Vaše ime (obvezno)

Vaš email (obvezno)

Predmet

Vaša poruka

Općina Kneževi Vinogradi
31309 Kneževi Vinogradi
Hrvatske Republike 3

Matični broj: 02551900
OIB: 35938293122

E-mail adresa: pisarnica@knezevi-vinogradi.hr

Naziv i sjedište društva kod kojeg je otvoren glavni poslovni račun:
OTP banka d.d., Zagreb
Broj glavnog poslovnog računa — IBAN: HR8424070001819500000