Obavijest biračima

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021. – 2024. godine za 2021. godinu

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), članka 6. Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 12.04.2021. Općinski načelnik je dana 14.04.2021.godine objavio

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2021.godinu  (više…)

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2021. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 12.04.2021., Općinski načelnik je dana 14.04.2021. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2021.godini (više…)

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i
Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21), Odluke o raspisivanju javnog poziva od 12.04.2021. Općinski načelnik je dana 14.04.2021. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024.godine“ (više…)

Općini Kneževi Vinogradi odobren još jedan projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.godine

Općini Kneževi Vinogradi dana 12.04.2021.godine odobrena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „Razvoj i unaprjeđenje Poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.godine, temeljem Poziva „Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek“

Naziv Projekta: „Razvoj i unaprjeđenje Poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi“
Referentna oznaka : KK.03.1.2.18.004

Ukupna vrijednost projekta: 2.489.235,27 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 2.115.849,97 HRK, odnosno 84,9999997%
Iznos vlastitih sredstava: 373.385,30 HRK, odnosno 15,0000003%

Cilj projekta:
Osnovni cilj projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju Općine Kneževi Vinogradi i Urbane aglomeracije Osijek kroz stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva, kontinuirano razvijanje poduzetničke klime koja će privući nova poduzeća iz Hrvatske i inozemstva, te stvoriti i povećati prilike zapošljavanja stanovništva. Ovaj projekt predstavlja nastavak izgradnje poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi, budući da je trenutno u provedbi i projekt izgradnje ceste koji se također financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.godine u vrijednosti 6.311.741,29 HRK, od čega se iz navedenog Fonda financira 4.337.299,25 HRK.

Projekt će doprinijeti povećanju gospodarske aktivnosti, povećanju zaposlenosti, smanjenju odlaska i raseljavanja mladih, povećanju životnog standarda stanovništva Općine.

Aktivnosti projekta:
Projektne aktivnosti se odnose na izgradnju cca 1.947 metara (LED) javne rasvjete, opremanje dijela Zone komunalnom (urbanom) i zelenom infrastrukturom, nabavu vozila potrebnog za održavanje javne rasvjete, te promidžbene aktivnosti projekta i izradu web stranice.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Kneževi Vinogradi

Obavijest o plaćanju komunalne naknade i naknade za uređenje voda putem blagajne Općine Kneževi Vinogradi od 01. travnja 2021. godine (bez naknade)

Obavijest o plaćanju komunalne naknade i naknade za uređenje voda
putem blagajne Općine Kneževi Vinogradi od 01. travnja 2021. godine
– bez naknade –

(više…)

Obavijest o početku deratizacije na području Općine Kneževi Vinogradi

Obavještavamo građane s područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica VETAM d.o.o. izvoditi tretman deratizacije u vremenu od 15. do 20. ožujka 2021. godine.

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji s Osječko-baranjskom županijom subvencionira kamate na stambene kredite

Općina Kneževi Vinogradi sudjeluje u provedbi projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ koji je pokrenut od strane Osječko-baranjske županije radi ublažavanja negativnih demografskih trendova, pada broja stanovnika i pojačane  ekonomske emigracije, kao i njihovog negativnog utjecaja na smanjenje broja i udjela radno aktivnog stanovništva, nedostatka potrebne radne snage te usporenog gospodarskog rasta i razvoja. (više…)

Obavijest o edukaciji o uzimanju uzoraka tla i analize

Pozivaju se poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Kneževi Vinogradi na edukaciju o uzimanju uzoraka tla i analiza u organizaciji
Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, a koja će se održati 18. veljače 2021. godine (četvrtak) u prostorijama Doma kulture u Kneževim Vinogradima (Glavna 82) u trajanju od 09,00 do 14,00 sati. (više…)

Obavijest aktivnim korisnicima naknade za stanovanje

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi OBAVJEŠTAVA aktivne korisnike naknade za stanovanje (koji to nisu još učinili) da su u obvezi do 31.01.2021. godine dostaviti dokaz o daljnjem primanju zajamčene minimalne naknade, kako bi se isplata naknade za stanovanje nastavila u 2021. godini.

S obzirom da je 31.01.2021. nedjelja, dokaz se može dostaviti i 01.02.2021. godine.

Ukoliko korisnici ne dostave navedeni dokaz, daljnja isplata biti će obustavljena, a novi Zahtjev biti će moguće podnijeti tek za 3 mjeseca.

Također obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade sa područja Općine Kneževi Vinogradi koji to još nisu učinili da Zahtjev za ostvarenje prava na pomoć za stanovanje mogu podnijeti svaki radni dan od 07:00 – 15:00h.

1 2 3 11