Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu


Jedinstveni format vodiča za građane uz Proračun za 2021. godinu
Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu


I. izmjena Proračuna za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu, zadnja strana Proračuna

Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.
Odluka o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021.godini
Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini


Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 

Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Program utroška sredstava vodnog doprinosa
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program pomoći religiji u 2021. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini


Prijedlog proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2013. godinu

Obrazloženje prijedloga proračuna