Zaželi i ostani

“Zaželi i ostani” je projekt prijavljen na poziv Zaželi – prevencija institucionalizacije u sklopu ESF plus programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” Projekt nosi naziv Zaželi i ostani SF.3.4.11.01.0581.  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt potpisan je 26.4.2024. godine, a kroz projekt će se pružati usluge potpore i podrške u kućanstvu za 120 osoba starijih od 65 godina.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi te pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Kratki opis projekta:
Pružanje usluge potpore i podrške u kućanstvu za 120 osoba starijih od 65 godina čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici. Planirano je zapošljavanje 20 pružatelja usluga podrške i potpore te nabava i podjela paketa higijenskih potrepština.

Nositelj projekta: Udruga žena ˝Izvor˝
Projektni partneri: Općina Kneževi Vinogradi
Ukupna vrijednost projekta: 900.000,00 eura
Trajanje projekta: 36 mjeseci (26.4.2024. do 26.4.2027.)

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda + u 100-postotnom iznosu.

Sanacija Doma kulture u Karancu

Sanacija Doma kulture u Karancu projekt je koji će Općina Kneževi Vinogradi provesti tijekom 2024. godine. Projekt je prijavljen i odobren prema Programu za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine kojeg provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

 

Radovi na sanaciji Doma kulture obuhvaćati će sljedeće: sanaciju i bojanje dijela zidova i stropova, opločavanje podova u pojedinim prostorijama, zamjenu dijela stolarije, izradu završne žbuke fasade, bojanje vrata, postavljanje potrebne sanitarne opreme i dr.

Procijenjena vrijednost radova iznosi cca. 62.000,00 eura. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije će projekt sufinancirati u iznosu od 30.000,00 eura, dok će 32.000,00 eura biti financirano iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi.

Starimo zajedno

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u studenom 2022. godine pozvalo je organizacije civilnoga društva usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu programima unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti.

Udruga žena Izvor je u suradnji s Općinom Kneževi Vinogradi prijavila projekt “Starimo zajedno” za organizaciju dnevnih aktivnosti za naše mještane, te je isti odobren za provedbu tijekom 2023. i 2024. godine.

Projektom Starimo zajedno osigurati će se aktivnosti za 50 korisnika, osoba starije životne dobi s područja Općine Kneževi Vinogradi. One će unaprijediti kvalitetu njihovog života i zdravlja. Aktivnosti su sportsko-rekreativne, kreativne, kulturne i zabavne.

Brošura o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i pravima iz sustava socijalne skrbi

U sklopu projekta Starimo zajedno izrađena je brošura o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i pravima iz socijalne skrbi za starije osobe. Za izradu tekstova korišten je Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) i Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22).

Brošuru možete besplatno preuzeti u prostorijama Udruge žena Izvor (Glavna 78, 31309 Kneževi Vinogradi) ili putem poveznice BROŠURA .

Izvor pomoći

IZVOR POMOĆI projekt je kojeg je Udruga žena Izvor u partnerstvu s Općinom Kneževi Vinogradi prijavila na poziv Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za organizacije civilnog društva usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu programima unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti i organizaciju prijevoza.

Projektom je osiguran besplatan prijevoz za 250 osoba starije životne dobi s područja Općine Kneževi  Vinogradi koji si sami ne mogu osigurati prijevoz te im se na taj način povećava kvaliteta njihova života i zdravlja te ostanak u vlastitim domovima.

Prijevozi se odnose na posjete liječniku, bolnici, drugim institucijama i za potrebe zadovoljavanja drugih nužnih potreba.

Interpretacijski etno-centar Karanac

Projektom “Interpretacijski etno-centar Karanac” predviđena je rekonstrukcija i izgradnja objekta koji će predstavljati interpretacijski etno-centar čija će osnovna namjena biti pružanje informacija i edukaciji posjetitelja te putem kojeg će se vršiti promidžba gastro, eno i ruralnog turizma a predstavljat će i mjesto javnog okupljanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu. Lokacija budućeg Interpretacijskog centra nalazi se u centru Karanca, na prostoru zgrade bivše pošte (Kolodvorska 124).

3D prikaz budućeg stanja

Procijenjena vrijednost projekta je cca. 4,6 milijuna kuna, a od navedenog iznosa 3,5 milijuna će sufinancirati Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i  Srijema dok će ostatak biti financiran iz Proračuna Općine Kn. Vinogradi.

Postojeće stanje 

Izgradnja nove općinske zgrade

Nakon požara koji je početkom Listopada 2021. godine izbio na zgradi općinske uprave Kneževi Vinogradi, a koji je prouzročio veliku materijalnu štetu na samom objektu odlučeno je da će se na istom mjestu izgraditi nova zgrada, budući da bi troškovi rekonstrukcije postojeće zgrade bili preveliki. Zgrada je već i prije požara bila u jako lošem stanju (vlaga je bila prisutna u cijelom objektu, krov je prokišnjavao, nisu postojali adekvatni prostori za arhivu i općinsku vijećnicu, uredi su bili nefunkcionalni).

Nakon procesa izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole pristupilo se odabiru izvođača putem javne nabave. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 4.500.000,00 kuna bez PDV-a, a na poziv za dostavu ponuda pristigle su četiri ponude od kojih je izabrana ponuda tvrtke Zuber d.o.o. iz Višnjevca koja je ocijenjena kao ekonomski najprihvatljivija.

Ugovor sa izvođačem radova potpisan je 14. studenoga 2022. godine, nakon čega je obavljen i postupak uvođenja u posao. Vrijednost ugovora iznosi 4.442.980,78 kn bez PDV-a, odnosno 5.553.725,98 kuna sa PDV-om. Rok za završetak radova na izgradnji je 20 mjeseci.

Nova zgrada općinske uprave bit će funkcionalan i moderan objekt s uredskim prostorijama, prostorom za sastanke – vijećnicom, arhivskim prostorom i ostalim sadržajima.

Zgrada će biti pristupačna i osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invaliditetom, budući da izgradnja predviđa i ugradnju dizala. Nakon godina pružanja usluga mještanima u trošnom objektu, te neadekvatne privremene lokacije općinske uprave u Domu kulture koja je korištena od izbijanja požara, izgradnjom novog objekta stvorit će se preduvjeti za nova poboljšanja u pogledu pružanja kvalitetnijih, efikasnijih i pristupačnijih usluga mještanima Općine Kneževi Vinogradi.