Obavijest o proljetnoj deratizaciji

OBAVIJEST O POČETKU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

 Obavještavamo mještane s područja Općine Kneževi Vinogradi da će tvrtka Vetam d.o.o. izvoditi tretman sustavne deratizacije tijekom proljeća u vremenu od 06. do 11. svibnja  2024. godine u naseljima Kn. Vinogradi, Kamenac, Karanac, Kotlina, Suza, Zmajevac, Mirkovac.

Poziv građanima na program edukacije građana o sustavu civilne zaštite.

Poziv građanima na program edukacije građana o sustavu civilne zaštite

Cilj edukacije građana je educiranje o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu, sa posebnim naglaskom na opasnosti u mjestu u kojem žive i rade
sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća JLS. Nadalje je cilj educiranja o tome kako se pripremiti za slučaj opasnosti, kako prepoznati ili dobiti informaciju o opasnosti, što i kako činiti u slučaju prijetnje od nastanka opasnosti, tijekom trajanja opasnosti te nakon prestanka opasnosti, kako i koje mjere osobne i uzajamne zaštite provoditi, koje postupke samopomoći i uzajamne pomoći provoditi i na koji način, te od koga i kako zatražiti pomoć.

Polaznici edukacije su punoljetne i poslovno sposobne osobe, dok je veličina skupine od 20 do 40 polaznika.

Koordinator pripreme i provedbe edukacije za građane je Područni ured civilne zaštite Osijek, a organizator je jedinica lokalne samouprave, pravne osobe i udruge.

Sadržaj edukacije je općenito o sustavu civilne zaštite, zaštita i spašavanje od prirodnih nesreće, zaštita i spašavanje od civilizacijskih nesreća i tema od značaja za lokalno područje.

Edukacija će se održati 20.05.2024. godine u 16 sati u prostorijama SRC „Bazeni“- restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Molimo građane koji su zainteresirani za edukaciju da se prijave u Općinu Kneževi Vinogradi osoba za kontakt je Marinko Despinić, telefon 091/932 5268, e-mail: despinic44@gmail.com.

Tekst poziva

Obavijest o isplati uskrsnice

Općina Kneževi Vinogradi, sukladno Odluci Načelnika Općine Kneževi Vinogradi, obavještava stanovnike Općine o isplati jednokratne pomoći (USKRSNICE).

USKRSNICA U IZNOSU OD 40,00 €

● umirovljenicima s iznosom mirovine do 225,63 € mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 225,63 €

USKRSNICA U IZNOSU OD 30,00 €

● umirovljenicima s iznosom mirovine do 331,81 € mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 331,81 €

Visina mirovine, odnosno pomoći dokazuje se dokumentom odrezak o visini posljednje mirovine, odnosno socijalne pomoći, uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a.

REDOSLIJED ISPLATE PO SELIMA – 19.03.2024. UTORAK

1. KARANAC od 08:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture
2. KOTLINA od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
3. SUZA od 08:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture
4. ZMAJEVAC od 08:00 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture
5. KN.VINOGRADI, MIRKOVAC, KAMENAC, JASENOVAC od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Doma kulture Kn. Vinogradi

U slučaju zakašnjenja novac možete podići do 25.03.2024. godine (Ponedjeljak) do 15,00 sati u prostorijama Doma kulture u Kneževim Vinogradima.

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), članka 6. Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 29.02.2024. godine, Općinski načelnik je dana 04.03.2024. godine objavio

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2024. godinu za slijedeće mjere:

 • MJERA 2.: uklanjanje starih objekata
 • MJERA 3.: izgradnja novih stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja područja
 • MJERA 4.: kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja
 • MJERA 5.: vanjsko uređenje stambenog objekta
 • MJERA 7.: sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu 

(više…)

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2024. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva od 29.02.2024. Općinski načelnik je dana 04.03.2024. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024.godine“ u 2024. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

 • MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
 • MJERA 2.: potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 • MJERA 3.: poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
 • MJERA 4.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
 • MJERA 5.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
 • MJERA 6.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
 • MJERA 7.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
 • MJERA 8.: potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

(više…)

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2024. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 29.02.2024., Općinski načelnik je dana 04.03.2024. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2024. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2024. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:

MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
MJERA 2.: Potpore sektoru stočarstva
o Podmjera2.1. Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
o Podmjera2.2.Potpora za nabavu životinja za uzgoj
MJERA 3.: Potpore u sektoru ratarstva
o Podmjera 3.1.Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
MJERA 4.: Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva– sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica
MJERA 5.: Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva – sufinanciranje plasteničko-stakleničke proizvodnje
MJERA 6.: Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
MJERA 7.: Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu
MJERA 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima
(više…)

Poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21, 22/23), Općinski načelnik je dana 30.01.2024. objavio

Poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi (više…)

Obavijest o radnom vremenu blagajne

Sukladno Odluci o radnom vremenu blagajne Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini ovim putem obavještavamo da će blagajna u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi (privremeno sjedište Dom kulture Kneževi Vinogradi) raditi svakim radnim danom u vremenu od 8,00 sati do 13,00 sati.

