Obavijest kandidatima i nositeljima kandidacijskih lista na izborima za izvršno i predstavničko tijelo Općine Kneževi Vinogradi u svezi predaje financijskih izvješća

Obavijest kandidatima i nositeljima kandidacijskih lista na izborima za izvršno i predstavničko tijelo Općine Kneževi Vinogradi u svezi predaje financijskih izvješća

Obavještavamo sve obveznike predaje financijskih izvještaja (kandidati i nositelji kandidacijskih lista) o financiranju izborne promidžbe da se financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe dostavljaju unosom u informacijski sustav, te se objavljuju na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr, sukladno priopćenjima o obvezama izbornih sudionika za financiranje izborne promidžbe na izborima izdanim od strane Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

Rok za unos prvog izvješća je sedam dana prije održavanja izbora, odnosno zaključno s 08. svibnja 2021. godine.

Kako bi se pružila podrška kandidatima za unos navedenog izvješća OIP Kneževi Vinogradi osiguralo je dežurstvo 08. svibnja 2021. godine u vremenu od 8,00 do 16,00 sati i to putem mail-a: oip.knezevi-vinogradi@izbori.hr i mobitela 099-707-29-91.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Tekst obavijesti

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kneževi Vinogradi

Na osnovi članka 68. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (˝Narodne novine˝, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kneževi Vinogradi donijelo je

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Na području Općine Kneževi Vinogradi određuju se biračka mjesta:
1. Biračko mjesto broj 1. u Kneževim Vinogradima, Dom kulture, Glavna 82, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Kneževim Vinogradima u sljedećim ulicama: Naselje hrvatskih branitelja, Olgina, Petefi Šandora, Svetozara Miletića, Ulica Antuna Plavec,
Ulica Hrvatske Republike i Vinogradska.
2. Biračko mjesto broj 2. u Kneževim Vinogradima, Osnovna škola Kneževi Vinogradi, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Kneževim Vinogradima u sljedećim ulicama: 1. maja, Ciglana, Glavna, Kneževi Vinogradi planina, Mihajla Klajna, Moše
Pijade i Ul. 8. marta.
3. Biračko mjesto broj 3. u Karancu, Hrvatski dom kulture, Petefi Šandora 68, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Karancu.
4. Biračko mjesto broj 4. u Zmajevcu, Dom kulture, Maršala Tita 90, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Zmajevcu.
5. Biračko mjesto broj 5. u Suzi, Dom kulture, Maršala Tita 105, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Suzi.
6. Biračko mjesto broj 6. u Kotlini, Dom kulture, Glavna 48, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Kotlini.
7. Biračko mjesto broj 7. u Kamencu, Dom kulture, Glavna 49, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Kamencu.
8. Biračko mjesto broj 8. u Mirkovcu, sjedište Restorana Poljoprivrede Mirkovac, Mirkovac 21, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Mirkovcu, Jasenovcu, Sokolovcu i u Kneževim Vinogradima u sljedećim ulicama: Dvorac II i Crpna stanica Titova.

Općina Kneževi Vinogradi – biračka mjesta

Obavijest izbornog povjerenstva o dežurstvu za ovjeru kandidatura i prijem kandidacijskih listi

Na temelju čl.53 Zakona o lokalnim izborim (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kneževi Vinogradi objavljuje obavijest.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kneževi Vinogradi vršit će ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature i zaprimati kandidacijske list / kandidature za općinskog načelnika i njegova zamjenika, manjinske zamjenike načelnika, te prijedloge lista za izbor članova predstavničkog tijela – općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi:

– svakim radnim danom počev od 16. travnja do 26. travnja 2021.godine u vremenu od 8,00 sati do 15,00 sati
– 24. i 25. travnja 2021. (subota i nedjelja) u vremenu od 10,00 do 14,00 sati
– 27. i 28. travnja 2021.godine od 8,00 sati do 20,00 sati
– 29.travnja 2021. do 24,00 sati

u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., Kneževi Vinogradi.

Sve pismene upite Općinskom izbornom povjerenstvu molimo dostavite putem mail-a: oip.knezevi-vinogradi@izbori.hr.

Kandidature za izbor općinskog načelnika i njegova zamjenika, kandidate za manjinske zamjenike načelnika, te kandidate za članove predstavničkog tijela moraju udovoljavati pretpostavkama propisanim odredbama Zakona o lokalnim izborima (NN144/12, 121/16, 98/19,
42/20, 144/20, 37/21 ).

Tekst obavijesti

1 2 3