Obavijest o objavljenoj javnoj nabavi za ˝Izgradnja ceste u poslovno-poduzetničkoj zoni Kneževi Vinogradi – III faza i sadnja zaštitnog drvoreda˝

Dana 30. siječnja 2020. godine na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) objavljen je poziv na nadmetanje za ˝Izgradnja ceste u poslovno-poduzetničkoj zoni Kneževi Vinogradi – III faza i sadnja zaštitnog drvoreda˝ pod oznakom: 2020/S 0F2-0004306.

IZJAVE – sukob interesa