Aktualna događanja u općini

Najviša prosječna mjesečna neto plaća u 2019. obračunata je zaposlenima kod poduzetnika u Općini Kneževi Vinogradi

Financijska agencija – FINA je povodom dana osnivanja Urbane aglomeracije Osijek (24.11.) objavila rezultate poslovanja poduzetnika sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Osijek.

Analiza financijskih rezultata stoga je obuhvatila rezultate poslovanja poduzetnika sa područja 3 grada (Osijek, Belišće i Valopovo) te 16 općina (Antunovac, Bilje, Bizovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Petrijevci, Vladislavci, Vuka, Čeminac, Darda, Koška, Kneževi Vinogradi, Punitovci, Šodolovci i Tordinci) koji su obuhvaćeni UA Osijek.

Na području UA Osijek je u 2019. godini poslovao 4.391 poduzetnik s 31.329 zaposlenih. Od navedenog broja, najviše je poduzetnika sa područja Grada Osijeka, a sa područja Općine Kneževi Vinogradi njih 68 – koji su tijekom 2019. godine imali 384 zaposlene osobe. Ukupan prihod poduzetnika sa područja Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini iznosio je 247.308.000 kuna.

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), poduzetnici sa područja Općine Kneževi Vinogradi su na 10. mjestu, i to sa 644.000 kune prihoda po zaposlenom.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata kod svih poduzetnika UA Osijek u 2019. godini iznosila je 4.854 kune, dok je najviša prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika u Općini Kneževi Vinogradi (5.652 kuna). Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini OBŽ iznosila je 4.817 kuna, a na razini RH iznosila je 5.815 kuna.

Više informacija o navedenoj financijskoj analizi možete provjeriti na poveznici: https://www.fina.hr/-/rezultati-poduzetnika-u-urbanoj-aglomeraciji-osijek-u-2019.-godini

Ovaj podatak kao i dobitak priznanja/nagrade Globallocal – kao uspješna lokalna zajednica za kreiranje povoljnog poslovnog okruženja u srednjoj i jugoistočnoj Europi (https://knezevi-vinogradi.hr/oglasna-ploca/opcina-knezevi-vinogradi-ponosni-je-dobitnik-medunarodne-nagrade-i-priznanja-%cb%9dgloballocal%cb%9d/) znak su pozitivnog razvoja poduzetništva i poduzetničke klime na području Općine Kneževi Vinogradi.

KAMPANJA – „Psi i mačke ne znaju zbrajati, ali znaju množiti se“

Obraćamo Vam se povodom izlaska nove kampanje pod nazivom „Psi i mačke ne znaju zbrajati, ali znaju množiti se“ koja upozorava na visoku reproduktivnu snagu pasa i mačaka zbog koje je važno njihovo razmnožavanje kontrolirati trajnom sterilizacijom, odnosno kastracijom.

Plakat na slikovit način pojašnjava kako se broj pasa i mačaka, ako se ne kontrolira trajnom sterilizacijom, može udeseterostručiti u samo nekoliko godina te izravno upozorava na zakonsku obavezu kontrole razmnožavanja pasa i mačaka.

Distribucija letaka i postavljanje plakata u skladu je sa zakonskom obavezom iz članka 69. Zakona o zaštiti životinja: „Nadležna tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave obvezna su razvijati svijest javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja.“

Ovakvi načini informiranja i edukacije građana u bitnome mogu pomoći u provedbi zakonskih obaveza i pridonijeti uštedi. Uz obilazak svih kućanstava s ciljem potpune kontrole mikročipiranja svih pasa i propisivanje trajne sterilizacije kao kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, uz propisane izuzetke, te uz financiranje i subvencioniranje kastracije skrbničkih životinja, glavni su alat koji dugoročno rješava uzroke problema, odnosno podiže odgovornost pojedinaca.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve informacije i dobre primjere iz prakse, a više informacija možete pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr/zakon2017.

 

Obavijest Državne geodetske uprave o mogućnosti ishođenja Potvrde o kućnom broju i Rješenja o određivanju kućnog broja elektroničkim putem

Državna geodetska uprava – Područni ured za katastra Osijek – Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir,  obavještava svoje korisnike, da kao i do sada, za potrebe ishođenja javnih isprava koriste:

1. One-Stop-Shop sustav (OSS sustav)https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp
2. sustav e-Građani

a putem kojih se može elektroničkim putem podnijeti zahtjev, odnosno bez odlaska u katastarski ured preuzeti:

 • KOPIJU KATASTARSKOG PLANA
 • PRIJEPIS/IZVOD IZ POSJEDOVNOG LISTA I IZVADAK I BAZE ZEMLJIŠNIH PODATAKA

Osim toga, obavještavaju da je s datumom 11.11.2020. godine, omogućeno svim fizičkim i pravnim osobama, putem OSS sustava a temeljem zahtjeva, preuzimanje i:

 • POTVRDE O KUĆNOM BROJU i
 • RJEŠENJA O KUĆNOM BROJU.

