ZAŽELI – projekt ˝Inkluzijom do zapošljavanja – faza II.˝

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada kako bi se ublažile posljedice njihove
nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života 120 krajnjih korisnika. Aktivnosti projekta su zapošljavanje 15 žena pripadnica ciljane skupine, njihovo obrazovanje/osposobljavanje, nabava higijenskih potrepština za krajnje korisnike te promidžba i vidljivost projekta.

Nositelj projekta: Udruga žena ˝Izvor˝
Projektni partneri: Općina Kneževi Vinogradi, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir,
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Fond: Europski socijalni fond
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ukupna vrijednost projekta: 1.391.660,00 kn
Trajanje projekta: 18 mjeseci

Letak HR – .pdfLetak HU – .pdf

Projekt je financiran 100% iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Uređenje Društvenog doma u Kotlini

Projekt ˝Uređenje Društvenog doma u Kotlini˝ ukupne vrijednosti 612.620,00 kuna prijavljen je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije putem Programa za održivi razvoj lokalne zajednice.

Projekt je odobren za sufinanciranje od strane Ministarstva u iznosu od 400.000,00 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od lipnja do prosinca 2020. godine.

Fotografije nakon projekta:

Cilj projekta je poboljšanje standarda kvalitete društvene i kulturne infrastrukture, povećanje kvalitete života mještana naselja Kotline, ali i mještana cijele Općine osiguravanjem adekvatnog prostora za održavanje društvenih i kulturno-umjetničkih sadržaja u naselju Kotlina, kako bi se zaustavio proces depopulacije i pokrenuo održivi povratak na naše područje.

Projektom su planirane aktivnosti na sanaciji zgrade Doma kulture u Kotlini, odnosno: radovi na unutarnjem uređenju Doma kulture (zamjena stare i dotrajale podne podloge u sali, i pomoćnim prostorijama; izrada spuštenog stropa u sali, postavljanje novih vrata u sali, obnovu i bojanje zidova i stropova u sali, i pomoćnim prostorijama te ugradnju novih rasvjetnih tijela).

Fotografije prije projekta:

Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u naselju Suza

Projekt ˝Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u naselju Suza˝ ukupne vrijednosti 570.000,00 kuna prijavljen je u svibnju na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije putem Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Projekt je odobren za sufinanciranje od strane Ministarstva u iznosu od 250.000,00 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od listopada do prosinca 2020. godine.

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za rast i razvoj djece, bavljenje športskim aktivnostima, stvaranje uvjeta za školske i predškolske aktivnosti, te povećanje sveukupne kvalitete života mještana naselja Suza. Projektom je planirana izgradnja multifunkcionalnog igrališta koje će se nalaziti uz stadion i nogometno igralište u Suzi a na njemu će se moći igrati sljedeći sportovi: košarka, tenis, odbojka, rukomet i mali nogomet.

Izgradnja ceste u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi – III. faza KK.03.1.2.03.0040


Projekt:
RAZVOJ INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA
PROJEKT SE FINANCIRA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA
U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020.GODINE


Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Kneževi Vinogradi

NAZIV PROJEKTA:
IZGRADNJA CESTE U POSLOVNO-PODUZETNIČKOJ I REKREATIVNOJ ZONI KNEŽEVI VINOGRADI – III. FAZA

Predmet ovog projekta je izgradnja III. faze ceste i pripadajuće oborinske odvodnje u gospodarskoj zoni i zoni mješovite namjene u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi. Početak zahvata predstavlja uklapanje na izgrađeni dio kraka ˝F˝ koji je dio II. faze projekta gospodarske zone, a kraj zahvata je na uklapanju s IV. I V. fazom koje obuhvaćaju izgradnju dijela kraka ˝I˝. Predmetna faza obuhvaća izgradnju dijela kraka ˝F˝ u duljini od 1120 metara i dijela kraka ˝I˝ u duljini od 190 metara. Ukupna površina zahvata (cesta s bankinama) iznosi cca 10 000 m2. U sklopu projekta planira se posaditi zaštitni drvored, kako bi se smanjilo onečišćenje zraka i buka, koja se prenosi na naselje, koje se po položaju nalazi sjeverno od Zone. (više…)