Održana radionica – predavanje na temu raspisanog Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Dana 19.svibnja 2022.godine u prostorijama SRC Bazeni održana je radionica – predavanje na temu raspisanog Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Općinski načelnik Vedran Kramarić i Povjerenstvo za provedbu natječaja na čelu s predsjednicom Povjerenstva gđom.Majom Alduka Šakić upoznali su 50-tak zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača – OPG-a  s uvjetima natječaja, potrebnom dokumentacijom i postupkom provedbe natječaja, koji je raspisan 06.svibnja 2022., i s obzirom na izmjenu od 18.svibnja 2022. godine, traje do 17.lipnja 2022.godine.

Predavanje na temu raspisanog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KN. VINOGRADI
KLASA:320-01/22-04/09
URBROJ:2158-23-03/06-22-05
Kn. Vinogradi, 13.05.2022.

OBAVIJEST
Obavještavamo sve zainteresirane da će se
dana 19.05.2022. godine (ČETVRTAK)
s početkom u 17,00 sati u prostorijama SRC „Bazeni“ u Kn. Vinogradima održati

PREDAVANJE
na temu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kneževi Vinogradi

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI


ÉRTESÍTÉS
Értesítünk minden érdekeltet, hogy
2022.05.19-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 17,00 órai kezdettel Hercegszöllősön a Medencén

ELŐADÁS
lesz tartva a Horvát Köztársaság tulajdonában lévő termőföld bérbeadására kiírt pályázat témájában

HERCEGSZÖLLŐSI JÁRÁS

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji s Teniskim klubom Baranja organizira školu tenisa

tenis

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji s Teniskim klubom „Baranja“ iz Darde organizira BESPLATNU ŠKOLU TENISA za svu djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi, osnovnoškolske dobi (od 6 do 14 godina).

Pozivaju se svi zainteresirani roditelji da do 02.svibnja 2022. godine prijave svoju djecu koja žele pohađati Školu tenisa:
na telefon Općine 031/730-938 ili mail-om pisarnica@knezevi-vinogradi.hr

Škola tenisa započela bi s radom u svibnju mjesecu, a održavala bi se 2 puta tjedno (utorak i subota), na teniskom terenu multifunkcionalnog igrališta u Kneževim Vinogradima (kod Dječjeg vrtića).

Napominjemo da je pohađanje Škole za svu djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi najmanje u prvoj godini pohađanja BESPLATNO, a sve troškove održavanja i pohađanja iste financira Općina Kneževi Vinogradi.

 

 

 

 

Javni poziv – oglas za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022.godini na određeno vrijeme (Romi)

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNI POZIV – OGLAS
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022.godini na određeno vrijeme 

 

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba pripadnika romske nacionalne manjine s područja Općine Kneževi Vinogradi (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica

PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 4 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca

MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi

OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina
i drugi komunalni poslovi

ISKLJUČIVI UVJET ZA VALJANU PRIJAVU NA OGLAS (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje):

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ (od 14.04.2021. do 22.04.2021.)
Prijave se dostavljaju na obrascu  prijava za javni rad 2022

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 112-01/22-02/2
URBROJ: 2158-23-03/1-22-2
Kn.Vinogradi, 14.04.2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.

Javni poziv – oglas za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022.godini na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNI POZIV – OGLAS
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022.godini na određeno vrijeme

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica

PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“- 4 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca

MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi

OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina
i drugi komunalni poslovi

ISKLJUČIVI UVJET ZA VALJANU PRIJAVU NA OGLAS (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje):

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ (od 14.04.2021. do 22.04.2021.)
Prijave se dostavljaju na obrascu prijava za javni rad 2022.

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 112-01/22-02/1
URBROJ: 2158-23-03/1-22-2
Kn.Vinogradi, 14.04.2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Jedinstveni format vodiča za građane uz Proračun za 2022. godinu
Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu


Financijski izvještaji

I. kvartal – Potvrda o primitku, Financijski izvještaj, Bilješke  (objavlj.11.04.2022.)


I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.

I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.


Proračun za 2022.godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Program utroška sredstava vodnog doprinosa
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini
Program pomoći religiji u 2022. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini
Program javnih potreba u kulturi 2022. godini
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini

 

 

 

 


Prijedlog Proračuna za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024.

Obavijest o isplati uskrsnice

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 551-01/22-01/11
URBROJ:2158-23-03/06-22-02
Kneževi Vinogradi, 01.04.2021.

