Izgradnja sustava odvodnje u Karancu – I. faza

Izgradnja sustava odvodnje u Karancu – I. faza projekt je koji se provodio od 2019. do 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta u ovoj fazi iznosila je 5.427.029 kuna, a od tog iznosa Hrvatske vode su financirale 4.340.423 kn, Općina Kneževi Vinogradi 636.606 kuna te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 450.000 kuna.

Sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 450.000 kuna odnosi se na radove na  izgradnji kanalizacije koji su izvršeni tijekom 2020. godine.

Projektom je izgrađeno 7 kilometara kompletne mreže, 2,8 kilometara tlačne mreže i 4,2 kilometra gravitacijskih vodova te glavna crpna stanica koja usmjerava vodu prema Kneževim Vinogradima. Radovi su se izvršili u dijelu Kolodvorske ulice, Ulice Nikole Tesle i Ulice Ive Lole Ribara, te je time 170 kućanstava dobilo mogućnost samostalnog spajanja na novi kanalizacijski sustav – koji je za mještane besplatan jer Općina Kneževi Vinogradi u potpunosti financira troškove priključaka.

Ukupna vrijednost sve tri faze projekta je 16 milijuna kuna, a iduće dvije faze obuhvaćaju izgradnju idućih 8 kilometara mreže te sustav za dodatnih 500 priključaka.

Sanacija nogostupa u Dunavskoj ulici u Zmajevcu – II. faza

Općina Kneževi Vinogradi uspješno je realizirala projekt Sanacije nogostupa u Dunavskoj ulici u Zmajevcu – II. faza tijekom u razdoblju od srpnja do rujna 2020. godine.

Projektom je sanirano cca 400 metara postojećih nogostupa u Dunavskoj ulici u Zmajevcu (desna strana) zbog dotrajalosti i oštećenja koji su ugrožavali sigurnost mještana.

Cilj projekta je podizanje komunalnog standarda i uređenje naselja radi podizanja kvalitete mještana naselja Zmajevac i Općine Kneževi Vinogradi, kao i povećanje razine sigurnosti pješaka koji prometuju navedenim nogostupom.

Vrijednost projekta iznosila je 157.171,98 kuna. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine u iznosu od 77.000,00 kuna temeljem prijave koju je Općina podnijela na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2020. godini.

Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu

Naziv projekta: Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu

Korisnik projekta: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupni iznos projekta: 204.115,40 kuna
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 111.187,50 kn (85% EU, 15% RH)

Ulaganjem u građenje sportske građevine – ograde na otvorenom igralištu u Karancu doći će do poboljšanja društvenih, turističkih, gospodarskih i životnih uvjeta stanovnika Općine Kn. Vinogradi. Ulaganjem se razvija i unaprjeđuje komunalna i  društvena infrastruktura s temeljnim ciljem dugotrajnog uređenja i poboljšanja stanja igrališta, kako u pogledu sigurnosti i zaštite imovine, tako i u pogledu uređenja. Projektom će biti stvoreni preduvjeti za povećanje kvalitete života u ovom ruralnom području. Poboljšat će se javna društvena infrastruktura  koja bi trebala doprinijeti većem zadovoljstvu posjetitelja.

Realizacijom ovog projekta povećati će se razina kvalitete života lokalnog stanovništva i unaprijediti kvaliteta društvene infrastrukture, a što predstavlja jedan od važnih čimbenika zadovoljstva života u ruralnom području.

Izravni rezultati projekta su:

  1. Izgrađena ograda oko otvorenog igrališta u Karanacu u dužini 377,90 m
  2. Osigurani uvjeti za sigurno i zabavno provođenje vremena na svježem zraku

Projekt ˝Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu˝ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 19 ˝LEADER (CLLD)˝, Podmjere 19.2. ˝Provedba operacija unutar CLLD strategije˝, odnosno kroz natječaj LAG Baranja iz Lokalne razvojne strategije za provedbu Mjere 3.1.1. “Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga”, koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine (PRR).

Opremanje Doma kulture Zmajevac

Naziv projekta: Opremanje Doma kulture Zmajevac

Korisnik projekta: Općina Kneževi Vinogradi

Ukupni iznos projekta: 154.375,00 kuna
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 111.187,50 kn (85% EU, 15% RH)

Cilj projekta je poboljšanje društvenog standarda, kvalitete društvene i kulturne infrastrukture, povećanje kvalitete života mještana naselja Zmajevac, ali i mještana cijele općine te osiguravanje adekvatnog prostora za održavanje društvenih i kulturno-umjetničkih sadržaja u naselju Zmajevac. Projektom je predviđeno opremanje samoga Doma kulture neophodnim namještajem (stolice i stolovi).

Projekt ˝Opremanje Doma kulture Zmajevac˝ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 19 ˝LEADER (CLLD)˝, Podmjere 19.2. ˝Provedba operacija unutar CLLD strategije˝, odnosno kroz natječaj LAG Baranja iz Lokalne razvojne strategije za provedbu Mjere 3.1.1. “Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga”, koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine (PRR).

WiFi4EU – besplatan Wi-Fi za građane Europe

Na području Općine Kneževi Vinogradi postavljeno je ukupno 10 pristupnih točaka za spajanje na besplatnu WiFi mrežu na najfrekventnijim prostorima na području Općine. (više…)

Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC4037 kroz naselje Kotlina

Projektom ˝Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC4037 kroz naselje Kotlina˝ predviđeno je uređenje i rekonstrukcija ceste i priključaka, priključnih cesta, parkirališta, kolnih ulaza i pješačkih staza. Projekt predviđa rekonstrukciju ceste u dužini od 1,5 km.

Investitor radova čija ukupna vrijednost iznosi 9.697.943,63 kune je Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, dok Općina Kneževi Vinogradi od navedenog iznosa sufinancira radove rekonstrukcije koji se odnose na izgradnju pješačkih staza u iznosu od 1.310.289,25 kuna.

Razdoblje provedbe projekta: 2019.-2020.

Rekonstrukcija (dogradnja) Dječjeg vrtića u Kneževim Vinogradima

Projekt se odnosi na rekonstrukciju (dogradnja) Dječjeg vrtića Kneževi Vinogradi, a što obuhvaća radove na rekonstrukciji i opremanje s ciljem poboljšanja životnih i radnih uvjeta stanovnika, gospodarstvenika i posjetitelja Općine Kn. Vinogradi. Ulaganjem se razvija i unaprjeđuje društvena infrastruktura (poboljšavaju se prostorni i materijalni uvjeti rada dječjeg vrtića), koja će pridonijeti zadovoljavanju razvojnih potreba djece kako bi se postigao daljnji razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne funkcije i djelatnosti vrtića što će ujedno doprinijeti usklađivanju s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. Projektom će biti stvoreni preduvjeti za povećanje kvalitete života u ovom ruralnom području te za stvaranje atraktivnog područja za mlade obitelji, što će pridonijeti zaustavljanju procesa depopulacije i osiguravanju dugoročne održivosti ruralnih područja.

(više…)

1 2 3