“Informatizacija i opremanje općinske upravne zgrade”

Projekt:

„INFORMATIZACIJA I OPREMANJE OPĆINSKE UPRAVNE ZGRADE OPĆINE“

PROJEKT SE FINANCIRA IZ PROGRAMA POTICANJA PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost  Općine Kneževi Vinogradi

 

NAZIV PROJEKTA: 

„INFORMATIZACIJA I OPREMANJE OPĆINSKE UPRAVNE ZGRADE OPĆINE“

O PROGRAMU:

Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i  Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koje su u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12).

Cilj je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Ovim programom Ministarstvo pomaže održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, vjerske, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture.

(preuzeto iz: Implementacijskog priručnika Programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU)

VODEĆI PARTNER:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI (HR)

PARTNER:

OPĆINA KUPRES (BIH)

VRIJEDNOST PROJEKTA :

316.395,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA MINISTARSTVO:

Ukupna najviša vrijednost sufinanciranog dijela 261.500,00 kuna (Vodeći partner/Partner), prema troškovima Vodećeg partnera do 130.500,00 kuna, a Partnera do 131.000,00 kuna.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

2021.godina

OSOBA ZA KONTAKT NA PROJEKTU:

Željka Kolarić,
E-mail: zeljka.kolaric@knezevi-vinogradi.hr
Tel. +385 31 730 938
www.knezevi-vinogradi.hr

O PROJEKTU:

Aktivnosti na projektu su:

  • nabavka računalne i informatizacijsko-komunikacijske opreme
  • stavljanje u funkciju i podešavanje opreme
  • promidžba i vidljivost projekta.

Projektom se nabavlja računalna oprema za rad Jedinstvenog upravnog odjela, te oprema za potpunu informatizaciju Općinskog vijeća – svih vijećnika.

CILJEVI PROJEKTA:

Provedbom projekta žele se postići željeni ciljevi:

–              povećanje učinkovitosti i djelotvornosti rada općinske uprave

–              povećanje razine kvalitete javne usluge

–              poboljšanje razine usluge između uprave i korisnika

–              viša razina otvorenosti, transparentnosti i pristupačnosti općinske uprave

–              uporaba moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije sa svrhom djelotvornog pružanja usluga i veće transparentnosti rada tijela općinske uprave

–              racionalizacija troškova rada tijela općinske uprave

–              smanjenje troškova uredskog materijal

–              zaštita okoliša smanjenjem papirnog otpada

 

Uređenje dječje i rekreativne zone Kneževi Vinogradi

Projekt ˝Uređenje dječje i rekreativne zone u Kneževim Vinogradima˝ odnosi se na izgradnju malonogometnog igrališta/terena te opremanje dječjeg igrališta i fitness terena u Naselju hrvatskih branitelja u Kneževim Vinogradima.

(više…)

Izgradnja sustava odvodnje u Karancu – I. faza

Izgradnja sustava odvodnje u Karancu – I. faza projekt je koji se provodio od 2019. do 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta u ovoj fazi iznosila je 5.427.029 kuna, a od tog iznosa Hrvatske vode su financirale 4.340.423 kn, Općina Kneževi Vinogradi 636.606 kuna te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 450.000 kuna. (više…)

Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu

Naziv projekta: Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu

Korisnik projekta: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupni iznos projekta: 204.115,40 kuna
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 111.187,50 kn (85% EU, 15% RH) (više…)

Opremanje Doma kulture Zmajevac

Naziv projekta: Opremanje Doma kulture Zmajevac

Korisnik projekta: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupni iznos projekta: 154.375,00 kuna
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 111.187,50 kn (85% EU, 15% RH) (više…)

WiFi4EU – besplatan Wi-Fi za građane Europe

Na području Općine Kneževi Vinogradi postavljeno je ukupno 10 pristupnih točaka za spajanje na besplatnu WiFi mrežu na najfrekventnijim prostorima na području Općine. (više…)

1 2 3 4