Općina Kneževi Vinogradi u suradnji s Teniskim klubom Baranja organizira školu tenisa

tenis

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji s Teniskim klubom „Baranja“ iz Darde organizira BESPLATNU ŠKOLU TENISA za svu djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi, osnovnoškolske dobi (od 6 do 14 godina).

Pozivaju se svi zainteresirani roditelji da do 02.svibnja 2022. godine prijave svoju djecu koja žele pohađati Školu tenisa:
na telefon Općine 031/730-938 ili mail-om pisarnica@knezevi-vinogradi.hr

Škola tenisa započela bi s radom u svibnju mjesecu, a održavala bi se 2 puta tjedno (utorak i subota), na teniskom terenu multifunkcionalnog igrališta u Kneževim Vinogradima (kod Dječjeg vrtića).

Napominjemo da je pohađanje Škole za svu djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi najmanje u prvoj godini pohađanja BESPLATNO, a sve troškove održavanja i pohađanja iste financira Općina Kneževi Vinogradi.

 

 

 

 

Poziv građanima i iznajmljivačima da iskažu mogućnosti smještaja izbjeglica iz Ukrajine

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
KLASA : 240-01/22-01/05
URBROJ : 2158-23-04/08-22-02
Kneževi Vinogradi, 14.03.2022.godine

 

O B A V I J E S T

Povodom aktualne situacije i potrebe trajnijeg i prikladnog rješavanja smještaja za izbjeglice iz Ukrajine:

Mole se i pozivaju građani Općine Kneževi Vinogradi koji su u mogućnosti i koji imaju želju da ustupe na korištenje, uz određene ugovorne uvjete za smještaj izbjeglica kao trajnije rješenje: stanove, kuće, apartmane, kuće za odmor, opremljene i uvjetne za stanovanje) da se jave u Općinu Kneževi Vinogradi
– osobno, (dom kulture Kneževi Vinogradi)
– na telefon 031/730-938 ili
– putem mail adrese opcina@knezevi-vinogradi.hr.
svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Unaprijed se zahvaljujemo,

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI
Zdenko Čarapar v.r.

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2022. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za mjeru 4. – kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 551-02/22-03/01
URBROJ: 2158-23-03/09-22-04
Kn.Vinogradi, 10.03.2022.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 10.03.2022. donio je

O D L U K U
O privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2022. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za
MJERU 4: KUPOVINA STAMBENIH OBJEKATA
U SLUŽBI RAZVOJA GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

I

Privremeno se obustavlja Javni poziv za dodjelu potpora za 2022. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i to za:

• Mjera 4: Kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja

II

Javni poziv se obustavlja iz razloga jer su obrađene prijave na dan 09. ožujka 2022. godine u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnuli 100% raspoloživih proračunskih sredstava za navedenu namjenu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

 

Obavijest korisnicima pomoći za pokrivanje troškova stanovanja

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Kn. Vinogradi, 10. siječnja 2022.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

OBAVJEŠTAVA
aktivne korisnike naknade za stanovanje
(koji to nisu još učinili)

da su u obvezi do 31.01.2022. godine dostaviti dokaz o daljnjem primanju zajamčene minimalne naknade, kako bi se isplata naknade nastavila u 2022.godini.

 

Ukoliko korisnici ne dostave navedeni dokaz, daljnja isplata biti će obustavljena, a novi Zahtjev biti će moguće podnijeti tek za 3 mjeseca.

Također obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade sa područja Općine Kneževi Vinogradi koji to još nisu učinili da Zahtjev za ostvarenje prava na pomoć za stanovanje mogu podnijeti svaki radni dan od 07:00 – 15:00h.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Obavijest o privremenom zatvaranju ceste do odašiljača

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:340-01/19-01/14
URBROJ: 2100/06-01-03/03-21-17
Kn.Vinogradi:28.09.2021

O B A V I J E S T
O privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste do odašiljača

 

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike, posebice vinogradare, da će se zbog radova na sanaciji privremeno zatvoriti za sav promet nerazvrstana cesta do odašiljača Belje „Đuro Podboj“ i to dana 04. i 05. listopada 2021. godine (u slučaju lošeg vremena i kiše, radovi se odgađaju za sljedeći dan).

Cesta će biti zatvorena u dužini od 1500 m .

Početak zahvata sanacijskih radova je na raskrižju sa lokalnom cestom L44064 Popovac –Kamenac, a završetak zahvata sanacije je kod odašiljača Belje “Đuro Podboj”.

