Aktualna događanja u općini

Javni poziv za iskaz interesa i uključenje u projekt “Zaželi i ostani”

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA I UKLJUČENJE U PROJEKT „ZAŽELI I OSTANI“

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi i ostani“ kodni broj: SF.3.4.11.01.0581, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda+, a provodi se u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Razdoblje provedbe projekta „Zaželi i ostani“ započinje s datumom 26. travnja 2024. godine te traje 36 mjeseci. Razdoblje pružanja usluga pripadnicima ciljnih skupina je 30 mjeseci, a bit će obuhvaćeno 120 pripadnika ciljne skupine. Javni poziv bit će otvoren do kraja provedbe projekta.

Usluge potpore i podrške uključuju:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i );
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i );
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • mjesečnu isporuku paketa higijenskih potrepština.

JAVNI POZIV JE NAMIJENJEN PRIPADNICIMA CILJNIH SKUPINA:

 1. Osobe starije od 65 godina:
  • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:
   • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
   • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, te
 1. Odrasle osobe s invaliditetom:
  • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
  • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Pripadnici ciljnih skupina mogu svoje prijave dostaviti osobno na adresu:
Udruga žena „Izvor“ Kneževi Vinogradi 31309 svakim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati ili nazvati na broj +385 31 730 182 radi dogovora oko načina ispunjavanja prijavnice.

Prijave moraju biti potpune, a svi obrasci i izjave dostupne su na stranicama Udruge žena „Izvor“ https://uz-izvor.hr/ , kao i u prostorijama Udruge.

Obvezna dokumentacija za ciljnu skupinu – Osobe starije od 65 godina:

 • Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
 • Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
 • Potvrda o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave (u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva).

Obvezna dokumentacija za ciljnu skupinu – Odrasle osobe s invaliditetom:

 • Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
 • Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
 • Preslika Potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih
 • Potvrda o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za zadnji mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave (u slučaju da osoba s invaliditetom živi u dvočlanom kućanstvu s osobom koja je starija od 65 godina i projektni je sudionik ili višečlanom kućanstvu s osobom/osobama koje su starije od 65 godina).

U slučaju potreba za dodatnim pojašnjenjem, možete kontaktirati Udrugu žena „Izvor“ na broj telefona +385 31 730 182.

ODABIR KORISIKA
Osobe koje su zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista prema datumu i vremenu zaprimanja iskaza interesa. Prednost će imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni. Sudionici koji zadovoljavaju uvjete ovog Poziva, ali zbog dostizanja ciljanog broja sudionika s većim brojem bodova i/ili ranijim vremenom zaprimanja nisu ostvarili pravo temeljem ovog Javnog poziva ulaze na listu čekanja, a u skladu s mogućnostima i slobodnim mjestima će se uključivati u projekt.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA
Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta Zaželi i ostani SF.3.4.11.01.0581, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Tekst Javnog poziva za iskaz interesa
Obrazac prijave na Javni poziv Udruge žena
Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

Osigurano 122.500 eura za izgradnju tenis terena u Kneževim Vinogradima

Općinski načelnik g. Vedran Kramarić sudjelovao je jučer na svečanoj dodjeli ugovora za sufinanciranje projekata izgradnje, obnove, održavanja opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini. Ovaj značajan korak ostvaren je zahvaljujući javnom pozivu Ministarstva turizma i sporta, koji je rezultirao odobrenjem od 122.500,00 eura općini za izgradnju prvih teniskih terena u sklopu SRC Kneževi Vinogradi, a čija je procijenjena vrijednost cca. 200.000,00 eura. 

Projekt će obuhvaćati izgradnju i opremanje dva vrhunska tenis terena (tenisit podloga) koji će biti osvijetljen najmodernijom LED rasvjetom, a u sklopu projekta će se postaviti i automatski sustav navodnjavanja. Ovaj ambiciozan projekt ne samo da obogaćuje sportsku infrastrukturu našeg područja, već i proširuje ponudu sportskih aktivnosti na SRC Kneževi Vinogradi.

 

Najvažnije je istaknuti da će izgradnja novih tenis terena omogućiti mnogobrojnim polaznicima Škole tenisa stvaranje optimalnih uvjeta za kvalitetno treniranje, kao i svim drugim sportašima i rekreativcima, a osim toga tereni će udovoljavati najvišim standardima za organizaciju natjecanja županijskog ranga.
Ovo je ne samo investicija u infrastrukturu, već i u buduće generacije sportaša, koji se na ovaj način potiču na aktivno bavljenje sportom i razvijanje sportskih vještina.

Općini Kneževi Vinogradi i partneru iz Subotice 25 tisuća eura za projekt prekogranične suradnje

U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije u Osijeku u petak (5. travnja 2024. godine) je održana prigodna svečanost na kojoj su uručeni ugovori o financiranju 32 projekta u sklopu Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu.
Općina Kneževi Vinogradi kandidirala je u suradnji s partnerom iz Republike Srbije – Rimokatoličkom župom Marija Majka Crkve Subotica projekt “Jačanje administrativnih i predškolskih kapaciteta u prekograničnom području”, kojeg je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pozitivno ocijenilo i odobrilo za sufinanciranje u iznosu od cca. 25.000 eura.
Cilj Programa jačanje je prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji.