Ostali zahtjevi za podacima ili ispravama iz nadležnosti Državne geodetske uprave (npr. uvjerenje o nositeljima prava na nekretninama, zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade, uvjerenje o kućnom broju zgrade, uvjerenje o vidljivosti zgrade na DOF-u, uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15.veljače 1968. godine i sl.), mogu se također podnijeti putem obrazaca zahtjeva koji se nalaze na stranici: https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91.

Popunjeni zahtjevi ili drugi podnesci, obavezno s kontakt podacima, dostavljaju se na e-mail adrese nadležnog ureda ili direktno na:
1. SLUŽBENI MAIL VODITELJA ODJELA: dubravko.zupan@dgu.hr
2. PUTEM POŠTE NA ADRESU SJEDIŠTA UREDA: Područni ured za katastar Osijek, Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir, Beli Manastir, Kralja Tomislava 55
3. PUTEM FAXA: 031 701 439

Ostali upiti i informacije, mogu se podnijeti i dobiti putem:
4. SLUŽBENOG TELEFONA OKN BELI MANASTIR: 031 700-670; 701-439

Područni ured za katastar Osijek, Odjel za katastar nekretnina Beli Manastir u ovim izvanrednim okolnostima, navedenim komunikacijama nastojati će osigurati da građani i ovlaštenici, nesmetano ostvare svoja prava i ispune obveze bez potrebe izravnog dolaska u poslovne prostorije.

Kneževi parkovi d.o.o. objavili su poziv za dostavu ponuda za izradu okvira za grobnicu

Kneževi parkovi d.o.o. objavili su 16.11.2020. godine izmjene i dopune poziva za dostavu ponuda.

Dopuna poziva za dostavu ponuda se odnosi na obrazac Troškovnika, a sukladno tome – produljen je i rok za predaju ponuda i to do 25.11.2020. godine do 12:00 sati.

Navedene poziv, kao i njegove izmjene i dopune možete vidjeti na poveznici: https://www.knezevi-parkovi.hr/2020/11/16/izmjene-i-dopune-natjecaja-izrada-okvira-za-grobnice-jn-39-2020/


Kneževi parkovi d.o.o. objavili su poziv za dostavu ponuda za izradu okvira za grobnicu. Poziv je otvoren do 20. studenog 2020. godine do 12:00 sati.

Cjelokupan poziv možete preuzeti na poveznici: POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Ponuda mora sadržavati sljedeće dijelove:

1. Ponudbeni list (Obrazac – 1 ovog poziva) OBRAZAC 1 – PONUDBENI LIST

2. Troškovnik

3. Dokazi

4. Izjava o dostavi Jamstva (Obrazac – 2 ovog poziva) OBRAZAC 2 – IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA

Sva pojašnjenja u vezi nadmetanja, dokumentacije za nadmetanje kao i dostavu ponuda, Ponuditelj može tražiti od Naručitelja isključivo u pisanom obliku, poštanskim pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom: info@knezevi-parkovi.hr.

Završen projekt ˝Inkluzijom do zapošljavanja˝ koji se provodio u sklopu programa Zaželi – program zapošljavanja žena

„Inkluzijom do zapošljavanja“ je projekt koji je Udruga žena „Izvor“ provela u sklopu programa Zaželi – program zapošljavanja žena.

U 30 mjeseci provedbe, počevši od 1. lipnja 2018. godine, bilo je zaposleno 10 žena koje su se prethodno nalazile u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

One su pružale potporu i podršku u kućanstvima za preko 120 krajnjih korisnika (osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju), za koje su se, osim usluge pomoći u kući, nabavljali i paketi higijenskih potrepština.

U sklopu projekta 7 zaposlenica završilo je program obrazovanja za njegovateljice te su stekle javnu ispravu o osposobljenosti.

Projekt je financirala Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta je 2.067.222,80 HRK, a iznos bespovratnih sredstava (iznos EU potpore) jest 100%.

Udruga žena Izvor je bila nositelj projekta, dok su partneri na projekti bili Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.

Tekst HU

Javni poziv za sudjelovanje u postupku uvođenja i prilagodbe standarda kvalitete u turizmu koji su izrađeni u okviru Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije i početak provedbe

Osječko-baranjska županija je u ožujku 2020. godine pristupila izradi Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije (u nastavku teksta: Studija).

