Sustav zaštite i spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023.

Vodič za podršku osobama s invaliditetom tijekom opasnosti, kriznih situacija i katastrofa


Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kn. Vinogradi u 2020. godini i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za 2021. godinu


Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017-2020


Usklađena procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kneževi Vinogradi


Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Kneževi Vinogradi


Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Kneževi Vinogradi


Plan motrenja, čuvanja i ophodnje u građevinama i na površinama za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za vrijeme žetve u 2018. godini na području Općine Kneževi Vinogradi

Plan vježbi civilne zašite Općine Kneževi Vinogradi u 2018. godini

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje


Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini


Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2015. godini