21. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

21. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 29.03.2022. godine (SRIJEDA) s početkom u 19,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika;
– Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinuPrijedlog I.izmjene i dopune Proračuna;
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju o ostvarenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske;
5. Donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2022. godini;
6. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi;
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva;
9. Donošenje Odluke o proglašenju dobra od lokalnog značenja.

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik” broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21 – pročišćeni tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik” broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

20. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 21.2.2023. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati u prostorijama Sportsko-rekreacijskog centra -Bazeni – restoran “Panon” u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi
 2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi
 3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini plaća i naknada dužnosnika Općine Kneževi Vinogradi
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na projektni prijedlog
 5. Donošenje Zaključka o primanju na znanje konačnog Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Osječko-baranjske županije u 2017. i 2018. godini Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Osijek(IZVJEŠĆE)
 6. Donošenje Odluke o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi (opće dobro – javna cesta) nerazvrstane ceste PP338 (kč.br.338/1, 338/2) u k.o. Karanac
 7. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi u 2023. godini
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za nabavku zemnog plina za potrebe Općine Kneževi Vinogradi
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za nabavu komunalne opreme – kante za otpad
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za dezinsekciju i deratizaciju na području Općine Kneževi Vinogradi
 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom na području Općine Kneževi Vinogradi

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

19. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 28.12.2022. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

18. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

18. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 15.12.2022. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

17. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 28.11.2022. godine (Ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

16.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/11
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 23.09.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

16. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 27.09.2022. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

15.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/10
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 26.08.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

15. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 29.08.2022. godine (Ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

14.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/09
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 10.06.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

14. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 15.06.2022. godine (Srijeda) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

13. sjednica Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

13. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 02.06.2022. godine (Četvrtak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

12. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu žurnost i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr (više…)

11.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/06
URBROJ: 2158-23-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 27.04.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

11. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 02.05.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

10.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/05
URBROJ:2100/06-01-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 24.03.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

10. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 28.03.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/03
URBROJ:2100/06-01-03/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 18.02.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

9. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 24.02.2022. godine (ČETVRTAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I       R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Proračuna za 2022. godinu – I. Izmjena;
2. Razmatranje prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta i donošenje Odluke o prigovorima;
3. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o pravu građenja br 64/2019 s pripadajućim Aneksom br 64/2019-01;

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.

 

8.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/01
URBROJ:2158-23-01/01-22-01
Kneževi Vinogradi, 28.01.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

8. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr (više…)

7.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/38
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 17.12.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

7. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 21.12.2021. godine (UTORAK) do 10,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I       R E D

– Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o VII. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o izmjeni Programa pomoći religiji u 2021. godini;
7. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o korištenju i održavanju SPI programa;
8. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Pravilnik o Unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Zeko“
9. Donošenje Odluke o predlaganju člana Nadzornog odbora Baranjske čistoće d.o.o.

 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.v.r.

 

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/36
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 03.12.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21)  i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

6. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

 

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr  

Sukladno navedenom, pozivaju se vijećnici Općinskog vijeća da do 10.12. 2021. godine (PETAK) do 12,00 sati dostave pisanu potvrdu svoga izjašnjavanja o prijedlogu putem priložnog GLASAČKOG LISTIĆA, a u međuvremenu se uključe u raspravu, također putem mail-a: opcina@knezevi-vinogradi.hr   (više…)

5.sjednica Općinskog vijeća Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:023-01/21-01/33
URBROJ:2100/06-01-03/06-21-01
Kneževi Vinogradi, 05.11.2021.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21) sazivam putem e-maila:

5. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se, imajući u vidu okolnosti nastale uslijed borbe protiv virusa COVID 19, razloge i nužnost održavanja, održati elektronskim putem e-maila: opcina@knezevi-vinogradi.hr (više…)

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća Predsjednik Općinskog vijeća saziva:

4. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 16.09.2021. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 22.07.2021. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:
2. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 05.07.2021. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima. (više…)

1 2 3 5