Obavijest o Javnim natječajima za dodjelu stipendija

Srpsko privredno društvo Privrednik raspisalo je za školsku/akademsku 2020./2021. godinu natječaje za dodjelu stipendija učenicima i
studentima iz naša dva fonda:

  • Fonda „Vladimir Matijević“ za nadarene učenike i studente slabijih materijalnih mogućnosti i
  • Fonda „Ivana Vujnović“ za odlične studente.

Natječaji za dodjelu stipendija iz oba fonda otvoreni su od 21.9. do 12.10.2020. godine.

U prošloj školskoj/akademskoj godini 2019./20. stipendirano je ukupno 56 učenika i studenata iz gotovo svih krajeva Hrvatske, na različitim školama i fakultetima.

Natječaj za dodjelu stipendija odličnim studentima za akademsku godinu 2020/21. iz Fonda „Ivana Vujnović“

Natječaj za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020/21. iz Fonda „Vladimir Matijević“

Popis poljoprivrede – od 14. rujna započinje popisivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Od 14. rujna do 14. listopada obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu očekivati da im na vrata pokuca popisivač Državnog zavoda za statistiku, jer se nakon 2003.g. ponovo obavlja cjeloviti Popis poljoprivrede.

Iako je zadnjih tjedana lošija epidemiološka situacija, 1697 popisivača obići će od vrata do vrata 173 777 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali uz obavezno poštivanje mjera nošenja maski i dezinficiranja ruku i laptopa u koje će unositi tražene podatke,

Pravna i zakonska obaveza davanja podataka od strane obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava regulirana je Zakonom o popisu poljoprivrede (NN 63/2019). Obveza davanja podataka temelji se i na članku 45. Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, broj 25/20). Sukladno Zakonu o popisu poljoprivrede 2020. i metodologiji popisa podatke od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prikupljaju popisivači metodom osobnog intervjua.

Iznimno, u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije popisivanje se može obaviti i telefonski. U tom slučaju će popisivači dobiti telefonske brojeve poljoprivrednika i obaviti anketiranje. Popisivač je dužan obići sva gospodarstva u svom djelokrugu. Ako nakon pet uzastopnih dolazaka ne zatekne nikoga, dužan je to evidentirati kao neodgovor. U slučaju neodgovora koristit će se propisane statističke metode imputacije.

Izvor: Gospodarski list

Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu “Povelje humanosti” Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija poziva zainteresirane na podnošenje prijedloga za dodjelu “Povelje humanosti” Osječko-baranjske županije odnosno za javno priznanje za humana djela učinjena na području Osječko-baranjske županije.

Povelja humanosti se može dodijeliti pojedincima i skupinama građana koji su se svojim predanim i požrtvovnim djelovanjem, samoprijegorom i brižnim odnosom osobito istakli u:
– poduzimanju djela kojima je uz vlastiti rizik i samopožrtvovanje od drugoga otklonjena prijeteća pogibelj i drugih djela kojima se pridonosi zaštiti i spašavanju ljudskih života,
– darovanju krvi kojom se omogućava izlječenje bolesnih i povrijeđenih,
– skrbi o bolesnima, tjelesno i duševno povrijeđenima i svima onima kojima je potrebita pomoć drugog čovjeka,
– skrbi o djeci bez roditelja, napuštenoj i drugoj ugroženoj djeci,
– organiziranju i pružanju humanitarne pomoći i drugim akcijama i aktivnostima pružanja ljudske pomoći,
– drugim aktivnostima kojima se afirmira i potvrđuje humanost kao univerzalno civilizacijsko načelo.

Prijedlozi podneseni na obrascima (koji se mogu podići u Tajništvu Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2 ili na web stranicama www.obz.hr) s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o priznanjima Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 6/95., 2/97., 5/05. i 7/08.), podnose se Odboru za priznanja na adresu: Osječko-baranjska županija, Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, najkasnije do 29. rujna 2020. godine.

Poziv za Povelju humanosti Osječko-baranjske županije

Obrazac za prijavu Povelju humanosti Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija objavila dva javna poziva za dodjelu potpora radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19

Osječko-baranjska županija objavila je dva javna poziva za dodjelu potpora radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19.

 

1. JAVNI POZIV za dodjelu potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pandemije bolesti COVID-19 iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Korisnici potpore su mikro subjekti malog gospodarstva i to:

  • trgovačka društva,
  • obrtnici i
  • zadruge (u nastavku: poduzetnici).

