Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), članka 6. Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 29.02.2024. godine, Općinski načelnik je dana 04.03.2024. godine objavio

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu za slijedeće mjere:

 • MJERA 2.: uklanjanje starih objekata
 • MJERA 3.: izgradnja novih stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja područja
 • MJERA 4.: kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja
 • MJERA 5.: vanjsko uređenje stambenog objekta
 • MJERA 7.: sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu 

(više…)

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2024. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva od 29.02.2024. Općinski načelnik je dana 04.03.2024. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024.godine“ u 2024. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

 • MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
 • MJERA 2.: potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 • MJERA 3.: poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
 • MJERA 4.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
 • MJERA 5.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
 • MJERA 6.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
 • MJERA 7.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
 • MJERA 8.: potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

(više…)

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2024. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 29.02.2024., Općinski načelnik je dana 04.03.2024. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2024. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
MJERA 2.: Potpore sektoru stočarstva
o Podmjera2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
o Podmjera2.2.Potpora za nabavu životinja za uzgoj
MJERA 3.: Potpore u sektoru ratarstva
o Podmjera 3.1.Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva– sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica
MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva – sufinanciranje plasteničko-stakleničke proizvodnje
MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
MJERA 7.: Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu
MJERA 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima
(više…)

Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 17.- 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/08, 112/19 – u nastavku teksta
ZSNLP(R)S ), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

– Referent za obračun rashoda, plaća i evidenciju dugotrajne imovine – jedan/ jedna izvršitelj/ica (M/Ž), na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 mjeseca. (više…)

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Općine Kneževi Vinogradi u akademskoj/školskoj 2023./2024. godini (15.2.2024.)


Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19), Općinski načelnik dana 08.01.2024. na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela raspisao je:

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija  (više…)

Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 9/15) i Odluke o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju manifestacija koje u određenom području provode udruge u 2024. godini od 04. siječnja 2024. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini (više…)

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 9/15), Programa javnih potreba iz Proračuna Općine za 2024. godinu i Odluke o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge u 2024. godini od 04. siječnja 2024. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini (više…)

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2023. godini – Posebni Javni poziv za mjeru: 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21, 14/23), Općinski načelnik je dana 15.11.2023. godine raspisao

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2023. godini – Posebni Javni poziv za mjeru: 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima (više…)

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 18.09.2023. donio je

Odluku o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2023. godinu
iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

I. Privremeno se obustavlja Javni poziv za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

II. Javni poziv se obustavlja iz razloga jer su obrađene prijave na dan 18. rujan 2023. godine u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnuli 100% raspoloživih proračunskih sredstava za navedenu namjenu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva

Javni poziv za sufinanciranje školskih knjiga i opreme

Popis odobrenih zahtjeva za sufinanciranje udžbenika i opreme


Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i  točke 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 18.08.2023. godine raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za sufinanciranje školskih knjiga i opreme
iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine
„LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine iz Mjere 5. „Lakše do školskih knjiga i opreme“. Školske knjige i oprema će se sufinancirati u iznosu 39,82 € po učeniku koji zadovoljava uvjete iz Javnog poziva. (više…)

JAVNI POZIV za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za mjeru „Najbolji srednjoškolac“

Temeljem čl. 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 12.06.2023. godine raspisuje

JAVNI  POZIV
za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za mjeru „Najbolji srednjoškolac“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se javni poziv za potporu – dodjelu nagrade iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine iz područja C. Srednjoškolsko obrazovanje, Mjera 9: „Najbolji srednjoškolac“.

Općina će najboljeg srednjoškolca nagraditi s potporom u vrijednosti 132,72 €, laptopom i sezonskom ulaznicom za Bazene.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo na potporu – dodjelu nagrade ostvaruje najbolji učenik srednjoškolac s područja Općine Kneževi Vinogradi, s prosjekom 5,00 i osvojenim 1, 2 ili 3 mjestom na državnom, međužupanijskom ili županijskom natjecanju.

III. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
– Potpuno i čitko ispisan obrazac;
– Preslika osobne iskaznice za podnositelja;
– Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i privola – dio obrasca;
– Preslik svjedodžbe ili potvrde s ostvarenim ocjenama na kraju šk.godine 2022./2023.;
– Preslika dokaza o ostvarenom rezultatu na natjecanju;
– Preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

IV. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Prijavitelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. 31309 Kneževi Vinogradi (privremeno Dom kulture, Glavna 82.). Natječaj je otvoren do 28.06.2023. godine.

V. ISPLATA SREDSTAVA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstva donosi Odluku o isplati potpore u roku 15 dana. Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine.

Tekst Javnog poziva – HR

Tekst javnog poziva – HU

Zahtjev za dodjelom potpore – O-Z-OB-9

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) a u svezi članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj: 111/21) i članka 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini i to radijskih programa od interesa za Općinu Kneževi Vinogradi. Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Kneževi Vinogradi.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Na javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:
– imaju sjedište odnosno prebivalište na području Republike Hrvatske;
– radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM)
Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:
– koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna;
– koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku;
– koji imaju nepodmirenih obveza prema Općini Kneževi Vinogradi, što će utvrditi Povjerenstvo u poslovnim evidencijama.

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenih projekta/programa su:

KRITERIJ BROJ BODOVA
1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja: 0 – 10
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (najava i praćenje događaja na području Općine Kneževi Vinogradi), usmjerenost na temu iz područja nadležnosti Općine Kneževi Vinogradi koje su od interesa za građane Općine Kneževi Vinogradi (projekti, programi, odluke i usluge Općine namijenjene građanima i sl.): 0 – 10
3. Doseg objava pojedinog medija (istraživanje slušnosti): 0 – 10
4. Obuhvaćenost i kvaliteta obrade tema programskih sadržaja u svrhu kojih se dodjeljuju financijska sredstva: 0 – 10
UKUPNO: 0 – 40

Dodatno će se vrednovati , s maksimalno 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

 • poticanje gospodarskih aktivnosti na području Općine Kneževi Vinogradi;
 • praćenje demografskih mjera i projekata;
 • poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine Općine
  Kneževi Vinogradi
 • razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta
 • promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba,
  hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama
 • nacionalne manjine u Općini Kneževi Vinogradi
 • promicanje ravnopravnosti spolova
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja

Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po kriterijima od 1 do 40 i dodatnih bodova.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
1. Obrazac 1. – podaci o podnositelju prijave s navedenim prilozima (dokumentacija o dosegu objava medija);
2. Obrazac 2. – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje;
3. Obrazac 3. – izjava o ispunjavanju uvjeta za prijavu, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje;
4. Ovjereni izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije.

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine Kneževi Vinogradi (www.knezevi-vinogradi.hr) i koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni.

V. NAČIN PRIJAVE
Prijava i pripadajuća dokumentacija predaje se Općini Kneževi Vinogradi osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
(privremeno Dom kulture, Glavna 82.)
31309 Kneževi Vinogradi

S naznakom: „ NE OTVARAJ – Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini“

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Kneževi Vinogradi.
Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune ponude te ponude podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA
Rezultati Javnog poziva (Odluka) objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Kneževi Vinogradi u roku od 5 (pet) dana od dana odabira. Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva, a na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijava. Zaprimljene prijave odnosno prijedlozi programskih sadržaja s pratećom dokumentacijom se ne vraćaju. Prijavitelji kojima se odobri dodjela financijskih sredstava sklopit će sa Općinom Kneževi Vinogradi ugovor o financiranju programskih sadržaja kojima će se urediti međusobna prava i obveze odnosno činidbe i protučinidbe korisnika financijskih sredstava i Općine (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja i dr.).

Tekst Javnog poziva i OBRASCI

Javni pozivi – oglasi za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini na određeno vrijeme

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica
PLANIRANI BROJ RADNIKA: 2 osobe
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca
MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi
OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi

Po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica
PLANIRANI BROJ RADNIKA: 4 osobe
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca
MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi
OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi

ISKLJUČIVI UVJET ZA VALJANU PRIJAVU NA OBA OGLASA (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje): Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ (od 22.04.2023. do 30.04.2023.)

