29. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam 29. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 22.05.2024. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika;
– Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća

 

1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinuGodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna;
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o namjenskom utrošku sredstava Programa utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023. godini;
5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini;
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu;
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i ruralnom turizmu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinu;
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinu;
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinu;
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinu;
11. Donošenje Odluke o raspodjeli financijskog rezultata za 2023. godinu;
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Radio Baranja d.o.o. Beli Manastir;
13. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinuI. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu;
14. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2024. godini ;
15. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini;
16. Donošenje Programa o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2024. godinu;
17. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini;
18. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi u 2024. godini;
19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom na području Općine Kneževi Vinogradi;
20. Donošenje Programa o izmjeni Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2024.-2027. godine;
21. Donošenje Odluke o donošenju II. Revizije Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Kneževi VinogradiII. revizija procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Kneževi Vinogradi;
22. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi za 2024. godinu.

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 1/21, 4/21, 1/22, 22/23) sazivam

28. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 25.03.2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 26.2.2024. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportsko-rekreacijskog centra – Bazeni – restoran “Panon” u Kneževim Vinogradima. (više…)

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

 26. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 14.12.2023. (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

25. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam 25. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 7.11.2023. (UTORAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

24. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam 24. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 03.10.2023. (UTORAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

23. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 21.07.2023. godine (petak) s početkom u 19:30 sati u prostorijama Sportsko–rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21)  i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

22. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 24.05.2023. godine (SRIJEDA) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

21. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 29.03.2022. godine (SRIJEDA) s početkom u 19,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik” broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21 – pročišćeni tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik” broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

20. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 21.2.2023. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati u prostorijama Sportsko-rekreacijskog centra -Bazeni – restoran “Panon” u Kneževim Vinogradima. (više…)

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

19. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 28.12.2022. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

18. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

18. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 15.12.2022. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

17. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 28.11.2022. godine (Ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/11
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 23.09.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

16. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 27.09.2022. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/10
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 26.08.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

15. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 29.08.2022. godine (Ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/09
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 10.06.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

14. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 15.06.2022. godine (Srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

13. sjednica Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

13. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 02.06.2022. godine (Četvrtak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

12. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu žurnost i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr (više…)

11.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/06
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 27.04.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

11. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 02.05.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/05
URBROJ:2100/06-01-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 24.03.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

10. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 28.03.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

1 2 3 5