 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

 

Održana završna konferencija projekta ˝Izgradnja ceste u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi – III. faza˝

U četvrtak, 26. kolovoza 2021. godine u svečanoj sali Iris na sportsko-rekreacijskom centru Kneževi Vinogradi održana je završna konferencija projekta ˝Izgradnja ceste u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi – III. faza˝ koji je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt je prijavljen krajem rujna 2017. godine na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru poziva ˝Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona˝ (KK.03.1.2.03.) za koji je tada bilo nadležno Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta a koji je raspisan u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 3 – Poslovna konkurentnost, Investicijski prioritet 3a „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“.

Projekt koji je započeo s provedbom 01. rujna 2019. godine odnosio se na izgradnju ceste i oborinske odvodnje u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi. Izgrađeno je 1,3 kilometara nove ceste te je posađen zaštitni drvored crnog jasena kako bi se smanjilo onečišćenje zraka i spriječilo širenje buke. Izvođač radova na izgradnji ceste bila je tvrtka Osijek-koteks d.d., dok su u samu provedbu projekta bili uključeni i drugi gospodarski subjekti: ISG d.o.o. – stručni nadzor nad izgradnjom ceste, Rencon d.o.o. – izmjena i dopuna glavnog projekta te koordinacija zaštite na radu, Libusoft Cicom d.o.o. – usluga provedbe postupka javne nabave, Biroprint d.o.o. – izrada promotivnih materijala, Favor OS d.o.o. – revizija projekta, Kneževi parkovi d.o.o. – organizacija završne konferencije.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 6.311.741,29 kuna, bespovratna sredstva iznosila su 4.337.299,25 kuna a razlika je financirana iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Osnovni cilj projekta bio je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju Općine Kn. Vinogradi i Baranje kroz stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva, kontinuirano razvijanje poduzetničke klime koja će privući nova poduzeća iz Hrvatske i inozemstva te stvoriti i povećati prilike za zapošljavanje stanovništva.

Projekt koji se odnosio na nastavak izgradnje poslovno-poduzetničke i rekreativne zone Kneževi Vinogradi imao je za svrhu izgraditi novu te ojačati postojeću poslovnu infrastrukturu kroz ulaganja na poboljšanju učinkovitosti, sposobnosti, kvaliteti i privlačnosti postojeće poslovno poduzetničke zone kao i gospodarskih subjekata te stvoriti preduvjete za razvoj svih oblika poduzetničkih djelatnosti u Općini Kneževi Vinogradi i cijeloj Baranji.

Fotografije: Kneževi Vinogradi info

Članci iz medija:
Baranja info – https://www.baranjainfo.hr/zavrsena-treca-faza-uredenja-poslovno-poduzetnicke-zone-knezevi-vinogradi/
Glas Slavonije – https://www.glas-slavonije.hr/472637/4/Opcina-razgovara-s-ulagacima

Javni poziv za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine „LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20) i točke 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 23.08.2021. godine raspisuje

Javni poziv za sufinanciranje školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine „LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine iz Mjere 5. „Lakše do školskih knjiga i opreme“.
Školske knjige i oprema će se sufinancirati u iznosu 300,00 kuna po učeniku koji zadovoljava uvjete iz Javnog poziva.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo na sufinanciranje ostvaruju osnovnoškolski i srednjoškolski učenici:
– učenici osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi ukoliko pohađaju osnovnu školu u Kneževim Vinogradima i Zmajevcu (uključujući i područne škole) te
– učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora u 100%-tnom iznosu ili ukupan postotak sufinanciranja ne može prijeći 100%
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac O-Z-OB-5
– Izjava o dvostrukom financiranju i privola (dio obrasca)
– Preslika o.i. za podnositelja – jedan od roditelja;
– Potvrda škole za djecu o upisu u šk.godinu 2021./2022. (za učenike srednjih škola)
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

V. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi.

Natječaj je otvoren do 15. rujna 2021. godine.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

VI. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 dana.
Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi.

Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18).

Javni poziv – HR

Javni poziv – HU

O-Z-OB-5

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva za za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 23.08.2021. donio je Odluku o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

I.
Privremeno se obustavlja Javni poziv za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

II.
Javni poziv se obustavlja iz razloga jer su obrađene prijave na dan 23. kolovoza 2021. godine u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnuli 100% raspoloživih proračunskih sredstava za navedenu namjenu.

