Obavijest o proljetnoj deratizaciji

OBAVIJEST O POČETKU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

 Obavještavamo mještane s područja Općine Kneževi Vinogradi da će tvrtka Vetam d.o.o. izvoditi tretman sustavne deratizacije tijekom proljeća u vremenu od 06. do 11. svibnja  2024. godine u naseljima Kn. Vinogradi, Kamenac, Karanac, Kotlina, Suza, Zmajevac, Mirkovac.

Poziv građanima na program edukacije građana o sustavu civilne zaštite.

Poziv građanima na program edukacije građana o sustavu civilne zaštite

Cilj edukacije građana je educiranje o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu, sa posebnim naglaskom na opasnosti u mjestu u kojem žive i rade
sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća JLS. Nadalje je cilj educiranja o tome kako se pripremiti za slučaj opasnosti, kako prepoznati ili dobiti informaciju o opasnosti, što i kako činiti u slučaju prijetnje od nastanka opasnosti, tijekom trajanja opasnosti te nakon prestanka opasnosti, kako i koje mjere osobne i uzajamne zaštite provoditi, koje postupke samopomoći i uzajamne pomoći provoditi i na koji način, te od koga i kako zatražiti pomoć.

Polaznici edukacije su punoljetne i poslovno sposobne osobe, dok je veličina skupine od 20 do 40 polaznika.

Koordinator pripreme i provedbe edukacije za građane je Područni ured civilne zaštite Osijek, a organizator je jedinica lokalne samouprave, pravne osobe i udruge.

Sadržaj edukacije je općenito o sustavu civilne zaštite, zaštita i spašavanje od prirodnih nesreće, zaštita i spašavanje od civilizacijskih nesreća i tema od značaja za lokalno područje.

Edukacija će se održati 20.05.2024. godine u 16 sati u prostorijama SRC „Bazeni“- restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Molimo građane koji su zainteresirani za edukaciju da se prijave u Općinu Kneževi Vinogradi osoba za kontakt je Marinko Despinić, telefon 091/932 5268, e-mail: despinic44@gmail.com.

Tekst poziva

Obavijest o isplati uskrsnice

Općina Kneževi Vinogradi, sukladno Odluci Načelnika Općine Kneževi Vinogradi, obavještava stanovnike Općine o isplati jednokratne pomoći (USKRSNICE).

USKRSNICA U IZNOSU OD 40,00 €

● umirovljenicima s iznosom mirovine do 225,63 € mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 225,63 €

USKRSNICA U IZNOSU OD 30,00 €

● umirovljenicima s iznosom mirovine do 331,81 € mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 331,81 €

Visina mirovine, odnosno pomoći dokazuje se dokumentom odrezak o visini posljednje mirovine, odnosno socijalne pomoći, uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a.

REDOSLIJED ISPLATE PO SELIMA – 19.03.2024. UTORAK

1. KARANAC od 08:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture
2. KOTLINA od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
3. SUZA od 08:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture
4. ZMAJEVAC od 08:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture
5. KN.VINOGRADI, MIRKOVAC, KAMENAC, JASENOVAC od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Doma kulture Kn. Vinogradi

U slučaju zakašnjenja novac možete podići do 25.03.2024. godine (Ponedjeljak) do 15,00 sati u prostorijama Doma kulture u Kneževim Vinogradima.

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), članka 6. Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 29.02.2024. godine, Općinski načelnik je dana 04.03.2024. godine objavio

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu za slijedeće mjere:

 • MJERA 2.: uklanjanje starih objekata
 • MJERA 3.: izgradnja novih stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja područja
 • MJERA 4.: kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja
 • MJERA 5.: vanjsko uređenje stambenog objekta
 • MJERA 7.: sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu 

(više…)

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2024. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva od 29.02.2024. Općinski načelnik je dana 04.03.2024. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024.godine“ u 2024. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

 • MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
 • MJERA 2.: potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 • MJERA 3.: poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
 • MJERA 4.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
 • MJERA 5.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
 • MJERA 6.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
 • MJERA 7.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
 • MJERA 8.: potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

(više…)

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2024. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 29.02.2024., Općinski načelnik je dana 04.03.2024. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2024. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
MJERA 2.: Potpore sektoru stočarstva
o Podmjera2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
o Podmjera2.2.Potpora za nabavu životinja za uzgoj
MJERA 3.: Potpore u sektoru ratarstva
o Podmjera 3.1.Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva– sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica
MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva – sufinanciranje plasteničko-stakleničke proizvodnje
MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
MJERA 7.: Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu
MJERA 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima
(više…)

Radni sastanak na temu sprječavanja šteta od prekomjernog broja jelenske divljači

Općina Kneževi Vinogradi organizira radni sastanak s lovačkim društvima i Osječko-baranjskom županijom na temu sprječavanja šteta od prekomjernog broja jelenske divljači na području Kneževih Vinograda, Kamenca i Kotline.