Prijave se dostavljaju na sljedećem obrascu – PRIJAVA ZA JAVNI RAD 2023.. Obrazac se može preuzeti i u Općini.

JAVNI POZIV – OGLAS za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023.godini na određeno vrijeme – po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“

JAVNI POZIV – OGLAS za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023.godini na određeno vrijeme – po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ 

Poziv mladima na edukativni kamp u sklopu projekta “Mobilni atelje”

Općina Kneževi Vinogradi partner je na projektu “Mobilni atelje” kojeg provodi DKolektiv – organizacija za društveni razvoj. Projekt se provodi od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine, a uz Općinu Kneževi Vinogradi partneri su i Općina Podgorač, Općina Erdut i Općina Borovo.

U sklopu projekta održava se dvodnevni edukativni kamp u Otočkim virovima, te se ovim putem pozivaju mladi sa područja Općine Kneževi Vinogradi da se prijave na isti. Na edukativnom kampu može sudjelovati po 5 mladih osoba iz svake općine partnera na projektu.

INFO LETAK – EDUKATIVNI KAMP ZA MLADE

LINK ZA PRIJAVU – https://forms.gle/aFvHsdshnz1WA2Dr7

 

II. Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi

LISTA KANDIDATA za izbor u Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi – 31.3.2023.


Na temelju članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 3/13) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi, („Službeni glasnik“ Općine Kneževi Vinogradi broj: 9/14) Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

II. JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

I.
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi. Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno.

II.
Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi broji 5 članova, uključujući i predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih Općine Kneževi Vinogradi mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi, u dobi od 15 do 30 godina života. Članove Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi bira Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na vrijeme od tri godine.

III.
Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike predlažu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, mladež političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kad je predlagatelj neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 20 mladih s područja Općine Kneževi Vinogradi.

IV.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi podnose se Komisiji za izbor i imenovanje Općinskog vijeća u pisanom obliku – na propisanom obrascu, i obvezno sadrže slijedeće podatke:
– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja (naziv udruge),
– podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
– vlastoručnu potpisanu izjavu kandidata da prihvaća kandidaturu,
– obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom udruge. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
– dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva (preslika osobne iskaznice),
– dokumentacija iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovog poziva (preslika rješenja o upisu udruge, odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo tko je odgovorna osoba predlagatelja, preslika dijela Statuta iz kojeg je vidljivo da se predlagatelj bavi mladima).

Ako kandidate predlaže neformalna skupina mladih potrebno je da isto podrži najmanje 20 mladih (od 15 do 30 godina) što potvrđuju svojim potpisom. Jedan predlagatelj može predložiti maksimalno 5 kandidata i njihovih zamjenika.

V.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi dostavljaju se na propisanom obrascu na adresu:

Općine Kneževi Vinogradi
Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi
Hrvatske Republike 3 (privremeno Dom kulture, Glavna 82.)
31309 Kneževi Vinogradi
u vremenu od 7,00 do 15,00 sati

Rok za dostavu prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi je 15 dana od dana objave na oglasnim pločama i na web stranici Općine Kneževi Vinogradi: www.knezevi-vinogradi.hr.

VII.
Komisija za izbor i imenovanje obavlja formalnu provjeru kandidata, te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta, te utvrđuje popis važećih kandidatura. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću, te se objavljuju na web stranici i oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

VIII.
Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko po odluci o osnivanju Savjeta mladih ima članova Savjeta mladih. Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranici i oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

Tekst II. Javnog poziva – HR
Tekst II. Javnog poziva – HU

Obrazac prijedlog kandidata – udruga
Obrazac prijedlog kandidata – neformalna skupina
Izjava o prihvaćanju kandidature

ODLUKA o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za MJERU 4: KUPOVINA STAMBENIH OBJEKATA U SLUŽBI RAZVOJA GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 14.02.2023. donio je

O D L U K U o  privremenoj obustavi Javnog poziva
za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa
poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za
MJERU 4: KUPOVINA STAMBENIH OBJEKATA
U SLUŽBI RAZVOJA GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

I
Privremeno se obustavlja Javni poziv za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i to za:
 Mjera 4: Kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja

II
Javni poziv se obustavlja iz razloga jer su obrađene prijave na dan 14. veljače 2023. godine u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnuli 100% raspoloživih proračunskih sredstava za navedenu namjenu.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva – Mjera 4: Kupovina stambenog objekta

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2023. godinu

Zaključak o ponovnom aktiviranju Javnog poziva za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva – za Mjeru 4. Kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja


Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), članka 6. Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 06.02.2023. godine, Općinski načelnik je dana 10.02.2023. godine objavio

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2023. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2023. godinu za slijedeće mjere:
 MJERA 2.: uklanjanje starih objekata
 MJERA 3.: izgradnja novih stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja područja
 MJERA 4.: kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja
 MJERA 5.: vanjsko uređenje stambenog objekta
 MJERA 7.: sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu (više…)

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2023. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva od 06.02.2023. Općinski načelnik je dana 10.02.2023. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2023. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024.godine“ u 2023. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

 • MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
 • MJERA 2.: potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 • MJERA 3.: poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
 • MJERA 4.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
 • MJERA 5.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
 • MJERA 6.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
 • MJERA 7.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
 • MJERA 8.: potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

Potpore iz ovog programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 od 18.prosinca 2013. (SL L 352, 24.12.2013.) o primjeni članka 107. i 108 Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore, Uredba Komisije (EU) 2020/972 od srpnja
2020. o izmjeni Uredbe (EU) br.147/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br.651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.).

Nije moguća dodjela:
a) potpore poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000;
b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slijedećim slučajevima
a) ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržištu stavljaju poduzetnici u pitanju;
b) ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću;
e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI – općenito:
Prihvatljivi korisnici su navedeni po mjerama, s tim da:
Korisnici mjera ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) koji posluju i imaju sjedište na području Općine Kneževi Vinogradi, izuzev trgovačkih društava kojima je Općina Kneževi Vinogradi osnivač ili ima vlasnički
udio u temeljnom kapitalu. Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika-icu. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

A. NEPOVRATNE POTPORE I SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA RURALNOM PODRUČJU

MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA I OBRTIMA
Prihvatljivi korisnici: Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima – početnicima koji su prvi put otvorili obrt ili trgovačko društvo unazad godinu dana od godine u kojoj se potpora dodjeljuje ili koji su prethodnih godina upisani u sudski ili obrtni registar, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Kneževi Vinogradi. Isključuju se podnositelji – poduzetnici koji su ranije imali kao osnivači/nositelji/vlasnici registriran (s svojim OIB-om) bilo koji oblik trgovačkog društva ili obrta neovisno o razdoblju ili je to imao član obitelji, a čiji je društvo likvidirano – ugašeno unazad 5 godina.

Prihvatljivi troškovi:
a) Izrada poslovnih planova/investicijskih programa,
b) Nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
c) Bankarske usluge za obradu kredita,
d) Ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva, te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole i td.)
e) Uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
f) Nabavka opreme
g) Troškovi zakupa
h) Troškovi zaposlenih
i) Režijski troškovi

Prihvatljivi su gore navedeni troškovi unutar jedne godine od dana osnivanja – registracije.
Iznos potpore: Potpora može iznositi do 70 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše ukupno 2.654,46 EUR / 20.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 2: POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
Prihvatljivi korisnici:
Pravo na potporu imaju poslodavci, odnosno pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda (trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja) koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva, te osobe sa stalnim prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi koje se samozapošljavaju.

Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži potpora, mora biti u radnom odnosu najmanje mjesec dana i s prebivalištem u Općini Kneževi Vinogradi, te s datumom zapošljavanja ne ranijem od godine dana od dana podnošenja zahtjeva. Isto se odnosi i na osobe koje se samozapošljavaju, te mora biti zaposlen bez prekida u tvrtki – podnositelju najmanje još godinu dana, o čemu poslodavac dostavlja dokaz.

Poslodavac ima pravo zatražiti bespovratna sredstva za najviše pet (5) novozaposlenih osoba u jednoj godini. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata. Tražitelj potpore mora dostaviti potvrdu HZZ da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja koje provodi HZZ.