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

Završeni radovi na uređenju kuglane u Sportskom parku Karanac

Tijekom kolovoza završeni su radovi na uređenju i opremanju dvostazne kuglane koja se nalazi u sklopu Sportskog parka Karanac, a na kojoj nisu rađeni značajniji zahvati od same izgradnje objekta te ista nije bila ni u upotrebi zbog lošeg stanja u kojem se nalazila.

Uređenjem i opremanjem kuglane stvoreni su infrastrukturni uvjeti za rad i treninge kuglačkih klubova s područja Baranje te za daljnji razvoj rekreativnog sporta, ali i za mogućnost održavanja kuglačkih turnira (amaterske razine). Kuglana Karanac je trenutno jedina aktivna kuglana na području Baranje.

Radovi na uređenju i opremanju su trajali od travnja do kolovoza 2021. godine, a njihova vrijednost iznosila je cca. 350.000,00 kuna.

Investicija je realizirana uz želje i ambicije Općine Kneževi Vinogradi i ŠNK ˝Polet˝ Karanac da se u naselju Karanac stvori kvalitetno sportsko okruženje i omogući potrebna infrastruktura za obogaćivanje sportskog sadržaja i aktivnosti, to jest za stvaranje raznolike sportske ponude koja će upotpuniti slobodno vrijeme lokalnog stanovništva ali također i upotpuniti popratne turističke sadržaje Etno sela Karanac.

Kuglanom upravlja ŠNK ˝Polet˝ Karanac a pokrenuta je i inicijativa za osnivanjem ženskog kuglačkog kluba, te ovim putem molimo sve zainteresirane pojedince koji se žele uključiti u rad budućeg kluba, da se jave Općini Kneževi Vinogradi.

 

 

Nastavak radova na izgradnji sustava odvodnje u Karancu

Mještani naselja Karanac uskoro mogu očekivati nastavak radova na izgradnji sustava javne odvodnje sa spojem na postojeći UPOV Kneževi Vinogradi i to u  2., 3. i 4. funkcionalnoj cjelini čijim će završetkom kompletno naselje biti pokriveno sustavom javne odvodnje.

Ova investicija, koju provodi tvrtka Baranjski vodovod d.o.o., predstavlja nastavak projekta izgradnje sustava javne odvodnje u naselju Karanac, budući da su tijekom 2020. godine završeni radovi na izgradnji u ulici Ive Lole Ribara i Kolodvorskoj ulici, a koji su predstavljali I. fazu ovog projekta.

Vrijednost nastavka radova na izgradnji iznose 9.794.774,00 kn, od čega će Općina Kneževi Vinogradi sufinancirati iznos od cca. 2.000.000,00 kuna, odnosno 20% vrijednosti izvedenih radova.

Provedbom postupka javne nabave odabran je izvoditelj radova odnosno tvrtka CROCUS d.o.o.. Rok za izvođenje radova je 01.05.2022. godine.

Općina Kneževi Vinogradi će po završetku radova osigurati besplatne priključke mještanima na sustav javne odvodnje.

Obavijest o tretiranju komaraca na području Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi obavještava mještane da će se u nedjelju 08.08.2021.  godine u večernjim satima (od 19:00h do 22:00h) obaviti dezinsekcija komaraca na cijelom području Općine Kneževi Vinogradi (Kn. Vinogradi, Karanac, Zmajevac, Suza, Kotlina, Kamenac, Mirkovac, Jasenovac i Sokolovac).

Dezinsekcija će se obaviti zamagljivačem na vozilima koja iz sebe ostavljaju dim, stoga pozivamo sve sudionike u prometu na dodatan oprez.

Na navedenom području i u navedenom terminu potrebno je zaštititi košnice.

Mole se građane koji imaju problema sa zdravljem, posebno djecu da u vrijeme dezinsekcije komaraca ne izlaze iz kuća i zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne budu zadovoljavajuće akcija se odgađa za prvi sljedeći povoljan dan.

Obavijest – HR
Obavijest – HU

 

Obavijest poljoprivrednicima o sakupljanju ambalaže od sredstava za zaštitu bilja

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji sa tvrtkom CIAK obavještava Vas da je u tijeku akcija skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja. Tvrtka CIAK je u suradnji s udrugom CROCPA izradila novi plan lokacija i termina preuzimanja otpada za 2021. godinu.