Studiju sufinancira Ministarstvo turizma temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini, a izrađuje se u suradnji s tvrtkom MICRO projekt d.o.o. iz Splita (u nastavku teksta: Izrađivač Studije).

Svrha Studije je razviti standarde kvalitete za pružatelje usluga u turizmu s ciljem podizanja i jačanja kvalitete usluga u turizmu na području čitave Osječko-baranjske županije.

Kako bi se identificirale posebnosti Osječko-baranjske županije u početnim fazama izrade Studije tijekom svibnja 2020. godine provedeno je “nulto mjerenje” temeljeno na primarnom istraživanju putem online anketnog upitnika kojim su stanovnici i dionici u turizmu s područja Osječko-baranjske županije izrazili svoje mišljenje o trenutačnom stanju i prilikama za budući razvoj turizma na području županije.

Nakon provedenog primarnog istraživanja pristupilo se mjerenju online reputacije pružatelja usluga u turizmu (prvi korak) i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga gospodarskih subjekata (drugi korak) koji svoje usluge pružaju u sektoru turizma. Mjerenje online reputacije je zasnovano na sustavnoj analizi digitalnih kanala i sadržaja uključenih pružatelja poslovnih usluga. Analiza početnog stanja poslovanja i marketinga obuhvatila je analizu tržišnih rezultata gospodarskih subjekata i analizu dosadašnjih marketinških praksi kroz terenski obilazak službenog auditora.

Kroz navedene korake ustanovljene su interne prednosti i nedostatci uključenih subjekata kao i relevantne okolnosti iz šireg okruženja.

Navedeno je rezultiralo identificiranim mogućnostima za daljnji napredak koje će se opipljivim outputima u obliku individualnih izvještaja dostaviti svakom prijavljenom subjektu u svrhu standardizacije i unaprjeđenja postojeće ponude.

Idući korak u izradi Studije je uključivanje dionika u fazu III. izrade predmetne Studije koja se odnosi na uvođenje i prilagodbu standarda kvalitete kod gospodarskih subjekta koji se bave turizmom (uključujući, ali ne isključivo hotele, motele, hostele, kampove, privatni smještaj, restorane i druge ugostiteljske objekte, turističke agencije, suvenirnice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, wellness
centre i druge).

Stoga se ovim putem pozivaju svi vlasnici gospodarskih subjekata da se uključe u fazu III. (proces uvođenja i prilagodbe standarda kvalitete u vlastitom objektu) i među prvima budu u prilici besplatno implementirati standarde kvalitete u turizmu za Osječko-baranjsku županiju.

Ključne prednosti za sudionike faze III. i uspješne implementacije standarda kvalitete očituju se u:
– Podizanju kvalitete usluge i ponude u vlastitom objektu
– Razvoju Osječko-baranjske županije kao prepoznatljive turističke destinacije
– Povećanju prisutnosti autentičnih i lokalnih proizvoda u turističkoj ponudi destinacije
– Povećanje zadovoljstva posjetitelja i njihovom ponovnom dolasku
– Međusobnoj umreženosti i razvoju partnerstva između svih dionika koji svojom ponudom, znanjem i iskustvom mogu doprinijeti razvoju turizma
– Boljoj koordinacija dionika u turizmu (gospodarski subjekti koji se bave turizmom i institucionalni dionici u turizmu) u upravljanju turističkom destinacijom i iskorištavanju turističkih resursa.
– Mogućnosti planskog upravljanja sektorom turizma
– Upravljanju promjenama i prilagodbi ponude okruženju i preferencijama turista u doba COVID pandemije.

Primjenom standarda kvalitete svaki uključeni dionik doprinosi unaprjeđenju poslovanja, stvaranju dodane vrijednosti i konkurentskih prednosti koje su iznimno važne za poslovanje posebice zbog epidemije COVID-19 koja je donijela značajne promjene u sektoru turizma.

Uvođenjem i prilagodbom standarda uspostavit će se mjerljiv sustav razine kvalitete usluga u destinaciji Osječko-baranjske županije, poticati izvrsnost i umrežavanje ponude u jedinstvenu cjelinu i prepoznatljiv turistički proizvod.

Sudjelovanje u fazi implementacije i prilagodbe standarda kvalitete za gospodarske subjekte je besplatno a mogu se prijaviti svi subjekti sa područja Osječko-baranjske županije koji se bave turizmom.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanjem u fazi implementacije i prilagodbe standarda kvalitete molimo Vas da se prijavite putem linka.

Broj prijava je ograničen a prijave su otvorene do 5. studenog 2020. godine (četvrtak).