Iznos potpore: Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje iznosi 1.327,23 EUR / 10.000,00 kuna po zaposlenoj osobi. Sredstva se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava.
Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi,
Zadržati najmanje godinu dana od dana podnošenja zahtjeva bez prekida zaposlenu osobu za koju je odobrena potpora, te u navedenom roku zaposlena osoba mora imati prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi.

MJERA 3: POTICANJE ULAGANJA U PROIZVODNJU I USLUŽNE DJELATNOSTI
Prihvatljivi korisnik:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje nabave opreme za ulaganja u razvoj i modernizaciju proizvodnih procesa i pružanje usluga. Pravo na potporu imaju podnositelji: obrtnici i trgovačka društva s registriranom proizvodnom djelatnošću ili pružanjem usluga, ukoliko vrše ulaganja u razvoj i modernizaciju proizvodnje i usluga nabavljajući opremu u godini raspisivanja javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavljena oprema pojedinačne vrijednosti veće od 66,36 EUR / 500,00 kuna, uz vrijednost opreme prihvatljiv je trošak prijevoza, instalacije ukoliko se nalazi na istom računu.

Iznos sufinanciranja: Sufinanciranje se odobrava u iznosu do 50 % vrijednosti nabavljene opreme sukladno ovom Programu, a maksimalno do 1.327,23 EUR / 10.000,00 kuna.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 4: FINANCIRANJE PRIKLJUČAKA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Prihvatljivi korisnik:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu: vodovod i odvodnju.

Pravo na potporu imaju podnositelji trgovačka društva, obrtnici – investitori, fizičke osobe, koje su u vlasništvu/posjedu aktivnog poslovnog prostora, koji priključuju svoje poslovne prostore sukladno važećim propisima komunalnog gospodarstva i općim aktima Općine Kneževi Vinogradi na sustav javne vodoopskrbe ili odvodnje, čiji je objekt priključen na sustav vodoopskrbe/odvodnje u tekućoj godini raspisivanja natječaja.

Prihvatljivi troškovi:
Sufinanciranje se odobrava u iznosu ukupnih troškova isporučitelja vodne usluge, a obuhvaća sljedeće troškove:
– Usluga rada i utrošenog materijala vodnog isporučitelja na priključenju vodovoda od spoja s obujmicom na cjevovodu do postavljanja vodomjera, osim troškova vodovodnog okna.
– Usluga rada i utrošenog materijala za priključenje na sustav odvodnje od spojnog sustava do postavljanja okna.

Iznos sufinanciranja: Financiranje prihvatljivih troškova u cijelosti do maksimalno 663,61 EUR / 5.000,00 kuna po priključku na sustav vodoopskrbe, odnosno odvodnje.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

B. NEPOVRATNE POTPORE ZA RAZVOJ TURIZMA NA RURALNOM PODRUČJU

MJERA 5: KUPOVINA I IZGRADNJA OBJEKATA RADI STAVLJANJA U FUNKCIJU TURIZMA
Prihvatljivi korisnik:
Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu, a čiji je novo kupljeni objekt također registriran – stavljen u funkciju turizma (smještajni kapaciteti, najam prostora, ugostiteljske usluge i sl.)

Prihvatljivi troškovi:
Kupovina i izgradnja objekata, te stavljanje u funkciju turizma (smještajni kapaciteti, najam prostora, ugostiteljske usluge i sl.) Prihvatljivi su gore navedeni troškovi unutar jedne godine od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje. Podnositelj zahtjeva u jednoj godini može ostvariti potporu samo za jedan objekt.
Iznos sufinanciranja: Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 2.654,46 EUR / 20.000,00 kuna.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u
pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 6: POTICANJE RAZVOJA I UNAPRJEĐENJE USLUGE U RURALNOM TURIZMU
Prihvatljivi korisnik:
Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu
Prihvatljivi troškovi:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratna sredstva za razvoj turizma, obnovu i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja, razvoj turističke ponude temeljene na tradicijsko/autohtonim elementima lokalnog graditeljstva i očuvanja /uređenja okoliša na području Općine Kneževi Vinogradi, a osobito za:
– Ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga;
– Ulaganja koja se odnose na ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti odnosno proširenje djelatnosti,
– Ulaganje u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
– Ulaganje u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
– Marketinške aktivnosti.
I to za slijedeće prihvatljive troškove nastale u godini u kojoj je raspisan javni poziv:
– adaptacija ili opremanje objekata za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,
– Nabavka opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom
– Nabavka i postavljanje dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista,
– Izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim onih iz mjere 8. pod uvjetom da pojedinačna vrijednost nabavljene opreme ili troška nije manja od 66,36 EUR / 500,00 kuna bez PDV-a.