Foto: Osječko-baranjska županija

Općini Kneževi Vinogradi i partneru iz Subotice odobreno 25.000 eura u sklopu partnerskog projekta

U petak su u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije svečano dodijeljeni ugovori u sklopu Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu. Cilj ovog Programa jačanje je prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji.

U suradnji s partnerom iz Republike Srbije – Rimokatoličkom župom Marija Majka Crkve Subotica Općina Kn. Vinogradi kandidirala je projekt “Jačanje administrativnih i predškolskih kapaciteta u prekograničnom području”, kojeg je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pozitivno ocijenilo i odobrilo za sufinanciranje u iznosu od cca. 25.000 eura. Projektom će tako Općina Kneževi Vinogradi nabaviti dio potrebnog uredskog namještaja za rad općinske uprave u novoizgrađenoj zgradi, dok će se s partnerske strane sanirati (zamjena stolarije) objekt dječjeg vrtića i jaslica “Naša radost” (hrvatski odjel).
U okviru Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu odobrena su ukupno 32 projekta, a ugovori su svečano dodijeljeni u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije.

Ministarstvo poljoprivrede – informacije o održavanju radionica „Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja u 2024. godini“

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da je u tijeku informativna kampanja „Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja u 2024. godini“ koja ima za cilj informiranje poljoprivrednika o novostima vezanim uz podnošenje Jedinstvenog zahtjeva, te intervencijama i potporama obuhvaćenim Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja u 2024. godini.

Prva radionica održana je jučer u Zagrebu, a sudionicima su prezentirani i prijedlozi izmjena SP ZPP-a RH 2023.-2027., te je najavljeno i omogućeno davanje komentara i prijedloga putem poveznice.

U sklopu kampanje bit će održane još četiri radionice, od kojih će jedna biti održana u Osijeku, 26. ožujka 2024. godine, s početkom u 11 sati, u Velikoj vijećnici Skupštine Županije, Županijska ulica 4/I, Osijek, te jedna on-line radionica 28. ožujka 2024. godine, s početkom u 13 sati.

Zbog ograničenosti mjesta,  za radionice je potrebno izvršiti prijavu putem poveznice.

Redovna godišnja skupština UDVDR Ogranak Kneževi Vinogradi

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Općine Kneževi Vinogradi poziva sve dragovoljce i veterane Domovinskog rata s područja Općine Kneževi Vinogradi da sudjeluju u redovnoj godišnjoj skupštini koja će se održati 22.3.2024. godine (petak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Udruge u  Kneževim Vinogradima.

Općina Kneževi Vinogradi nastavlja subvencionirati kamate na stambene kredite

Općinski načelnik Vedran Kramarić potpisao je jučer dodatak ugovoru o poslovnoj suradnji sa Osječko-baranjskom županijom za nastavak provedbe projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“.
Navedeno znači će Općina Kneževi Vinogradi i Osječko-baranjska županija i nadalje subvencionirati kamatu u visini od 1%, odnosno ukupno 2% kamate na odobreni stambeni kredit poslovne banke osobama koje se odluče kupiti nekretninu na području naše općine.
Projekt je pokrenut prije pet godina od strane Osječko-baranjske županije, a Općina Kneževi Vinogradi se među prvima uključila u provedbu a sve radi ublažavanja negativnih demografskih trendova, pada broja stanovnika i pojačane ekonomske emigracije, kao i njihovog negativnog utjecaja na smanjenje broja i udjela radno aktivnog stanovništva, nedostatka potrebne radne snage te usporenog gospodarskog rasta i razvoja.
Zahtjevi za subvenciju kamate na kredite mogu se podnositi tijekom cijele godine, do iskorištenja kreditnog potencijala, a podnose se poslovnoj banci na propisanim obrascima.

Općina Kneževi Vinogradi udrugama dodijelila ugovore za projekte i manifestacije u vrijednosti gotovo 265 tisuća eura

Načelnik Vedran Kramarić i predsjednici 31 udruge potpisali su jučer u  prostorijama Restorana Panon na SRC Kneževi Vinogradi ugovore o dodjeli novčanih sredstava temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini i Javnog natječaja za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini.

Načelnik je čestitao na uspješno prijavljenim programima, projektima i manifestacijama te se zahvalio svim udrugama na njihovom trudu i doprinosu koji ulažu u kreiranje i stvaranje društvenog, kulturnog, socijalnog i sportskog sadržaja na području naše općine a kojima se unaprjeđuje kvaliteta života stanovništva te ujedno promovira Općina Kneževi Vinogradi.

Ukupan iznos novčanih sredstava koji je dodijeljen za financiranje programa i projekata udruga iznosi 217.440,00 tisuća eura, dok će se putem natječaja za manifestacije udruga financirati 15 manifestacija s ukupnim iznosom novčanih sredstava od 46.050,00 eura.