Faza uvođenja i prilagodbe standarda kvalitete provodit će se kroz mjesec studeni 2020. godine tijekom kojeg će službeni auditor (predstavnik Izrađivača studije) posjetiti lokaciju / objekt svakog od javnim pozivom odabranog gospodarskog subjekta.

Putem facebook stranice projekta HQ Osječko-baranjske županije i na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije možete pratiti sve novosti vezane uz izradu Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije.

Dječji vrtić Zeko raspisao je natječaj za radno mjesto upravnog i računovodstvenog referenta/ice

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – upravni i računovodstveni referent


Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi od 28.09.2020. i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /N.N. 10/97, 107/07 i 94/13 raspisuje se natječaj za radno mjesto upravnog i računovodstvenog referenta/ice

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, 0,5 radno vrijeme (4 sata dnevno odnosno 20 sati tjedno), uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema pravnog, ekonomskog ili upravnog smjera, s jednog godinom iskustva na administrativnim poslovima
 • položen državni stručni ispit,
 • ostali uvjeti propisani zakonom
 • poznavanje rada na računalu
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, odnosno da protiv nje/ga nije vođen kazneni i prekršajni postupak za djela iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice)
 • kopija osobne iskaznice
 • uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 6 mjeseci
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stažu)
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • dokaz o poznavanja rada na računalu

Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u zakonskom određenom roku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku 8 dana s danom objave natječaja, na adresu:

DJEČJI VRTIĆ «ZEKO», Glavna 84 a., KNEŽEVI VINOGRADI, s naznakom: „Za natječaj za upravnog i    računovodstvenog referenta“.

Informacija o dostupnim telefonskim brojevima žurnih službi (uslijed prekida telefonskih veza T-coma)

Poštovani građani, zbog prekida telefonskih veza T-coma, a do redovne uspostave telefonskih linija za sve ŽURNE SLUŽBE na broj 112 (policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć i ostali ) u Centar Osijek privremeno zovite na slijedeće brojeve mobitela:

091-155-24389

091 573-7497

095 809-8314

Ako trebate samo Zavod za hitnu medicinu OBŽ za žurne pacijente, možete ih privremeno dobiti na sljedeće brojeve:

091-5860-689 ili 091 5857-058

NAVEDENA OBAVIJEST PRIMJENJIVAT ĆE SE DANAS DO OTKLANJANJA KVARA ILI NAJDUŽE DO 19:00 SATI. O EVENTUALNIM PROMJENAMA BIT ĆETE PRAVOVREMENO OBAVIJEŠTENI.

Popis poljoprivrede – od 14. rujna započinje popisivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Od 14. rujna do 14. listopada obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu očekivati da im na vrata pokuca popisivač Državnog zavoda za statistiku, jer se nakon 2003.g. ponovo obavlja cjeloviti Popis poljoprivrede.

Iako je zadnjih tjedana lošija epidemiološka situacija, 1697 popisivača obići će od vrata do vrata 173 777 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali uz obavezno poštivanje mjera nošenja maski i dezinficiranja ruku i laptopa u koje će unositi tražene podatke,

Pravna i zakonska obaveza davanja podataka od strane obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava regulirana je Zakonom o popisu poljoprivrede (NN 63/2019). Obveza davanja podataka temelji se i na članku 45. Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, broj 25/20). Sukladno Zakonu o popisu poljoprivrede 2020. i metodologiji popisa podatke od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prikupljaju popisivači metodom osobnog intervjua.

Iznimno, u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije popisivanje se može obaviti i telefonski. U tom slučaju će popisivači dobiti telefonske brojeve poljoprivrednika i obaviti anketiranje. Popisivač je dužan obići sva gospodarstva u svom djelokrugu. Ako nakon pet uzastopnih dolazaka ne zatekne nikoga, dužan je to evidentirati kao neodgovor. U slučaju neodgovora koristit će se propisane statističke metode imputacije.

Izvor: Gospodarski list

Završava sezona kupanja na “Suljoškim bazenima”

Tvrtka Kneževi parkovi d.o.o. obavještava da u ponedjeljak, 31.08.2020. godine, završava ovogodišnja kupališna sezona na “Suljoškim bazenima”.

Ujedno se zahvaljuju svim vjernim dugogodišnjim gostima na još jednoj sezoni koju su bili s njima, ali i onim gostima koji su nas tek ove godine “otkrili”.

Zahvaljuju se i djelatnicima koji već dugi niz godina nastoje svoj posao profesionalno odraditi i po najvišem standardu, pogotovo ove “neobične” i “koronske” 2020. godine.

1 2 3 25