Iznos sufinanciranja: Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 1.327,23 EUR / 10.000,00 kuna.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 7: POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU
Prihvatljivi korisnici:
Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu iz članka 3.Programa koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Pod lokalnim poljoprivrednim proizvođačem u smislu ovog Programa smatraju se proizvođači poljoprivrednih proizvoda čija je proizvodnja registrirana na području Općine Kneževi Vinogradi, gdje se pružaju turističke i ugostiteljske usluge iz prethodnog stavka.
Prihvatljivi troškovi:
– kupovina poljoprivrednih proizvoda (povrće, voće i sl.),
– proizvodi nastali preradom povrća i voća (začinska paprika i sl, pekmezi, umaci, sokovi, kompoti i sl.)
– mesne prerađevine,
– vino i sl.

Iznos sufinanciranja: Potpora iznosi do 50 % iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda, a najviše do iznosa od 995,42 EUR / 7.500,00 kuna i može se ostvariti samo jedanput tijekom proračunske godine.

Obveze korisnika:
Pružatelji usluge u ugostiteljstvu i turizmu moraju imati uspostavljenu poslovnu suradnju s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima o kupovini njihovih proizvoda, za potrebe usluga koje pružaju u svojim objektima.
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 8: POTPORE ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA
Prihvatljivi korisnici:
Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu

Prihvatljivi troškovi: Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj turizma i predstavljanje turističkog potencijala Općine Kneževi Vinogradi, kojima se a osobito za organizaciju i sudjelovanje:
– Na sajmovima i izložbama,
– Na znanstveno- stručnim skupovima,
– Na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Potpora se dodjeljuje za slijedeće troškove:
– Najam i zakup prostora,
– Kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog,
– Putni troškovi za sudjelovanje na sajmovima udaljenijim najmanje 50 km od Općine
– Izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda, osim ako sredstva nisu ostvarena kroz mjeru 6.,

Iznos sufinanciranja: Visina potpore može iznositido50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 663,61 EUR / 5.000,00 kuna ako je organizacija i sudjelovanje na manifestaciji na području Osječko-baranjske Županije, te do 1.327,23 EUR / 10.000,00 kuna izvan područja Osječko-baranjske Županije.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Potpore iz ovog Programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (“SL EU L352, 24.12.2013., str.1.”). Iznos potpore koji se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. Gornja granica primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koje su podrijetlom iz EU. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj. Pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini, ali samo po jedna u okviru jedne mjere. Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru državnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije. Ukoliko je korisnik u sustavu PDV-a, PDV nije prihvatljiv trošak. Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju JUO u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Kneževi Vinogradi duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja te gospodarski subjekti u stečaju ili postupku likvidacije. Za mjere u kojima se potpora dodjeljuje na temelju priloženih računa, korisnik potpore je dužan izvršiti plaćanje tih računa.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
1. OPĆA DOKUMENTACIJA – SVI PODNOSITELJI:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac PIT – 1 s svim priloženim izjavama;
– Dokaz o registraciji podnositelja (izvod iz sudskog ili obrtnog registra) ne stariji od 30 dana od dana
raspisivanja javnog poziva iz koje se vidi sjedište podnositelja ili drugi dokument kojim se dokazuje
pravo, ovisno o vrsti subjekta
– Preslika o.i. ukoliko se radi o podnositelju fizičkoj osobi;
– Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana;
– Dokaz o uposlenima – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju aktivnih osiguranika –
radnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.
Nakon odobravanja potpore, a prije sklapanja ugovora: solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani prvi
veći iznos odobrenih sredstava potpore
2. OBVEZATNA POSEBNA DOKUMENTACIJA PO MJERAMA:

