Izgradnja multifunkcionalnog i dječjeg igrališta, parkinga i uređenje okoliša u Zmajevcu

Projektom “Izgradnja multifunkcionalnog i dječjeg igrališta, parkinga i uređenje okoliša u Zmajevcu” uređen je javni prostor za sportsko-rekreacijske aktivnosti (multifunkcionalno igralište za sportove: košarka, tenis, odbojka, rukomet i mali nogomet) i upotpunjavanje slobodnog vremena mještana Zmajevca  i Općine Kn. Vinogradi (dječje igralište, sjenica za odmor, klupe, mostovi, pješačka staza) te je izgrađen parking koji je bio nužno potreban budući da se lokacija nalazi neposredno uz Dom kulture (centar naselja) gdje dotada nije postojalo prikladno mjesto za parkiranje.

(više…)

Uređenje i opremanje kuglane na ŠNK Polet Karanac

Projekt uređenja i opremanja dvostazne kuglane koja se nalazi u sklopu Sportskog parka Karanac realiziran je tijekom 2021. godine. Kuglana na kojoj nisu rađeni značajniji zahvati od same izgradnje objekta, nije bila dotada bila u upotrebi zbog lošeg stanja u kojem se nalazila. Ovim projektom stvoreni su infrastrukturni uvjeti za rad i treninge kuglačkih klubova s područja Baranje te za daljnji razvoj rekreativnog sporta, ali i za mogućnost održavanja kuglačkih turnira (amaterske razine), te je trenutno kuglana Karanac jedina aktivna kuglana na području Baranje.

(više…)

Sanacija zgrade NK Borac

Projekt sanacije zgrade Nogometnog kluba Borac iz Kneževih Vinograda realiziran je kroz dvije faze tijekom 2021. i 2022. godine. Radovi na sanaciji obuhvaćali su sljedeće radove: skidanje postojeće žbuke i keramičkih pločica sa zidova zbog oštećenja na istima, zamjena postojećih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija zbog dotrajalosti, postava obloge zidova gipskartonskim pločama zbog vlage, izrada novih instalacija vodovoda i kanalizacije u svlačionicama, postava hidorizolacije dijela tribina zbog propuštanja vode unutar zgrade, zamjena prozora, radijatora te izvođenje betonske galanterije s rubnjacima.

Fotografije nakon sanacije

(više…)

Sanacija dijela ulice 1. maja (pristup Romskom naselju) u Kneževim Vinogradima

Projektom je sanirana nerazvrstana cesta i bankine u dužini 135 m u Kneževim Vinogradima, krak ulice 1.maja do Romskog naselja, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture.

(više…)

Izgradnja pješačkih staza u naselju Suza

Projekt ˝Izgradnja pješačkih staza u naselju Suza˝ odnosio se na izgradnju pješačkih staza u naselju Suza (ulica Maršala Tita) u duljini od cca. 270 metara s jedne od strana državne ceste D212 Karanac-Kneževi Vinogradi-Suza-Zmajevac-Batina-granični prijelaz Batina, na kč.br. 1288, k.o. Suza.

(više…)

Uređenje dječje i rekreativne zone Kneževi Vinogradi

Projekt ˝Uređenje dječje i rekreativne zone u Kneževim Vinogradima˝ odnosi se na izgradnju malonogometnog igrališta/terena te opremanje dječjeg igrališta i fitness terena u Naselju hrvatskih branitelja u Kneževim Vinogradima.

(više…)

Rekonstrukcija Ulice Nikole Tesle u Karancu

Predmet ove investicije jest rekonstrukcija ulice Nikole Tesle u naselju Karanac ukupne duljine cca. 1000m. Početak predmetnog zahvata u ulici Nikole Tesle je kod čestice broj 1033 na uklapanju sa postojećom cestom koja vodi prema mjesnom groblju, a kraj zahvata je kod raskrižja s Kolodvorskom ulicom.

(više…)

Rekonstrukcija i proširenje nerazvrstane ceste, izgradnja oborinske odvodnje i dijela nogostupa u Ulici Hrvatske Republike i Antuna Plaveca u Kneževim Vinogradima

Predmet ove investicije jest rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Kneževi Vinogradi, odnosno nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatske Republike i Ulici Antuna Plaveca.

(više…)

Izgradnja sustava odvodnje u Karancu – I. faza

Izgradnja sustava odvodnje u Karancu – I. faza projekt je koji se provodio od 2019. do 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta u ovoj fazi iznosila je 5.427.029 kuna, a od tog iznosa Hrvatske vode su financirale 4.340.423 kn, Općina Kneževi Vinogradi 636.606 kuna te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 450.000 kuna. (više…)

1 2 3 5