 

Općina Kneževi Vinogradi, sukladno Odluci Načelnika Općine Kneževi Vinogradi

OBAVJEŠTAVA
Stanovnike Općine o isplati jednokratne pomoći (USKRSNICE)

USKRSNICA U IZNOSU OD 300,00 KN
● umirovljenicima s iznosom mirovine do 1.700,00 kuna mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 1.700,00 kuna

USKRSNICA U IZNOSU OD 200,00 KN
● umirovljenicima s iznosom mirovine do 2.500,00 kuna mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 2.500,00 kuna

Visina mirovine, odnosno pomoći dokazuje se dokumentom odrezak o visini posljednje mirovine, odnosno socijalne pomoći, uz predočenje osobne iskaznice i oib-a.

REDOSLIJED ISPLATE PO SELIMA:

11.04.2022. PONEDJELJAK
1. KARANAC od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Doma kulture
2. KOTLINA od 10:00 do 11:30 sati u prostorijama Doma kulture
3. SUZA od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Doma kulture
4. ZMAJEVAC od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Doma kulture

12.04.2022. UTORAK
5. KN.VINOGRADI, MIRKOVAC, KAMENAC, JASENOVAC
od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Doma kulture Kn. Vinogradi

U slučaju zakašnjenja novac možete podići do 15.04.2022. godine (PETAK) do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture u Kneževim Vinogradima.
NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Općinski načelnik

KLASA: 372-02/22-01/1
URBROJ: 2158-23-03/1-22-02
Kn. Vinogradi, 28.03.2022.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavio je

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

 

I.

Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora i to:

1. poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Kotlini, Glavna 46.
– površine 57,40 m2, koji čini prostor bivše gostionice, s pravom korištenja toalet
– prostor se daje u najam s namjenom: ugostiteljstvo s dijelom opreme (šank), prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju,
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 143,50 kuna

2. Poslovni prostor u Zmajevcu, Zmajevac, Maršala Tita 90. u Domu kulture (prostor bivšeg Turističkog ureda)
– površine 18 m², koji se sastoji od jedne prostorije – odvojenog ureda, bez sanitarnog čvora s mogućnošću korištenja istoga u sklopu doma kulture;
– prostor se daje u najam s namjerom: trgovačke djelatnosti
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 108,00 kuna.

3. poslovni prostor u Kneževim Vinogradima, Glavna 84. – kiosk – manji
– površine 7,00 m2, koji se sastoji od jednog prostora bez sanitarnog čvora,
– prostor se daje u najam s namjenom: trgovačka djelatnost;
prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju,
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 70,00 kuna.

4. poslovni prostor u Suzi , Suza, Trg Ač Gedeona 11.
– površine 40,20 m2, koji čini prostor bivšeg poštanskog ureda, a sastoji se od ulaznog hodnika, 2 prostorije i sanitarnog čvora,
– prostor se daje u najam s namjenom: trgovina,
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina
– početna mjesečna zakupnina: 241,20 kuna

5. prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima (nekad „kulturni centar – disko“), Kneževi Vinogradi, Glavna 82.
– ukupne površine 172,61 m2 zatvorenog prostora ( 101,53 m2 podrumski prostor, 71,08 m2 prostor u prizemlju), te 45 m2 otvorenog prostora, a sastoji se od dvorišta (terase), hodnika, dva sanitarna čvora, podrumskog i prizemnog dijela
– prostor se daje u najam s namjenom: isključivo rekreacije (fitnes, teretana i sl. u donjem dijelu), te u prizemnom dijelu mogućim zdravljakom, slastičarnicom u sklopu rekreacije, bez služenja alkoholnih pića, ne može se koristiti selektivno samo prizemni dio.
– Prostr se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja, prostor u odličnom stanju, dijelom opremljen (prizemni dio).
– Rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina
– Početna mjesečna zakupnina: 930,51 kuna.

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor za koji se natječu i to na žiro-račun Općine HR83 23400091819500000 s pozivom na broj: 68 7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranim natjecateljima uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

III.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

IV.

Poslovni prostori moraju se u funkciju stavit u roku 60 dana od dana sklapanja Ugovora.
Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu, uz mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, čije će se plaćanje detaljno urediti ugovorom o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava.
Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava, zakupnik je dužan dostaviti i bjanko ovjerenu zadužnicu na 5.000,00 kuna.

V.

Ponuda obvezno mora sadržavati:
– podatke o ponuditelju, adresa, OIB, (državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),
– ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine;
– naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koju nudi;
– rok početka rada u poslovnom prostoru;
– dokaz o uplati jamčevine;
– preslik o.i. odgovorne osobe,
– potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
– potvrdu Općine Kneževi Vinogradi o ne dugovanju po bilo kom osnovu ne stariju d 30 dana
– dokaz o prvenstvu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – potvrda nadležnog ureda.