 • MJERA 1.: Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
  – preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
  – fotografije opreme, ulaganja
  – preslike ugovora o zakupu i dokaz o uplati zakupa (ukoliko je predmet dodjele potpore)
  – preslike JOPD obrazaca, obračuna plaća zaposlenih (ukoliko je predmet dodjele potpore)
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 2.: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
  – Preslika o.i. osobe za koju se traži subvencija
  – Preslika ugovora o radu za osobu za koju se traži subvencija
  – Preslika prijave radnika kod HZMO
  – Potvrda HZZ da podnositelj ne ostvaruje potporu za zapošljavanje osobe putem Mjere za poticanje zapošljavanja koje provodi HZZ
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 3.: Poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
  – Preslika računa za nabavljenu opremu
  – Preslika otpremnice (primke) za nabavljenu opremu
  – Preslika izvoda o plaćanju računa
  – Fotografije nabavljene opreme
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 4.: Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
  – Preslika ugovora o priključenju sklopljena s Baranjskim vodovodom d.o.o.
  – Preslika računa za uslugu priključenja temeljem sklopljenog Ugovora s Baranjskim vodovodom d.o.o.
  – Preslika izvoda o plaćanju računa
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 5.: Kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
  Za kupovinu objekta:
  – Preslika ugovora o kupovini objekta
  – Preslika dokaza o plaćanju – ukoliko je plaćeno preko poslovnog računa (preslika izvoda)
  – Preslika Rješenja i Zapisnika Upravnog odjela OBŽ za stavljanje objekta u funkciju turizma
  Za izgrađeni objekt:
  – Preslika računa za vršenje usluge gradnje objekta
  – Preslika dokaza o plaćanju računa
  – Preslika građevinske dozvole
  – Preslika uporabne dozvole
  – Preslika Rješenja i Zapisnika Upravnog odjela OBŽ za stavljanje objekta u funkciju turizma
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 6.: Poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
  – preslike računa prihvatljivih troškova
  – dokaz o izvršenim plaćanjima,
  – fotografije opreme, ulaganja
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 7.: Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
  – preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
  – preslika ugovora ili drugog dokaza o uspostavljenoj suradnji s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima (neovisno o datumu sklapanja)
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
 • MJERA 8.: Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama
  – preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
  – fotografije sa sajma – manifestacije
  – druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva.

V. POSTAVLJANJE UPITA
Svoje upite u svezi provedbe ovog Javnog poziva možete postavljati na mail: potpore.knvinogradi@gmail.com. Sva pismeno postavljena pitanja i odgovori putem ovog mail-a bit će objavljeni na web stranici Općine Kneževi Vinogradi u dijelu Javnog poziva i jedine su relevantne informacije u svezi ovog Javnog poziva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanim obrascima) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnose ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
(privremeno Dom kulture, Glavna 82.)
31309 Kneževi Vinogradi

S naznakom – ZA POTPORE U PODUZETNIŠTVU I TURIZMU

Za svaku mjeru podnosi se poseban zahtjev. Natječaj je otvoren do 01. prosinca 2023. godine. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi. Podnositelj može unutar jedne godine podnijeti više zahtjeva, ali samo jedan zahtjev unutar svake mjere.

VII. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Za postupak dodjele potpora po ovom Programu općinski načelnik imenovat će Povjerenstvo za provedbu Programa mjera poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021-2024 godine (dalje: Povjerenstvo). Podnesene zahtjeve po objavljenom Javnom pozivu Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva Povjerenstvo je dužno provjeriti jeli zahtjev dostavljen u roku, u skladu s ovim Programom i Javnim pozivom, nadalje provjerava se potpunost priložene dokumentacije te se određuje iznos prihvatljivih troškova. Odluku o isplati sredstava donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Povjerenstva. Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi, te se u slijedećih pet (5) godina isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja Općine Kneževi Vinogradi. Kontrola se vrši dostavom dokaza za utvrđivanje navedenih situacija iz prethodnog stavka, a gdje to priroda projekta omogućava i kontrolom na licu mjesta.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve što nije navedeno u tekstu Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21).

Program „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“

Tekst Javnog poziva – HR
Prikaz svih potpora – HU

OBRASCI PO MJERAMA:

 

1 2 3 5