Termin za područje Općine Kneževi Vinogradi:

Dana 27.08.2021. (PETAK) KNEŽEVI VINOGRADI – VAGA (PREMA KOTLINI) OD 08,30 DO 11,00 SATI

Želimo napomenuti sljedeće:
Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer, CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija,  Nufarm,
Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

Molimo poljoprivrednike koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m 3 ) da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 0800 0003, 01/3463-521, e-mail: ekologija@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

Obavijest – HR
Obavijest – HU

Općina Kneževi Vinogradi oslobađa roditelje plaćanja vrtića za mjesec srpanj 2021.

Općina Kneževi Vinogradi prijavila je Dječji vrtić Zeko na Javni poziv za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini, te je projekt odobren od strane Središnjeg ureda za demografiju i mlade maksimalnom iznosu od 220.000,00 kuna.

Sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za razvoj predškolske djelatnosti, Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi donijelo je na svojoj 3. sjednici koja se održala 22.07.2021. godine Odluku o oslobađanju sudjelovanja (učešća) roditelja u financiranju ekonomske cijene Dječjeg vrtića Zeko za mjesec srpanj u 2021. godini.

Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi broj 2/21 ), Općinski načelnik Općine  Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNU RASPRAVU O prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Općine Kneževi Vinogradi

  1. Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi trajat će od 28.07.2021. do 04.08.2021. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi svaki radni dan od 11,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.
  2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 28.07.2021. godine u 10,00 sati u prostorijama Doma Kulture u Kneževim Vinogradima , Glavna ul. 82, 31309 Kneževi Vinogradi.
  3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te Općinskim vijećnicima.
  4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3 ili na adresu elektroničke pošte opcina@knezevi-vinogradi.hr, zaključno s danom 04.08.2021. godine.
  5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

VI. IiD-PPUO-prijedlog
KARTE – Pregledna karta, Korištenje i namjena površina, Građevinsko područje naselja Kamenac, Građevinsko područje naselja Suza, Izdvojeno građevinsko područje ˝Ugostiteljsko-turistički punkt 2˝

Općina Kneževi Vinogradi dodijelila je nagrade za najbolje osmaše i najboljeg srednjoškolca sa područja općine

U prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, u četvrtak 15.07.2021. godine održana je dodjela nagrada najboljim osmašima i najboljem srednjoškolcu sa područja općine.

Vrijedne nagrade uručio je općinski načelnik Vedran Kramarić uz pohvale za sve uspjehe te uloženi trud i iskazano znanje te im zaželio uspješan nastavak školovanja.

Za najboljeg osmaša Osnovne škole Kneževi Vinogradi predložena je Leonarda Marodi iz Kamenca, a za najboljeg osmaša Osnovne škole Zmajevac predložena je Nives Mršić iz Zmajevca.

Nagrade su dodijeljene temeljem Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.- 2023. godine, a Općina je najboljeg osmaša Osnovne škole Kneževi Vinogradi i Osnovne škole Zmajevac nagradila sa potporom u iznosu vrijednosti kompleta knjiga za slijedeću školsku godinu i tabletima.

Za najboljeg srednjoškolca odabrana je Keresteš Flora iz Kotline, temeljem Javnog poziva za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za mjeru „Najbolji srednjoškolac“. Njezin odličan uspjeh – prosjek ocjena 5,0 nagrađen je potporom u vrijednosti 1.000,00 kn, laptopom i sezonskom ulaznicom za bazene na SRC Kneževi Vinogradi.

Općini Kneževi Vinogradi odobreno 220.000,00 kn za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini

Općinski načelnik Vedran Kramarić prisustvovao je u srijedu, 14. srpnja 2021. godine svečanoj dodjeli Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za 88 općina Republike Hrvatske.

Ugovorom je Općini Kneževi Vinogradi odobreno 220.000,00 kuna (najviši mogući iznos potpore) za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini, a temeljem javnog poziva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade na koji se općina prijavila u svibnju ove godine.

Cilj ove potpore je usmjeren na osiguravanje rada dječjeg vrtića te poticanje mladih obitelji za ostanak u svojoj životnoj sredini, prvenstveno u ruralnim područjima.

Provedbom projekta ostvarit će se promicanje ravnomjernijeg i održivog razvoja predškolske djelatnosti, poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti dječjeg vrtića te povećanje uključenosti i obuhvaćenosti djece rane i predškolske dobi programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Također, utjecat će na ostanak više mladih obitelji na području Općine radi mogućnosti realizacije jedne od osnovnih potreba obitelji.

1 2 3 4