Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. kolovoza 2020.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim životinjama – Obrazloženje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obavijest

Obavijest o tretiranju komaraca na području Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi obavještava mještane da će se u petak 10.07.2020. godine u večernjim satima (od 19:00h do 22:00h) obaviti dezinsekcija komaraca na cijelom području Općine Kneževi Vinogradi (Kn. Vinogradi, Karanac, Zmajevac, Suza, Kotlina, Kamenac, Jasenovac i Sokolovac).

Dezinsekcija će se obaviti zamagljivačem na vozilima koja iz sebe ostavljaju dim, stoga pozivamo sve sudionike u prometu na dodatan oprez.

Na navedenom području i u navedenom terminu potrebno je zaštititi košnice.

Mole se građane koji imaju problema sa zdravljem, posebno djecu da u vrijeme dezinsekcije komaraca ne izlaze iz kuća i zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne budu zadovoljavajuće akcija se odgađa za prvi sljedeći povoljan dan.

OBAVIJEST – HR 

OBAVIJEST – HU

Poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Općinski načelnik je dana 01.07.2020. godine objavio poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, mještani Općine Kneževi Vinogradi da podnesu svoju inicijativu u obliku prijedloga, te tako sudjeluju u pokretanju postupka izrade i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU).

Sve zaprimljene inicijative će se razmotriti, te nakon provedbe stručne analize utvrditi njihova osnovanosti radi pokretanja postupka izrade Izmjena i dopuna.

Zaprimljena inicijativa mora sadržavati kraći opis inicijative po mogućnosti s naznakom na koje odredbe prostornog plana se odnosi predložena izmjena, te mogući prijedlog izmjene.

Inicijativa za pokretanje postupka izrade izmjena i dopuna PPU dostavlja se na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel, Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. s naznakom da se radi o inicijativi za izmjenu i dopunu Prostornog plana.

Rok za dostavu inicijativa po ovom Pozivu je 10.07.2020. godine. Ukoliko inicijativa bude zaprimljena nakon navedenog roka, a stručna analiza ne bude izrađena po inicijativama zaprimljenim do 10.07.2020., uzet će se u razmatranje, u suprotnom će se uzeti u razmatranje prilikom provedbe slijedeće stručne analize.

Javni poziv

Obavijest o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu pomoći za kupovinu ogrjeva

Obavještavaju se korisnici Centra za socijalnu skrb koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu da mogu predati zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva od 25.06.2020. do 01.10.2020. godine u Općini Kn. Vinogradi svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Potrebni dokumenti:
– Rješenje Centra za socijalnu skrb sa kojim se priznaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu

Obavijest – HR

Obavijest -HU

Obavijest o edukaciji o uzimanju uzoraka tla i analize

Pozivaju se poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Kneževi Vinogradi na edukaciju o uzimanju uzoraka tla i analiza u organizaciji
Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, a koja će se održati 13. srpnja 2020. godine (Ponedjeljak) u prostorijama Društvenog doma u Gajiću (M.Gupca bb.) u trajanju od 09,00 do 14,00 sati.

Planirane teme edukacije:

– Propisi i obveze za korisnike poljoprivrednog zemljišta;
– Pravilno uzimanje uzoraka tla;
– Označavanje i dostavljanje uzoraka tla;
– Značaj provedbe analize uzoraka tla;
– Mjere očuvanja i popravka plodnosti tla

Obavijest – HR
Obavijest – HU

Obavijest poljoprivrednicima – žetvena sezona 2020.

Temeljem odredbi čl.8. Zakona o zaštiti na radu («Narodne novine» br. 59/96.), te čl.39. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» br.92/10.) potrebno je da tijekom žetvene sezone 2020. godine:

 1. Svi kombajni koji sudjeluju u žetvi moraju biti opremljeni slijedećom opremom:
  – aparatom za početno gašenje požara «S» 9 kg – u ispravnom stanju,
  – ašovom i lopatom,
  – iskrolovkom na ispušnoj cijevi – ako je ista okrenuta prema dolje,
  – kantom ili karnisterom vode,
  – poklopcem na akumulatoru,
  – prvom pomoći.
 2. Svi kamioni i traktori koji sudjeluju u žetvi na prijevozu žita ili slame moraju biti tehnički ispravni i opremljeni slijedećom opremom:
  – aparatom za početno gašenje požara «S» 2,3 ili «S» 6 kg – u ispravnom stanju,
  – iskrolovkom na ispušnoj cijevi – ako je ista okrenuta prema dolje,
  – kompletom prve pomoći,
  – ašovom i lopatom (za kamione).
 3. Svi kamioni s prikolicom i traktori s prikolicom koji prevoze žitarice moraju imati navučene cerade u punom teretu i ne smiju tovariti zrno više od 10 cm ispod gornjeg ruba stranice.
 4. Na mjestu gdje se vrši žetva ekipno, tj. s više kombajna na velikim parcelama mora se osigurati slijedeće:
  – traktor s višebrazdnim plugom,
  – cisterna s vodom i ostalom vatrogasnom opremom (pumpom i dr.),
  – prikolica s pijeskom, lopatama (6), ašovima (2) i krampom,
  – komplet prve pomoći,
  – aparat za početno gašenje požara «S» 6 kg ili «S» 9 kg – 6 komada u ispravnom stanju, kante za vodu – 4 komada, metlanice – 4       komada, limeno bure za vodu i tabla s natpisom «Mjesto za pušenje»,
  – terensko vozilo za prijevoz eventualno povrijeđenih radnika (po mogućnosti).