VI.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom sa naznakom:
„za natječaj za zakup poslovnog prostora _____________ (navesti koji poslovni prostor – red.br.) ne otvaraj“,
na adresu: Općina Kneževi Vinogradi, H.Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi, u roku od 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr , odnosno zaključno s 05.04.2022.

VII.

Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim radnim danom od 7,00 do 15,00, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

VIII.

Otvaranje ponuda obavit će Komisija 06.04.2022. u 11,00 sati.
Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

 

10.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/05
URBROJ:2100/06-01-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 24.03.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

10. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 28.03.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 9.sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2022. godini za udruge čiji iznos prelazi iznos u nadležnosti Općinskog načelnika;
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
3. DonošenjeZaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.

Poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 350-03/22-01/02
URBROJ: 2158-23-03/1-22-01
Kn.Vinogradi, 14.03.2022.

Temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik je dana 14.03.2022. objavio

P O Z I V
Zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

I
Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, mještani Općine Kneževi Vinogradi da podnesu svoju inicijativu u obliku prijedloga, te tako sudjeluju u pokretanju postupka izrade i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU).

II
Sve zaprimljene inicijative će se razmotriti, te nakon provedbe stručne analize utvrditi njihova osnovanosti radi pokretanja postupka izrade Izmjena i dopuna.

III
Zaprimljena inicijativa mora sadržavati kraći opis inicijative po mogućnosti s naznakom na koje odredbe prostornog plana se odnosi predložena izmjena, te mogući prijedlog izmjene.

IV
Inicijativa za pokretanje postupka izrade izmjena i dopuna PPU dostavlja se na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel, Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. s naznakom da se radi o inicijativi za izmjenu i dopunu Prostornog plana.

V
Rok za dostavu inicijativa po ovom Pozivu je 31.03.2022.godine.
Ukoliko inicijativa bude zaprimljena nakon navedenog roka, a stručna analiza ne bude izrađena po inicijativama zaprimljenim do 31.03.2022., uzet će se u razmatranje, u suprotnom će se uzeti u razmatranje prilikom provedbe slijedeće stručne analize.

VI
Ovaj poziv bit će objavljen na web stranici Općine Kneževi Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Poziv građanima i iznajmljivačima da iskažu mogućnosti smještaja izbjeglica iz Ukrajine

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
KLASA : 240-01/22-01/05
URBROJ : 2158-23-04/08-22-02
Kneževi Vinogradi, 14.03.2022.godine

 

O B A V I J E S T

Povodom aktualne situacije i potrebe trajnijeg i prikladnog rješavanja smještaja za izbjeglice iz Ukrajine:

Mole se i pozivaju građani Općine Kneževi Vinogradi koji su u mogućnosti i koji imaju želju da ustupe na korištenje, uz određene ugovorne uvjete za smještaj izbjeglica kao trajnije rješenje: stanove, kuće, apartmane, kuće za odmor, opremljene i uvjetne za stanovanje) da se jave u Općinu Kneževi Vinogradi
– osobno, (dom kulture Kneževi Vinogradi)
– na telefon 031/730-938 ili
– putem mail adrese opcina@knezevi-vinogradi.hr.
svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Unaprijed se zahvaljujemo,

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI
Zdenko Čarapar v.r.

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2022. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za mjeru 4. – kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 551-02/22-03/01
URBROJ: 2158-23-03/09-22-04
Kn.Vinogradi, 10.03.2022.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 10.03.2022. donio je

O D L U K U
O privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2022. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za
MJERU 4: KUPOVINA STAMBENIH OBJEKATA
U SLUŽBI RAZVOJA GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

I

Privremeno se obustavlja Javni poziv za dodjelu potpora za 2022. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i to za:

• Mjera 4: Kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja

II

Javni poziv se obustavlja iz razloga jer su obrađene prijave na dan 09. ožujka 2022. godine u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnuli 100% raspoloživih proračunskih sredstava za navedenu namjenu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

 

Obavijest o početku deratizacije

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:322-02/22-01-02
URBROJ:2158-23-01/06-22-04
Kn. Vinogradi, 04.03.2022.

OBAVIJEST O POČETKU DERATIZACIJE
NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Obavještavamo građane s područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica VETAM d.o.o. izvoditi tretman deratizacije u vremenu od 08. do 12. ožujka 2022. godine u naseljima Jasenovac, Kamenac, Karanac, Kotlina, Mirkovac, Sokolovac, Suza, Zmajevac, Kn. Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur. v.r.

 

Plakat – HR

Plakat – HU

 

 

 

1 2 3 15