Aktualna događanja u općini

Obavijest o zatvaranju lokalne ceste LC 44034 od skretanja na LC 44011 prema Jasenovcu

Uprava za ceste Osječko-baranjske županije obavještava da se zbog radova izvanrednog održavanja kolnika zatvara za sav promet lokalna cesta LC 44034 od skretanja na LC 44011 prema Jasenovcu.

Cesta će biti zatvorena od srijede 28.07. do petka 30.07. 202l. god. od 7,00 do 19,00 sati.

Obilazni pravac je preko Kneževih Vinograda i Suze.

 

 

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi (mjesec srpanj)

Baranjska čistoća obavještava da će mobilno reciklažno dvorište na području Općine Kneževi Vinogradi biti od srijede, 21.7., do četvrtka, 29.7.2021. godine, i to prema sljedećem rasporedu:

 • 21.7. – Karanac
 • 22.7. – Kamenac
 • 23.7. – Kneževi Vinogradi
 • 26.7. – Kotlina
 • 27.7. – Suza
 • 28.7. – Mirkovac
 • 29.7. – Zmajevac

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od 8 do 13 sati.

Mobilno reciklažno dvorište pokretna je jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

13. izložba kolača u Kamencu

Mađarsko kulturno društvo “Tanc” iz Kamenca tradicionalno organizira 13. izložbu kolača.

Izložba kolača održati će se u nedjelju, 18. srpnja 2021. godine s početkom u 18:00 sati u dvorištu Doma kulture u Kamencu.

Privremeno zatvoreno reciklažno dvorište u Kneževim Vinogradima

Baranjska čistoća obavještava svoje korisnike kako je reciklažno dvorište u Kneževim Vinogradima zbog godišnjeg odmora privremeno zatvoreno te će ponovno započeti s radom od ponedjeljka, 26. srpnja.

Svi korisnici s područja općine Kneževi Vinogradi koji u navedenom razdoblju žele primjereno odložiti otpad, mogu to učiniti na reciklažnom dvorištu u Belom Manastiru na adresi Ulica Bele Bartoka 24a u radno vrijeme od ponedjeljka do petka između 7 i 15 sati, te subotom od 7 do 12 sati.

Jednako tako, na području općine Kneževi Vinogradi će od srijede, 21. srpnja, boraviti mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće prema sljedećem rasporedu:

21.07. – Karanac
22.07. – Kamenac
23.07. – Kneževi Vinogradi
26.07. – Kotlina
27.07. – Suza
28.07. – Mirkovac
29.07. – Zmajevac

Obavijest o zatvaranju županijske ceste Kneževi Vinogradi – Kotlina

Uprava za ceste Osječko-baranjske županije obavještava da se zbog radova izvanrednog održavanja kolnika zatvara za sav promet županijska
cesta ŽC 4037 Kneževi Vinogradi-Kotlina.

Cesta će biti zatvorena od utorka 29.06. do srijede 30.06. 2021. godine od 07:00 do 19:00 sati.
Obilazni pravac je preko Draža.

Otvorena kupališna sezona na “Suljoškim bazenima”

U subotu, 12.6.2021. godine, otvorena je kupališna sezona na bazenima u sklopu Sportsko-rekreacijskog centra Kneževi Vinogradi.

Radno vrijeme bazena je svaki dan od 9 do 20 sati. Cijene ovosezonskih ulaznica možete vidjeti na sljedećoj poveznici.

Također, podsjećamo roditelje/skrbnike djece s područja Općine Kneževi Vinogradi da Općina Kneževi Vinogradi i u 2021. godini financira
sezonske karte za ulaz na bazene u Kneževim Vinogradima za svu djecu u starosti od 5 godina do završetka osnovne škole.

Sezonske karte može podići jedan od roditelja/skrbnika u upravi tvrtke Kneževi parkovi d.o.o., Glavna 82., Kneževi Vinogradi do 30.06.2021. godine, svakim radnim danom od 12.00 – 15.00 h, a vikendom na ulazu SRC Kneževi Vinogradi – bazena – https://knezevi-vinogradi.hr/oglasna-ploca/obavijest-roditeljima-skrbnicima-djece-s-podrucja-opcine-knezevi-vinogradi-financiranje-djecjih-sezonskih-karata/.

Fotografija preuzeta sa: Kneževi parkovi.hr

Raspisan Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje

JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis), u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, provest će se na području Republike Hrvatske od 27. rujna do 17. listopada 2021. Iznimno, Popis će se moći provoditi najdulje do 29. listopada 2021. ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.

Popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, osobnim intervjuom sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa koja će se provoditi od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva elektroničkim sustavom e-Građani.

Kontrolori nadziru rad određenog broja popisivača te im daju smjernice za rad, tijekom trajanja Popisa s njima održavaju sastanke i pružaju im metodološku pomoć, kontroliraju točnost i obuhvat prikupljenih podataka te obavljaju druge poslove utvrđene metodologijom Popisa.

Popisivanje u navedenom razdoblju zahtijeva puni dnevni angažman popisivača i kontrolora (uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za popisivača ili kontrolora nema drugih poslovnih/školskih obveza.

Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na mrežnim stranicama Popisa (www.popis2021.hr) popuniti prijavu za popisivača/kontrolora, odgovarajući na pitanja o osobnim podacima, iskustvu u poslovima anketiranja, informatičkoj pismenosti te na demografska pitanja.

Rok za podnošenje prijava jest od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. Kandidat može samo jedanput popuniti prijavu. Pri popunjavanju prijave obavezan je priložiti obostrano skeniranu fotokopiju osobne iskaznice.

Uvjeti za prijavu kandidata za popisivača/kontrolora jesu:
– državljanstvo Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj
– navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave
– završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje
– poznavanje rada na računalu
– valjana adresa elektroničke pošte.

Bodovnu prednost pri odabiru kandidata ostvaruju kandidati koji imaju:
– višu razinu obrazovanja
– iskustvo rada na prijašnjim popisima/anketama
– dobro poznavanje rada na računalu
– nezaposleni i studenti
– mogućnost korištenja vlastitoga prijevoznog sredstva za vrijeme Popisa.

Od ukupno prijavljenih, odabrat će se potreban broj kandidata na osnovi osvojenih bodova. Odabrani kandidati obavezni su sudjelovati na on-line obuci radi upoznavanja s metodologijom i organizacijom Popisa. Kandidati će o izboru i terminu preuzimanja elektroničkog uređaja biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Javni poziv_Popis 2021

Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića „Zeko“ za pedagošku godinu 2021./2022.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Zeko“ Povjerenstvo za upis djece imenovano od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zeko“ na sjednici održanoj 25. svibnja
2021. donijelo je

ODLUKU o upisu djece u dječji vrtić i jaslice Dječjeg vrtića „Zeko“ za pedagošku godinu 2021./2022.  (više…)

U Kneževim Vinogradima postavljena punionica električnih automobila

U Kneževim Vinogradima, na parkingu uz Sportsko rekreacijski centar Kneževi Vinogradi postavljena je punionica električnih automobila.

Nalazi se između dva parkirna mjesta koja su označena zelenom bojom te su namijenjena za punjenje električnih automobila.

Općina Kneževi Vinogradi jedina je Općina u Baranji koja ima punionicu električnih automobila.

 

Osječko-baranjska županija objavila je četiri javna poziva vezana uz turizam

Osječko-baranjska županija objavila je na svojim internet stranicama četiri javna poziva koja su vezana uz turizam:

1. Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma  – javni poziv je otvoren od 3. svibnja do 15. svibnja 2021. godine

Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:

 • ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga
 • ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti
 • ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti
 • ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna. Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
 • nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom
 • nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista
 • izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

2. Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama – javni poziv otvoren od 3. svibnja 2021. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu OBŽ za 2021. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine

Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj ruralnog turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju ruralnog turizma, a osobito za organizaciju i sudjelovanje:

 • na sajmovima i izložbama
 • na znanstveno-stručnim skupovima
 • na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Visina potpora  može iznosi do 50% prihvatljivih troškova. Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

 • najma i zakupa prostora
 • kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog
 • izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
 • i drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

3. Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu – javni poziv otvoren od 3. svibnja 2021. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu OBŽ za 2021. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine

Potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača.

Lokalni poljoprivredni proizvođači su proizvođači poljoprivrednih proizvoda čija je proizvodnja najviše udaljena do 30 kilometara od objekta gdje prijavitelj pruža turističke i ugostiteljske usluge navedene u točki 3. stavku 1. Javnog poziva.

Potpora iznosi do 50% iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a najviše do iznosa od 10.000,00 kuna i može se ostvariti jednom godišnje.

4. Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu radi ublažavanja posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19 – javni poziv otvoren od 3. svibnja 2021. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu OBŽ za tu namjenu, a najkasnije do 3. lipnja 2021. godine

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora (bespovratnih financijskih sredstava) iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu u turizmu radi ublažavanja posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Potpore obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtima i trgovačkim društvima koji su registrirani za djelatnosti pružanja smještaja (u nastavku: korisnici) na području Županije dodjeljuju se radi ublažavanja posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Financijska potpora za pojedinog korisnika može iznositi najviše do 40.000,00 kuna.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirana za djelatnosti pružanja smještaja, na području Županije. Potpore se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima:
– da korisnici imaju sjedište na području Županije,
– da su korisnici upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik poljoprivrednika, Obrtni registar odnosno Registar trgovačkog suda te da su registrirani za djelatnosti pružanja smještaja,
– da su u razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, a prema podacima iz sustava e-Visitor ostvarili minimalan broj noćenja od 350
– da imaju broj noćenja evidentiran u sustavu e-Visitor u razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine smanjen za 50% i više u odnosu na razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju i korisnici iz stavka 1. točke 3. Javnog poziva koji su u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe ukoliko su poslovno aktivni i podmiruju svoje obveze. Pravo prijave za korištenje potpora nemaju pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu građana.

1 2 3 27