Sastanak će se održati dana 05.03.2024. godine (utorak) na SRC Bazeni, Restoran Panon u Kneževim Vinogradima s početkom u 17,00 sati.

Anketa o javnoj percepciji obnove šuma u Europi

U okviru međunarodnog projekta SUPERB pozivamo Vas da sudjelujete u anketi koja ima za cilj podržati integraciju javnog mišljenja o šumama u kreiranje budućih šumarskih politika i upravljanje šumama.

(više…)

Obavijest stanovnicima Općine Kneževi Vinogradi u svezi promjene poreznih kartica

O B A V I J E S T STANOVNICIMA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI U SVEZI PROMJENE POREZNIH KARTICA

Ovim putem obavještavamo stanovnike Općine Kneževi Vinogradi kojima se obračunava porez na dohodak od nesamostalnog rada (zaposlenici i umirovljenici) da se s obzirom na P1 područje u koje je svrstana Općina Kneževi Vinogradi po novoj Odluci o razvrstavanju, porezne kartice mijenjaju isključivo u Poreznoj upravi.

Promjena se vrši putem:
– Sustava e-Porezna
– Odlaskom u Ispostavu Beli Manastir. (više…)

Obavijest o radnom vremenu blagajne

Sukladno Odluci o radnom vremenu blagajne Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini ovim putem obavještavamo da će blagajna u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi (privremeno sjedište Dom kulture Kneževi Vinogradi) raditi svakim radnim danom u vremenu od 8,00 sati do 13,00 sati.

Također, blagajna Općine Kneževi Vinogradi će i u 2024. godini raditi po mjestima u prostorijama Doma kulture i to po sljedećem rasporedu:

Odluka o radnom vremenu blagajne u 2024.

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Općine Kneževi Vinogradi u akademskoj/školskoj 2023./2024. godini (15.2.2024.)


Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19), Općinski načelnik dana 08.01.2024. na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela raspisao je:

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija  (više…)

Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 9/15) i Odluke o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju manifestacija koje u određenom području provode udruge u 2024. godini od 04. siječnja 2024. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini (više…)

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 9/15), Programa javnih potreba iz Proračuna Općine za 2024. godinu i Odluke o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge u 2024. godini od 04. siječnja 2024. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini (više…)

Obavijest o obustavi provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Obavijest o obustavi provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Ovim putem obavještavamo da se obustavlja provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, a koja se trebala održati dana 10. siječnja 2024. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi na privremenoj adresi Kneževi Vinogradi, Glavna 82.

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti

Dana 10. siječnja 2024. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi na privremenoj adresi Kneževi Vinogradi, Glavna 82. održat će se pismena i usmena provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:
1. MANUELA ŽIVIČNJAK

Ukoliko kandidat-kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravila i postupak prethodne provjere

Interpretacijski etno-centar Karanac odabran kao primjer dobre prakse od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Na „Danima regionalnog razvoja i EU fondova“ općinski načelnik Vedran Kramarić, predstavio je projekt „INTERPRETACIJSKI ETNO-CENTAR KARANAC“, kao primjer „dobre prakse“ izabran od strane Ministarstva regionalnog razvoja fondova EU

„Dani regionalnog razvoja i EU fondova“, uz nazočnost premijera Andreja Plenkovića, te velikog dijela ministara i potpredsjednika Vlade RH, ravnatelja SAFU, posebno Ministra regionalnog razvoja i fondova EU gosp. Šime Erlića, župana, gradonačelnika, načelnika, predstavnika lokalnih i područnih samouprava i razvojnih agencija održani su od 07.-09.prosinca o.g. u Šibeniku, kojima su nazočili i predstavnici Općine Kneževi Vinogradi. (više…)

Obavijest o isplati božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama

Općina Kneževi Vinogradi, sukladno Odluci Načelnika Općine Kneževi Vinogradi, obavještava stanovnike o isplati jednokratne pomoći (BOŽIĆNICE)

BOŽIĆNICA U IZNOSU OD 40,00 € (301,38 KN)
● umirovljenicima s iznosom mirovine do 225,63 € (1.700,00 kuna) mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 225,63 € (1.700,00 kuna)

BOŽIČNICA U IZNOSU OD 30,00 € (226,04 KN)
● umirovljenicima s iznosom mirovine do 331,81 € (2.500,00 kuna) mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 331,81 € (2.500,00 kuna) (više…)

1 2 3 9