Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave izgradnje nogometnih igrališta u Kneževim Vinogradima – pomoćni tereni

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-04/22-01/09
URBROJ: 2158-23-03/03-22-01
Kn.Vinogradi: 22.09.2022.

 

IZGRADNJA NOGOMETNIH IGRALIŠTA U KNEŽEVIM VINOGRADIMA-POMOĆNI TERENI

Općina Kneževi Vinogradi u listopadu 2022. godine planira početi postupak javne nabave za “Izgradnju nogometnih igrališta u Kneževim Vinogradima-pomoćni tereni “.
Stoga Općina Kneževi Vinogradi, ovim putem sukladno članku 198. Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje opis i troškovnik za „Izgradnja nogometnih igrališta u Kneževim Vinogradima-pomoćni tereni“ u Kneževim Vinogradima .
Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga u okviru procijenjene vrijednosti nabave na adresu elektroničke pošte cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr ili opcina@knezevi-vinogradi.hr.

PREDMET NABAVE: „Izgradnja nogometnih igrališta u Kneževim Vinogradima-pomoćni tereni“
CPV: 45236100-1
Evidencijski broj nabave ; EV- 10/22
Tip: otvoreni postupak male vrijednosti
Ukupna procijenjena vrijednost investicije: 900.000,00 kn

Glavni projekt s troškovnikom
Mapa_1_Građevinski projekt nogometnih igrališta

Troškovnik – igralište kv – tender

 

Općinski načelnik
Vedran Kramarić mag.iur.

Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave izgradnje interpretacijskog centra u Karancu

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-04/22-01/07
URBROJ: 2158-23-03/03-22-04
Kn.Vinogradi: 22.09.2022.

 

IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA U KARANCU

 

Općina Kneževi Vinogradi u listopadu 2022. godine planira početi postupak javne nabave za “Izgradnju interpretacijskog centra u Karancu “.Stoga Općina Kneževi Vinogradi, ovim putem sukladno članku 198. Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje opis i troškovnik za „Izgradnja interpretacijskog centra u Karancu“. Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga u okviru procijenjene vrijednosti nabave na adresu elektroničke pošte cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr ili opcina@knezevi-vinogradi.hr.

PREDMET NABAVE: „Izgradnja nogometnih igrališta u Kneževim Vinogradima-pomoćni tereni“
CPV: 45212310
Evidencijski broj nabave ; EV- 07/22
Tip: otvoreni postupak male vrijednosti
Ukupna procijenjena vrijednost investicije: 3.500.000,00 kn
Glavni projekt 
Troškovnik

Općinski načelnik
Vedran Kramarić mag.iur.

Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave radova na održavanju nerazvrstanih cesta s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-04/22-01/06
URBROJ: 2158-23-03/03-22-03
Kn.Vinogradi: 01.09.2021.

 

RADOVI NA ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA
U OPĆINI KNEŽEVI VINOGRADI

Općina Kneževi Vinogradi u veljači 2022. godine planira početi postupak javne nabave za “Izvođenje radova na sanaciji nerazvrstanih cesta u Općini kneževi Vinogradi“.

Stoga Općina Kneževi Vinogradi, ovim putem sukladno članku 198. Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje troškovnik za “Izvođenje radova na sanaciji nerazvrstanih cesta u Općini kneževi Vinogradi“ procijenjene vrijednosti od 800.000,00 kn bez PDV-a.
Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga u okviru procijenjene vrijednosti nabave na adresu elektroničke pošte cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr ili opcina@knezevi-vinogradi.hr.

PREDMET NABAVE: “Izvođenje radova na sanaciji nerazvrstanih cesta u Općini kneževi Vinogradi“.
CPV: 45233141-9 radovi na održavanju cesta
Evidencijski broj nabave ;EV- 09/22
Tip: otvoreni postupak male vrijednosti
Ukupna procijenjena vrijednost investicije: 800.000,00 kn bez PDV-a.

Općinski načelnik
Vedran Kramarić mag.iur.v.r.

Troškovnik

Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave za izgradnja zgrade javne namjene zgrada općinske uprave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 406-04/22-01/01
URBROJ: 2158-23-03/03-22-03
Kn.Vinogradi: 02.02.2021.

IZGRADNJA ZGRADE JAVNE NAMJENE – ZGRADA OPĆINSKE UPRAVE

Općina Kneževi Vinogradi u veljači 2022. godine planira početi postupak javne nabave za “Izgradnju zgrade javne namjene – zgrada općinske uprave “.

Stoga Općina Kneževi Vinogradi, ovim putem sukladno članku 198. Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje opis i troškovnik za „Izgradnja zgrade općine“ u Kneževim Vinogradima procijenjene vrijednosti od 2.760.000,00 kn bez PDV-a.

Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga u okviru procijenjene vrijednosti nabave na adresu elektroničke pošte: cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr ili opcina@knezevi-vinogradi.hr .

PREDMET NABAVE: „Izgradnja zgrade javne namjene – zgrada općinske uprave
CPV: 45000000
Evidencijski broj nabave ;EV- 1/22
Tip: otvoreni postupak male vrijednosti
Ukupna procijenjena vrijednost investicije: 2.760.000,00 kn bez PDV-a.
Glavni projekt i troškovnik:

Elaborat zaštite na radu
Elaborat zaštite od požara
Mapa_2_Građevinski projekt konstrukcije
Mapa_3_Građevinski projekt instalacija vodovoda i kanalizacije
Mapa_4_Građevinski projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije, toplinsku zaštitu i zaštitu od buke
Mapa_5_Građevinski projekt niskogradnje
Mapa_6_Strojarski projekt grijanja i hlađenja zgrade javne namjene
Mapa_7_Projekt dizala
Mapa_8_Elektrotehnički projekt
Troškovnik

Općinski načelnik
Vedran Kramarić mag.iur.