Obavijest

Obavijest o dodjeli besplatnih sezonskih karata za bazene u Kn. Vinogradima za djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi (od 5 godina do završetka osnovne škole)

Obavještavamo roditelje djece s područja Općine Kneževi Vinogradi da će Općina Kneževi Vinogradi i u 2020. godini financirati sezonske karte za ulaz na bazene u Kneževim Vinogradima za svu djecu u starosti od 5 godina do završetka osnovne škole.

Sezonske karte može podići jedan od roditelja u upravi tvrtke Kneževi parkovi d.o.o., Glavna 82., Kneževi Vinogradi od 03.06.2020. svakim radnim danom od 07.00 – 15.00 h.

Poziv za podnošenje prijave šteta od prirodne nepogode – mraz

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih  vremenskih uvjeta –mraza na području Općine Kneževi Vinogradi, da je Župan Osječko-baranjske županije dana  26.05.2020. proglasio prirodnu nepogodu mraz.

Obavještavamo sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednoj proizvodnji  uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima – mrazom da svoju štetu mogu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta Općine Kneževi Vinogradi. Prijava štete se dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i to zaključno do 03.lipnja 2020. (naknadna prijava nije moguća).

Uz prijavu štete je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu ili korištenju – za voćne kulture obavezno broju stabala i vrsti (presliku tablice upisnika ili dr. dokaz o korištenju i broju stabala,  ugovore o zakupu, odnosno vlasničke listove, fotografije učinjene štete ako se posjeduje i sl.), te priloženu izjavu.

Obrazac za prijavu štete možete dobiti u Općini Kneževi Vinogradi ili ga preuzeti ovdje –  Obrazac prijave štete od pridodne nepogode – PN.

Ovjerenu prijavu možete dostaviti osobno, poštom, e-mailom (uz naknadu dostavu poštom).

Za sve informacije možete se obratit na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 730-938.

Obavijest – HU

Obavijest o zabrani spaljivanja suhe trave, slame i ostalih lako zapaljivih tvari

Temeljem Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih tvari na poljoprivrednim i drugim površinama (Sl. glasnik Općine Kneževi Vinogradi br 5/99) zabranjuje se spaljivanje suhe trave, slame, strništa i ostalih lako zapaljivih tvari u periodu od 15.06.2020. godine do 15.09.2020. godine.

Nepridržavanje navedenog bit će kažnjivo po odredbama propisa protupožarne zaštite.

Obavijest – HR
Obavijest – HU

 

Obavijest umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama o isplati jednokratne pomoći (uskrsnice)

Općina Kneževi Vinogradi, sukladno Odluci Načelnika Općine Kneževi Vinogradi, obavještava stanovnike Općine o isplati jednokratne pomoći (USKRSNICE).  Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna, 14.05.2020. godine (ČETVRTAK)  i to:

 • umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.700,00 kuna mjesečno, kao i
 • korisnicima socijalnih pomoći čija mjesečna pomoć u obitelji ne prelazi 1.700,00 kuna.

VISINA MIROVINE, ODNOSNO POMOĆI  DOKAZUJE SE DOKUMENTOM ODREZAK O VISINI POSLJEDNJE MIROVINE, ODNOSNO SOCIJALNE POMOĆI, UZ PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE I OIB-A ILI JMBG-A.

REDOSLJED ISPLATE PO SELIMA

14.05.2020. ČETVRTAK

 1. KARANAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
 2. KOTLINA od 08:00 do 09:30 sati u prostorijama Doma kulture
 3. SUZA od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
 4. ZMAJEVAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
 5. KN.VINOGRADI, MIRKOVAC, KAMENAC, SOKOLOVAC, JASENOVAC od 10:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine

U slučaju zakašnjenja novac možete podići do 22.05.2020. godine u prostorijama Općine.