Javni poziv za upis djece u vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Zeko Kneževi Vinogradi za pedagošku godinu 2024./2025.

Javni poziv za upis djece u vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Zeko Kneževi Vinogradi za pedagošku godinu 2024./2025.

Prijave za upis djece u Dječji vrtić Zeko ove godine obavljat će se putem nacionalnog portala e-Građani, u razdoblju od 30. ožujka do 10. travnja 2024. (do 12 sati kada se aplikacija automatski zatvara).

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:
– NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
– adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

1.Upute za korištenje sustava nalaze se u prilogu ovog javnog poziva.

2. Poveznica putem koje roditelji šalju prijave odnosno zahtjeve za upis:  https://gov.hr u gore navedenom periodu. Roditelji koji nemaju pristup nacionalnom portalu e-Građani, svu potrebnu dokumentaciju donose u dječji vrtić (matični ili područni), gdje također potpisuju privolu da vrtić elektronički obraduje podatke potrebne za upis djeteta. U tom slučaju molimo roditelje da dovedu  dijete u unaprijed dogovorenom terminu (031/731-012).

3. Zahtjev za upis u Dječji vrtić „Zeko“ mogu podnijeti roditelji djece koji imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ima slobodnih mjesta, mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području druge jedinice lokalne samouprave.

4. Zahtjevi za upis u programe Dječjeg vrtića podnose se za djecu koja do 31. kolovoza 2024. navršavaju jednu godinu.

5. Ukoliko dijete do 1. rujna tekuće godine ne napuni godinu dana, roditelji koji imaju prebivalište na području Općine Kneževi imaju mogućnost plaćati rezervaciju mjesta koji odgovara punom iznosu izabranog programa najdulje 6 mjeseci. Za navedenu  uslugu sklopit će se poseban ugovor.

6. Razgovori s roditeljima i djecom obavit će se prema rasporedu o kojem će roditelji biti pravovremeno obavješteni putem elektroničke pošte (e-mail).

7. Rezultati upisa kao i lista čekanja djece koja nisu ostvarila pravo na upis objavljuju se javno na oglasnoj ploči matičnog vrtića i na web stranici Općine Kneževi Vinogradi (https://knezevi-vinogradi.hr/kategorija/djecji-vrtic-zeko/obavijest-roditeljima/) u periodu od 6.5. do 10.5.2024. godine.

8. Nepravovremeno i nepotpuni pristigli zahtjevi neće se razmatrati ukoliko budu popunjena sva mjesta.

9. Protiv odluke Povjerenstva o rezultatima upisa podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću vrtića u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči matičnog vrtića i na web stranici Općine Kneževi Vinogradi.

10.Prednost upisa imaju:

 • djeca zaposlenih roditelja
 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 • djeca samohranih roditelja
 • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
 • djeca u udomiteljskim obiteljima
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • djeca iz obitelji s troje i više djece
 • djeca, za koje roditelji primaju doplatak

11. Uz ispunjen Zahtjev za upis, roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti dužni su priložiti i:

 • za dijete samohranog roditelja – dokaze/izjavu o samohranosti (drugi roditelj umro, proglašen umrlim, nestao ili nije sposoban uzdržavati dijete ili skrbiti o njemu)
 • za dijete oba zaposlena roditelja – Potvrde o radnom statusu oba roditelja-Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata – Presliku dokumenta da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako maloljetno dijete rodni ili izvadak iz matice rođenih
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, odgovarajuće Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
 • za dijete s teškoćom u razvoju – Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju odn. Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb odn. Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju
 • za dijete roditelja koji primaju doplatka za djecu- Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete

12. Obavezna dokumentacija:

 • Izvadak iz matice rođenih ili rodni list (preslika)
 • Potvrda o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice djeteta i roditelja)
 • Potvrda o radnom statusu oba roditelja
 • Potvrda nadležnog liječnika/pedijatra o procijepljenosti djeteta

 NAPOMENA:

 • Dokumente prilagati pod rubrikom “Kriteriji i bodovanja”
 • Roditelj u aplikaciji e-Upisi ne mora ispunjavati poglavlje „Inicijalni upitnik“
 • Podnošenjem prijave na upise pristupnici su izričito suglasni da Dječji vrtić „Zeko“, Kneževi Vinogradi, kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi u svrhu provedbe postupka upisa djeteta.

Ugovori s roditeljima primljene djece sklapat će se od 2. rujna tekuće godine.

Neposredno prije uključenja u odgojnu skupinu roditelji/skrbnici obvezni su obaviti sistematski pregled djeteta pred polazak u vrtić/jaslice (ne starije od 15 dana).

Za sve informacije možete nazvati na broj telefona: 031/731-012.

Tekst – Javni poziv
Zahtjev za upis
Privola-suglasnost
Upisi u dječje vrtiće – korisničke upute

1 2 3 36