Izgradnja pješačkih staza u naselju Suza

Projekt ˝Izgradnja pješačkih staza u naselju Suza˝ odnosi se na izgradnju pješačkih staza u naselju Suza (ulica Maršala Tita) u duljini od cca. 270 metara s jedne od strana državne ceste D212 Karanac-Kneževi Vinogradi-Suza-Zmajevac-Batina-granični prijelaz Batina, na kč.br. 1288, k.o. Suza.

(više…)

Rekonstrukcija Ulice Nikole Tesle u Karancu

Predmet ove investicije jest rekonstrukcija ulice Nikole Tesle u naselju Karanac ukupne duljine cca. 1000m. Početak predmetnog zahvata u ulici Nikole Tesle je kod čestice broj 1033 na uklapanju sa postojećom cestom koja vodi prema mjesnom groblju, a kraj zahvata je kod raskrižja s Kolodvorskom ulicom.

(više…)

Rekonstrukcija i proširenje nerazvrstane ceste, izgradnja oborinske odvodnje i dijela nogostupa u Ulici Hrvatske Republike i Antuna Plaveca u Kneževim Vinogradima

Predmet ove investicije jest rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Kneževi Vinogradi, odnosno nerazvrstane ceste u Ulici Hrvatske Republike i Ulici Antuna Plaveca.

(više…)

ZAŽELI – projekt ˝Inkluzijom do zapošljavanja – faza II.˝

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada kako bi se ublažile posljedice njihove
nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života 120 krajnjih korisnika. Aktivnosti projekta su zapošljavanje 15 žena pripadnica ciljane skupine, njihovo obrazovanje/osposobljavanje, nabava higijenskih potrepština za krajnje korisnike te promidžba i vidljivost projekta. (više…)