište, sjenica za odmor, klupe, mostovi, pješačka staza) te je izgrađen parking koji je bio nužno potreban budući da se lokacija nalazi neposredno uz Dom kulture (centar naselja) gdje dotada nije postojalo prikladno mjesto za parkiranje.

(više…)

Uređenje i opremanje kuglane na ŠNK Polet Karanac

Projekt uređenja i opremanja dvostazne kuglane koja se nalazi u sklopu Sportskog parka Karanac realiziran je tijekom 2021. godine. Kuglana na kojoj nisu rađeni značajniji zahvati od same izgradnje objekta, nije bila dotada bila u upotrebi zbog lošeg stanja u kojem se nalazila. Ovim projektom stvoreni su infrastrukturni uvjeti za rad i treninge kuglačkih klubova s područja Baranje te za daljnji razvoj rekreativnog sporta, ali i za mogućnost održavanja kuglačkih turnira (amaterske razine), te je trenutno kuglana Karanac jedina aktivna kuglana na području Baranje.

(više…)

1 2 3 6