Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2023.

Proračun za 2023. godinu

Proračun – vodič za građane
Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinu


Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinu

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini
Program utroška sredstava vodnoga doprinosa
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. godini
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinu
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini
Program javnih potreba u kulturi i turizmu Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini
Plan utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinu


Plan davanja koncesija za 2023. godinu
Plan davanja koncesija-srednjoročni (tri godine)


Prijedlog Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (15.11.2022.)
Upute za izradu financijskih planova za 2023.

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Jedinstveni format vodiča za građane uz Proračun za 2022. godinu
Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu


Izvršenje Proračuna
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna  (objavlj. 05.10.2022.)


Financijski izvještaji

I. kvartal – Potvrda o primitku, Financijski izvještaj, Bilješke  (objavlj.11.04.2022.)
Polugodišnji – Potvrda o primitku s referentnom stranicom, Financijski izvještaj, Bilješke (objavljeno 13.07.2022.)
Konsolidirani financijski izvještaj(objavljeno 13.07.2022.)
III.kvartal – Potvrda o primitku, Financijski izvještaj, Bilješka (objavljeno 12.10.2022.)
IV. kvartal – Financijski izvještaj, Obvezne bilješke,  Bilješke, Potvrda o primitku s referentnom stranicom (15.2.2023.)

Konsolidirani financijski izvještaj (16.2.2023.)


IV. izmjena i dopuna Proračuna za 2022.

IV. izmjena i dopuna Proračuna za 2022.
Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
Oduka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Općine Kneževi vinogradi u 2022. godini


III. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.

III. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.


II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.

II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini;
Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini;
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini


I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.

I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.


Proračun za 2022.godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Obrazloženje

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Program utroška sredstava vodnog doprinosa
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini
Program pomoći religiji u 2022. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini
Program javnih potreba u kulturi 2022. godini
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini

 

 

 

 


Prijedlog Proračuna za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024.