Potporu mogu ostvariti i poduzetnici koji su u stečaju ukoliko su poslovno aktivni, imaju zaposlene radnike i podmiruju svoje obveze. Potporu ne mogu ostvariti poduzetnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Iznos potpore koja se dodjeljuje pojedinom poduzetniku ovisi o broju zaposlenih radnika na dan 30. lipnja 2020. godine.

Potpora po zaposlenom radniku iznosi 1.000,00 kuna.

Sve informacije zainteresirani poduzetnici mogu pronaći na internet stranici Osječko-baranjske županije: http://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku, odakle se mogu preuzeti zahtjevi i obrasci izjava.

Zahtjev s priloženom dokumentacijom se podnosi osobno ili poštom Upravnom odjelu za gospodarstvo Osječko-baranjske županije (putem Pisarnice) na adresu 31000 Osijek, Županijska 4.

Javni poziv se zatvara nakon iskorištenja osiguranih sredstava za tu namjenu u Proračunu Županije.

2. JAVNI POZIV za dodjelu potpora obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji pružaju uslugu smještaja na području Osječko-baranjske županije iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

Korisnici potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju uslugu smještaja na području Osječko-baranjske županije. Kriteriji za dodjelu financijskih potpora su:

  • da je podnositelj registriran za djelatnost za koju se podnosi prijava
  • da se objekt za pružanje usluga smještaja nalazi na području Županije
  • da podnositelj ima pad prihoda veći od 30% u lipnju 2020. godine, u odnosu na lipanj 2019. godine

Financijska potpora za pojedino obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može iznositi po smještajnom kapacitetu odnosno krevetu najviše do 5.000,00 kuna.

Sve informacije vezane uz javni poziv mogu se pronaći na internet stranici Osječko-baranjske županije: http://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku, odakle se mogu preuzeti zahtjevi i obrasci izjava.

Zahtjev s priloženom dokumentacijom se podnosi osobno ili poštom Upravnom odjelu za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije (putem Pisarnice) na adresu 31000 Osijek, Županijska 4.

Javni poziv se zatvara 18. rujna 2020. godine, odnosno po utrošku osiguranih sredstava za tu namjenu u Proračunu Županije.

Završava sezona kupanja na “Suljoškim bazenima”

Tvrtka Kneževi parkovi d.o.o. obavještava da u ponedjeljak, 31.08.2020. godine, završava ovogodišnja kupališna sezona na “Suljoškim bazenima”.

Ujedno se zahvaljuju svim vjernim dugogodišnjim gostima na još jednoj sezoni koju su bili s njima, ali i onim gostima koji su nas tek ove godine “otkrili”.

Zahvaljuju se i djelatnicima koji već dugi niz godina nastoje svoj posao profesionalno odraditi i po najvišem standardu, pogotovo ove “neobične” i “koronske” 2020. godine.

Obavijest o aktivnostima vezanim uz Popis stanovništva 2021. godine

Ovim putem obavještavamo mještane da će tvrtka GEOprem d.o.o. u periodu od 01. srpnja 2020. do 01. rujna 2020. godine vršiti terenske aktivnosti vezane uz reviziju kućanstava za potrebe popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021.

Aktivnosti podrazumijevaju obilazak i foto dokumentiranje zadanih lokacija od strane geodeta tvrtke GEOprem d.o.o.

9. Akademija blata

U Ulici zaboravljenog vremena Baranjske kuće u Karancu od 20. do 25. srpnja 2020. godine održava se tradicionalna manifestacija – Akademija blata. Tema ovog devetog izdanja je gastronomija nomada, kojoj će biti posvećena završna večer.

Ulaz za sve posjetitelje je besplatan, a u subotu, 25. srpnja moći će razgledati i završnu izložbu.

Radionice su besplatne, održavaju se od 9 do 13 sati, a polaznici će moći naučiti kako se izrađuje nepečena cigla – ćerpići, te kako sanirati zemljane kuće (poda i žbuke), zidati krušne peći i smokeraj za ribu, meso i sir, bit će tu i lekcije o svakodnevnom kuhanju običajnog jela s vatre, kao i tečaj keramike i lončarstva.

Akademija blata  primjenjiva je ekološka radionica na kojoj, kako kažu, sve što naučite možete napraviti i kod kuće.  Kao i prijašnjih godina, u Akademiji blata uči se o tradicionalnoj gradnji i arhitekturi tipičnoj za Baranju ali i načinu života prošlih generacija “koje se nisu bojale blata”.  Akademija blata priča je o očuvanju baštine, dragocjene u turističkoj ponudi Baranje.

