Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave za izgradnja zgrade javne namjene zgrada općinske uprave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-04/22-01/01
URBROJ: 2158-23-03/03-22-03
Kn.Vinogradi: 02.02.2021.

IZGRADNJA ZGRADE JAVNE NAMJENE – ZGRADA OPĆINSKE UPRAVE

Općina Kneževi Vinogradi u veljači 2022. godine planira početi postupak javne nabave za “Izgradnju zgrade javne namjene – zgrada općinske uprave “.

Stoga Općina Kneževi Vinogradi, ovim putem sukladno članku 198. Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje opis i troškovnik za „Izgradnja zgrade općine“ u Kneževim Vinogradima procijenjene vrijednosti od 2.760.000,00 kn bez PDV-a.

Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga u okviru procijenjene vrijednosti nabave na adresu elektroničke pošte: cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr ili opcina@knezevi-vinogradi.hr .

PREDMET NABAVE: „Izgradnja zgrade javne namjene – zgrada općinske uprave
CPV: 45000000
Evidencijski broj nabave ;EV- 1/22
Tip: otvoreni postupak male vrijednosti
Ukupna procijenjena vrijednost investicije: 2.760.000,00 kn bez PDV-a.
Glavni projekt i troškovnik:

Elaborat zaštite na radu
Elaborat zaštite od požara
Mapa_2_Građevinski projekt konstrukcije
Mapa_3_Građevinski projekt instalacija vodovoda i kanalizacije
Mapa_4_Građevinski projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije, toplinsku zaštitu i zaštitu od buke
Mapa_5_Građevinski projekt niskogradnje
Mapa_6_Strojarski projekt grijanja i hlađenja zgrade javne namjene
Mapa_7_Projekt dizala
Mapa_8_Elektrotehnički projekt
Troškovnik

Općinski načelnik
Vedran Kramarić mag.iur.