Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Jedinstveni format vodiča za građane uz Proračun za 2022. godinu
Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu


Izvršenje Proračuna
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna  (objavlj. 05.10.2022.)


Financijski izvještaji

I. kvartal – Potvrda o primitku, Financijski izvještaj, Bilješke  (objavlj.11.04.2022.)
Polugodišnji – Potvrda o primitku s referentnom stranicom, Financijski izvještaj, Bilješke (objavljeno 13.07.2022.)
Konsolidirani financijski izvještaj(objavljeno 13.07.2022.)
III.kvartal – Potvrda o primitku, Financijski izvještaj, Bilješka (objavljeno 12.10.2022.)


III. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.

III. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.


II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.

II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini;
Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini;
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini


I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.

I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.


Proračun za 2022.godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Obrazloženje

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Program utroška sredstava vodnog doprinosa
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini
Program pomoći religiji u 2022. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini
Program javnih potreba u kulturi 2022. godini
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini

 

 

 

 


Prijedlog Proračuna za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024.