Prvi digitalni popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj

Državni zavod za statistiku provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., a popisivanje će se provoditi od 13. rujna do 17. listopada. Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodit će se u dvije faze i na dva načina. U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna 2021., građani će se moći samostalno popisati kroz elektronički sustav e-Građani.

U drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada, popisivači na terenu popisivat će sve popisne jedinice, koje nisu popisane u prvoj fazi Popisa, putem osobnog intervjua sa stanovništvom.

S ciljem što veće uključenosti stanovništva te smanjenja fizičkog kontakta, građani mogu iskoristiti  mogućnost samopopisivanja sebe i svih članova svoga kućanstva putem sustava e-Građani od 13. do 26. rujna u prvom digitalnom Popisu stanovništva.

Više informacija dostupno je na www.popis2021.hr .

Upute za samopopisivanje možete preuzeti ovdje.

 

 

Dječji vrtić Zeko: obavijest roditeljima/skrbnicima djece

Dječji vrtić ˝Zeko˝ obavještava roditelje/skrbnike da pedagoška godina započinje u srijedu 1. rujna 2021. godine.

Radno vrijeme:
– poludnevni program – 7:00 do 12:30
– cjelodnevni program – 6:30 do 16:00 h.

Radi trenutne epidemiološke situacije organizacija rada biti će prilagođena u skladu s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19.

Mole se roditelji da prije dolaska u vrtić izmjere djetetu temperaturu, te ju upišu u evidencijsku knjigu. Prilikom dolaska treba se pozvoniti i odgojiteljica će preuzeti dijete.

Za svu djecu (djeca koja su upisana prošlih godina, kao i djeca koji prvi put pohađaju dječji vrtić) roditelji moraju donijeti NOVU potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu (predati odgojiteljicama pri prvom dolasku u vrtić).

Ugovori će se potpisivati u prva dva tjedna nove pedagoške godine u vrtiću u koji je dijete upisano. Odgojitelji će vas prethodno obavijestiti o terminu roditeljskog sastanka na kojemu ćete dobiti sve potrebne informacije.

Obavijest-početak ped. godine 2021-22

Obavijest Gradskog društva Crveni križ Beli Manastir o podjeli paketa hrane za umirovljenike s područja Općine Kneževi Vinogradi

Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir vršiti će 18.08.2021. godine podjelu paketa hrane za umirovljenike čija mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna na području Općine Kneževi Vinogradi.

Podjela će se vršiti po sljedećem rasporedu (uz predočenje osobne iskaznice i zadnjeg izvatka od mirovine):

Dječji vrtić Zeko – natječaj za odgojitelja

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi od 27.07.2021. i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /N.N. 10/97, 107/07 i 94/13 raspisuje se
NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE M/Ž NA ODREĐENO VRIJEME ZA RAD U DJEČJEM VRTIĆU „ZEKO“, KNEŽEVI VINOGRADI

– JEDAN IZVRŠITELJ M/Ž
– DO GODINU DANA

UVJETI:
– PREMA ZAKONU O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
– UTVRĐENA ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
POTREBNO JE DOSTAVITI SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
1. ZAHTJEV
2. ŽIVOTOPIS
3. PRESLIKU DIPLOME
4. PRESLIKU DOKAZA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU
5. PRESLIKU DOMOVNICE
6. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE
7. UVJERENJE DA SE PROTIV ISTOG/E NE VODIKAZNENI POSTUPAK /NE STARIJE OD 6
MJESECI/
8. UVJERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA-
ODGOJITELJA
9. ELEKTRONIČKI ZAPIS O PODACIMA EVIDENTIRANIM U MATIČNOJ EVIDENCIJI
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE KAO DOKAZ O RADNOM STAŽU, NE
STARIJE OD MJESEC DANA OD OBJAVE NATJEČAJA

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Nezaposlene osobe iz čl.102.stavak 1 od točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju propisanu čl. 103 st 1 ZOPHBDR dostupnu na: poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
Kandidati koji se pozivanju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.9.  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom(NN 157/13, 152/14) dužni su
da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane čl.9.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog
kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku 8 dana s danom objave natječaja na stranicama Zavoda za zapošljavanje od 28.07.2021.g. na adresu:
DJEČJI VRTIĆ «ZEKO»
Glavna 84 a.
KNEŽEVI VINOGRADI
s naznakom: „Za natječaj za odgojitelja“

Obavijest o zatvaranju lokalne ceste LC 44034 od skretanja na LC 44011 prema Jasenovcu

Uprava za ceste Osječko-baranjske županije obavještava da se zbog radova izvanrednog održavanja kolnika zatvara za sav promet lokalna cesta LC 44034 od skretanja na LC 44011 prema Jasenovcu.

Cesta će biti zatvorena od srijede 28.07. do petka 30.07. 202l. god. od 7,00 do 19,00 sati.

Obilazni pravac je preko Kneževih Vinograda i Suze.

 

 

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi (mjesec srpanj)

Baranjska čistoća obavještava da će mobilno reciklažno dvorište na području Općine Kneževi Vinogradi biti od srijede, 21.7., do četvrtka, 29.7.2021. godine, i to prema sljedećem rasporedu:

  • 21.7. – Karanac
  • 22.7. – Kamenac
  • 23.7. – Kneževi Vinogradi
  • 26.7. – Kotlina
  • 27.7. – Suza
  • 28.7. – Mirkovac
  • 29.7. – Zmajevac

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od 8 do 13 sati.

Mobilno reciklažno dvorište pokretna je jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

13. izložba kolača u Kamencu

Mađarsko kulturno društvo “Tanc” iz Kamenca tradicionalno organizira 13. izložbu kolača.

Izložba kolača održati će se u nedjelju, 18. srpnja 2021. godine s početkom u 18:00 sati u dvorištu Doma kulture u Kamencu.

Privremeno zatvoreno reciklažno dvorište u Kneževim Vinogradima

Baranjska čistoća obavještava svoje korisnike kako je reciklažno dvorište u Kneževim Vinogradima zbog godišnjeg odmora privremeno zatvoreno te će ponovno započeti s radom od ponedjeljka, 26. srpnja.

Svi korisnici s područja općine Kneževi Vinogradi koji u navedenom razdoblju žele primjereno odložiti otpad, mogu to učiniti na reciklažnom dvorištu u Belom Manastiru na adresi Ulica Bele Bartoka 24a u radno vrijeme od ponedjeljka do petka između 7 i 15 sati, te subotom od 7 do 12 sati.

Jednako tako, na području općine Kneževi Vinogradi će od srijede, 21. srpnja, boraviti mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće prema sljedećem rasporedu:

21.07. – Karanac
22.07. – Kamenac
23.07. – Kneževi Vinogradi
26.07. – Kotlina
27.07. – Suza
28.07. – Mirkovac
29.07. – Zmajevac

Obavijest o zatvaranju županijske ceste Kneževi Vinogradi – Kotlina

Uprava za ceste Osječko-baranjske županije obavještava da se zbog radova izvanrednog održavanja kolnika zatvara za sav promet županijska
cesta ŽC 4037 Kneževi Vinogradi-Kotlina.

Cesta će biti zatvorena od utorka 29.06. do srijede 30.06. 2021. godine od 07:00 do 19:00 sati.
Obilazni pravac je preko Draža.

1 2 3 35