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

Realiziran Projekt WiFi4EU – na najfrekventnijim lokacijama Općine Kneževi Vinogradi besplatan internet

Na području Općine Kneževi Vinogradi postavljeno je ukupno 10 pristupnih točaka za spajanje na besplatnu WiFi mrežu na najfrekventnijim prostorima na području Općine.

Deset vanjskih WiFi hot- spotova omogućuje besplatni WiFI se na sljedećim lokacijama:
– centar Kneževi Vinograda (oko Doma kulture, pekarnica, ugostiteljski objekti, pošta, vrtić),
– sportski centar Kneževi Vinogradi (školsko i nogometno igralište, osnovna škola i SRC bazeni),
– prostor oko doma kulture u Karancu (dom kulture, javne zelene površine i park, prostor Bučutir) dio ulica Šandora Petefija i Nikole Tesle,
– prostor na dijelu Kolodvorske ulice u Karancu (ispred pošte ugostiteljskog objekta i trgovine),
– Vinska cesta Katolički surduk Zmajevac,
– Vinska cesta Reformatski surduk Zmajevac (oko Zavičajnog muzeja),
– prostor oko doma kulture u Suzi – dio ulice M.Tita u Suzi,
– prostor oko doma kulture u Kotlini – dio Glavne ulice (škola, igralište, dom i sl).

Nažalost instaliranje uređaja nije bilo moguće u naseljima Kamenac i Mirkovac, zbog nemogućnosti instalacije na postojeću TK mrežu na koju nismo mogli utjecati, te pozivamo mještane da koriste najbliže WiFi hot spotove u mjestima gdje je to bilo moguće.

Prijava na navedene Wi-Fi hot-spotove je jednostavna – nakon odabira ponuđene mreže WiFi4EU, odaberite „Login“, a po uspješnom spajanju na mrežu prikazat će vam se tekst „Uspješno ste logirani“.

Postavljenih 10 pristupnih točaka za besplatnu WiFi mrežu omogućeno je zahvaljujući uspješnoj prijavi Općine Kneževi Vinogradi na inicijativu WiFi4EU čime nam je dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15.000,00 eura za instalaciju opreme, a sve s ciljem osiguravanja visokokvalitetnog besplatnog pristupa internetu za sve naše mještane i posjetitelje.

Troškove rada mreže (interneta) financira Općina Kneževi Vinogradi.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Od idućeg tjedna na području Općine Kneževi Vinogradi provodi se proljetna deratizacija

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:406-01/20-01/02
URBROJ:2100/06-01-03/06-20-09
Kn. Vinogradi, 07.05.2020.

OBAVIJEST O POČETKU DERATIZACIJE
NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Obavještavamo građane s područja Općine Kneževi Vinogradi da će tvrtka Asanator d.o.o. izvoditi proljetni tretman sustavne deratizacije u vremenu od 11. do 14. svibnja 2020. i to:

– 11.05.2020. godine – Kneževi Vinogradi
– 12.05.2020. godine – Karanac, Zmajevac
– 13.05.2020. godine – Suza, Kotlina, Kamenac, Ciglane, Jasenovac, Mirkovac i Sokolovac

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić v.r.

Plakat -HR
Plakat – HU

Obavijest vlasnicima trajnih nasada o dostavi priopćenja o stanju trajnih nasada – voćarskih kultura

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Općinsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda

KLASA: 920-01/20-01/03
URBROJ: 2100/06-01-04/1-20-03
Kn.Vinogradi, 28.04.2020.

Radi sagledavanja i utvrđivanja mogućih šteta od posljedica velikih količina oborina koje su unazad nekoliko dana zahvatile dio područja Općine Kneževi Vinogradi i mogućeg podnošenja zahtjeva za proglašenjem elementarne nepogode sukladno zakonskim propisima

O B A V J E Š T A V A J U
se vlasnici trajnih nasada

ukoliko su pretrpjeli štetu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, niske jutarnje temperature odnosno hladne fronte zraka, te mraza na trajnim nasadima, odnosno voćarskim kulturama da zaključno do 08.svibnja 2020.godine
u vidu prvog priopćenja prijave svoju štetu.

S obzirom da se prvo priopćenje ne smatra prijavom štete od elementarne nepogode, koja slijedi po možebitnom proglašenju, dovoljno je u vidu dopisa navesti slijedeće podatke:
– Podatke o vlasniku
– Podatke o broju i vrsti stabala voćaka, te navesti da li se radi o punom rodu ili mladom nasadu
– Procijenjenu štetu u postotku
– Fotografije stanja.

PRVO PRIOPĆENJE možete dostaviti na mail opcina@knezevi-vinogradi.hr

Za dodatna pojašnjenja molimo se obratiti Općini Kneževi Vinogradi na telefon 031/732-107 ili mob. 099-707-29-91 (Željka Kolarić), gdje ćemo Vam pojasniti sve nedoumice.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

1 2 3 9