Također, blagajna Općine Kneževi Vinogradi će i u 2024. godini raditi po mjestima u prostorijama Doma kulture i to po sljedećem rasporedu:

Odluka o radnom vremenu blagajne u 2024.

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Općine Kneževi Vinogradi u akademskoj/školskoj 2023./2024. godini (15.2.2024.)


Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik 7/19), Općinski načelnik dana 08.01.2024. na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela raspisao je:

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija  (više…)

Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 9/15) i Odluke o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju manifestacija koje u određenom području provode udruge u 2024. godini od 04. siječnja 2024. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini (više…)

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 9/15), Programa javnih potreba iz Proračuna Općine za 2024. godinu i Odluke o utvrđivanju prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge u 2024. godini od 04. siječnja 2024. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini (više…)

Obavijest o obustavi provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Obavijest o obustavi provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Ovim putem obavještavamo da se obustavlja provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, a koja se trebala održati dana 10. siječnja 2024. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi na privremenoj adresi Kneževi Vinogradi, Glavna 82.

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti

Dana 10. siječnja 2024. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi na privremenoj adresi Kneževi Vinogradi, Glavna 82. održat će se pismena i usmena provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:
1. MANUELA ŽIVIČNJAK

Ukoliko kandidat-kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravila i postupak prethodne provjere

Obavijest o isplati božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama

Općina Kneževi Vinogradi, sukladno Odluci Načelnika Općine Kneževi Vinogradi, obavještava stanovnike o isplati jednokratne pomoći (BOŽIĆNICE)

BOŽIĆNICA U IZNOSU OD 40,00 € (301,38 KN)
● umirovljenicima s iznosom mirovine do 225,63 € (1.700,00 kuna) mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 225,63 € (1.700,00 kuna)

BOŽIČNICA U IZNOSU OD 30,00 € (226,04 KN)
● umirovljenicima s iznosom mirovine do 331,81 € (2.500,00 kuna) mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 331,81 € (2.500,00 kuna) (više…)

Poziv roditeljima na upis djece za božićne paketiće

Obavještavamo Vas da će Općina Kneževi Vinogradi i ove godine povodom božićnih blagdana dijeliti paketiće za djecu s područja Općine.

Osim djece predškolskog uzrasta, i ove godine će pravo na paketić imati i sva djeca s područja Općine Kneževi Vinogradi koja pohađaju osnovnu školu od prvog do osmog razreda.

Za djecu predškolskog uzrasta (do 7 godina koja ne idu u vrtić) roditelji se mogu javiti svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati na broj telefona Općine 730-938 do 01.12.2023. godine (petak).

Tekst obavijest
Tekst obavijesti – HU

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2023. godini – Posebni Javni poziv za mjeru: 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21, 14/23), Općinski načelnik je dana 15.11.2023. godine raspisao

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2023. godini – Posebni Javni poziv za mjeru: 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima (više…)

Obavijest o mogućnosti prijave na edukacije za poljoprivrednike

OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI PRIJAVE NA EDUKACIJE ZA POLJOPRIVREDNIKE

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Kneževi Vinogradi, da će se moći prijaviti na BESPLATNE tečajeve izobrazbe korisnika potpora za EKO Sheme, IAKS mjere i Mlade poljoprivrednike, kao i tečaj „Kako se prijaviti na natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Edukacije organizira 5NZ obrt za savjetovanje iz Osijeka, a prijaviti se možete putem telefona: 098/942-72-08, na email: zeljko.kraljicak@gmail.com ili u Općini Kneževi Vinogradi.

Rok za prijavu je 01.12.2023. godine

Napominjemo da sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražili plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe, te su obavezni svake godine završiti izobrazbu.

Tekst obavijesti – HR
Tekst obavijesti – HU

1 2 3 20