Ivanjski dani

Kulturno umjetničko društvo „Živojin Žiko Mandić“ iz Kneževih Vinograda i Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ pododbor Kneževi Vinogradi Vas pozivaju na manifestaciju “IVANJSKI DANI” koja će se održavati od 05.07. do 06.07.2020. godine.

Program:

Nedjelja, 05.07.2020. od 08:00 sati – branje ivanjskog cvijeća
Ponedjeljak, 06.07.2020. od 17:00 sati – pletenje ivanjskih vijenaca, porta pravoslavne crkve Kn. Vinogradi
od 19:00 sati – književno večer – predavač Jadranka Radošević, SRC Kn. Vinogradi

Osječko-baranjska županija objavila Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području OBŽ za 2020. godinu

Osječko-baranjska županija objavila je Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području OBŽ za 2020. godinu.

Javni natječaj je namijenjen poduzetnicima (trgovačka društva, obrti i zadruge), osim onima koji se poljoprivredom i turizmom (za njih će biti raspisani drugi natječaji). Potpora iznosi do 50 % opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kn.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:
– nabave alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata,
– kupovine, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili opremanja poslovnog prostora,
– nabave računalne opreme i računalnih programa,
– licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije,
– pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi, te troškovi stjecanja
prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete,
– stručnog osposobljavanja i obrazovanja,
– istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web stranice, izrade
promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju od 25. listopada 2019. pa do dana podnošenja prijave. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a najkasnije do 31. listopada 2020. godine. Prijave će se obrađivati redolijedom zaprimanja.

Za sve dodatne informacije poduzetnici se mogu javiti u Upravni odjel za gospodarstvo na 031/221-881.

Javni poziv – potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja
Obrazac pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o povezanim osobama
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
Izjava o nepostojanje dvostrukog financiranja
Skupna izjava

Izvor: Osječko-baranjska županija

Osječko-baranjska županija raspisala Javni natječaj za dodjelu nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija raspisala je 01. srpnja 2020. godine javni natječaj za dodjelu nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije u 2020. godini.

Projekt „Pametna sela“ predstavlja novi koncept razvoja ruralnog prostora koji stvaraju ljudi koji pokreću lokalne inicijative i traže praktična rješenja za probleme u svojim sredinama radi povezivanja sa susjednim selima, općinama i gradovima pronalazeći zajedničke interese, stvarajući partnerstva koja uključuju jedinice lokalne samouprave, lokalne proizvođače, male poduzetnike, udruge, zadruge i poduzeća, sve koji mogu pridonijeti cilju održivog rasta, gospodarskog razvoja i povećanju kvalitete života u ruralnom prostoru.

Osnovne karakteristike pametnog sela su: zamjena tradicionalnih mreža i usluga digitalnim, bolja upotreba znanstvenih dostignuća, bolja kvaliteta života i veći životni standard, bolja iskorištenost dostupnih resursa, nove mogućnosti za životnu sredinu, ulaganja u infrastrukturu, razvoj poslovanja, dobro upravljanje, jačanje ljudskog potencijala i izgradnja dodatnih kapaciteta zajednice.

Natječajem se podupire revitalizacija ruralnih područja kao održivih mjesta za život i rad i to kroz sljedeće ciljeve:
– sprječavanje depopulacije i nepovoljnih demografskih promjena,
– međusobno povezivanje ruralnih sredina, te povezanost ruralnih područja s manjim gradovima u
okruženju radi postizanja sinergije resursa i razvojnih mogućnosti,
– iskorištavanje mogućnosti i prednosti ruralnih sredina u ublažavanju posljedica klimatskih promjena,
– digitalizacija ruralnih područja i
– primjena novih znanstvenih dostignuća.

Pravo prijave na natječaj imaju fizičke (samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne samouprave) i pravne osobe, državljani Republike Hrvatske, a lokacija provedbe Projekta treba obuhvaćati područje Osječko-baranjske županije. Na ovaj javni natječaj ne može se prijaviti Projekt koji se sufinancira sredstvima Europske unije ili sredstvima iz Proračuna Osječko-baranjske županije. Svaki sudionik na natječaju može prijaviti najviše dva Projekta

Prijave na javni natječaj zaprimati će se od 15. srpnja 2020. godine do 14. rujna 2020. godine.

Javni natječaj za dodjelu nagrada za izradu projektnih ideja “Pametna sela” na području Osječko-baranjske županije
Obrazac prijave na natječaj
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
Izjava o korištenim de minimis potporama
Odluka o dodjeli nagrada za izradu projektnih ideja “Pametna sela” na području Osječko-baranjske županije

Izvor: Osječko-baranjska županija

1 2 3 29