Izgradnja sustava odvodnje u Karancu – I. faza

Izgradnja sustava odvodnje u Karancu – I. faza projekt je koji se provodio od 2019. do 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta u ovoj fazi iznosila je 5.427.029 kuna, a od tog iznosa Hrvatske vode su financirale 4.340.423 kn, Općina Kneževi Vinogradi 636.606 kuna te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 450.000 kuna.

Sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 450.000 kuna odnosi se na radove na  izgradnji kanalizacije koji su izvršeni tijekom 2020. godine.

Projektom je izgrađeno 7 kilometara kompletne mreže, 2,8 kilometara tlačne mreže i 4,2 kilometra gravitacijskih vodova te glavna crpna stanica koja usmjerava vodu prema Kneževim Vinogradima. Radovi su se izvršili u dijelu Kolodvorske ulice, Ulice Nikole Tesle i Ulice Ive Lole Ribara, te je time 170 kućanstava dobilo mogućnost samostalnog spajanja na novi kanalizacijski sustav – koji je za mještane besplatan jer Općina Kneževi Vinogradi u potpunosti financira troškove priključaka.

Ukupna vrijednost sve tri faze projekta je 16 milijuna kuna, a iduće dvije faze obuhvaćaju izgradnju idućih 8 kilometara mreže te sustav za dodatnih 500 priključaka.

Karanac u 2021. godini očekuje gotovo 40 milijuna kuna kroz 6 velikih investicija

Ukoliko svi projekti budu realizirani kako je i planirano, Karanac će ove godine postati jedno od najvećih gradilišta, ne samo u Baranji, nego i u našoj Županiji. Naime, u planu je realizacija 6 projekata vrijednosti gotovo 40 milijuna kuna:

 1. ˝Rekonstrukcija pješačkih staza u Kolodvorskoj ulici˝, ukupne vrijednost 3.850.000,00 kuna. Projekt će se realizirati u fazama, a prva faza koja se odnosi na dio ulice od Vatrogasnog doma do Osnovne škole (cca. 600 metara) obostrano, kreće u realizaciju već krajem ovoga mjeseca. Prva faza projekta, čija je vrijednost 750.000,00 kuna, sufinancirat će se uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice na koji je Općina aplicirala još u prosincu 2020. godine. Općinski načelnik Vedran Kramarić potpisao je u petak, 05. ožujka 2021. godine Ugovor o sufinanciranju u vrijednosti 300.000,00 kuna koje dodjeljuje Ministarstvo, a razlika od 450.000,00 kuna će se financirati sredstvima Općine Kneževi Vinogradi.
 2. Rekonstrukcija ulice Nikole Tesle, procijenjene vrijednosti 8 milijuna kuna. Projekt se trenutno nalazi u završnoj fazi provedbe postupka javne nabave, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora s odabranim izvođačem te početak radova na rekonstrukciji ulice. Očekivani početak radova je mjesec travanj.
 3. Nastavak izgradnje sustava kanalizacije u ostatku naselja, a koji se realizira u suradnji Hrvatskih voda, Općine Kn. Vinogradi i tvrtke Baranjski vodovod d.o.o. a čija ukupna vrijednost iznosi 18 milijuna kuna. Po izgradnji, mještani će se moći besplatno priključiti na sustav odvodnje (kanalizacije).
 4. Uređenje i opremanje dvostazne kuglane koja se nalazi u sklopu Sportskog parka u Karancu je još jedna investicija čija realizacija kreće tijekom mjeseca ožujka ili travnja. Vrijednost projekta je cca. 300.000,00 kuna. Projektom se žele stvoriti infrastrukturni uvjeti za daljnji razvoj rekreativnog sporta, ali i mogućnost održavanja kuglačkih turnira (amaterske razine).

Osim navedenih projekata koji su jednim dijelom već u provedbi (procedure javne nabave), pripremljena je i projektna dokumentacija za investicije za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje istih iz nacionalnih i/ili EU izvora:

5. ˝Energetska obnova zgrade NK Polet Karanac˝ planira se financirati EU sredstvima, točnije putem natječaja za energetsku obnovu zgrada javnog sektora koji raspisuje Ministarstvo
graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša. Projektom, čija je procijenjena vrijednost 1.000.000,00 kuna, poboljšati će se energetska učinkovitost
zgrade NK Polet kroz izradu toplinske izolacije podova, vanjskih zidova i stropova te zamjenom stare i dotrajale stolarije energetski boljom i kvalitetnijom.

6. ˝Posjetiteljski centar Karanac˝ predviđa prenamjenu postojećeg objekta tradicijske kuće (zgrada pošte) u interpretacijski etno-centar koji će biti namijenjen pružanju informacija i edukaciji
posjetitelja, putem kojeg će se vršiti promidžba gastro, eno i ruralnog turizma te mjesto javnog okupljanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu. Navedeni projekt će se aplicirati na natječaj
Ministarstva turizma i športa, a njegova procijenjena vrijednost iznosi 8 milijuna kuna.

Obavijest OŠ Kneževi Vinogradi o PLANU UPISA djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022.

Sukladno Planu upisa Upravnog odjela za obrazovanje u Osječko-baranjskoj županiji OŠ Kneževi Vinogradi obavještava kako su  Obveznici upisa u osnovnu školu, za školsku 2021./2022. godinu, djeca rođena u razdoblju od

1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine.

Prije upisa u prvi razred osnovne škole obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta.
Psihofizičko stanje djeteta utvrđuje Stručno povjerenstvo osnovne škole koje će napraviti plan nakon izvršene predprijave.

PREDPRIJAVE primat će se u razdoblju od 1. veljače do 12. veljače u redovnom vremenu tajništva škole na telefon 031/730-661 ili putem ankete na mrežnim stranicama škole: http://www.os-knezevi-vinogradi.skole.hr/upisi_u_prvi_razred_o_/upisi_predprijave.

Potrebni podaci:  Ime, prezime, datum i mjesto rođenja, OIB djeteta, adresa stanovanja i kontakti roditelja

Podaci se prikupljaju/čuvaju/obrađuju u navedenu svrhu u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Pozivamo roditelje da uredno prijave prebivalište i boravište djece (doseljenje, preseljenje i sl.).

Za roditelje koji ne upišu dijete u osnovnu školu, sukladno odredbi članka 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školu, propisana je novčana kazna za prekršaj.

PREGLEDI djece odvijat će se prema rasporedu kojega će Stručna povjerenstva osnovnih škola dogovoriti s nadležnim liječnicima školske medicine i oglasiti na oglasnim pločama i mrežnim stranicama škola.

Nakon izvršenih predprijava roditelj će dobiti povratnu informaciju o terminu i tijeku pregleda.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkoga stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan do 31. svibnja godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme, a najkasnije do početka školske godine.

*Za prijevremeni upis, odgodu  upisa u prvi razred, privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole te upis učenika u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području potrebno je ispuniti dodatne obrasce. Dodatne informacije kao i obrasce zahtjeva mogu se dobiti u osnovnoškolskoj ustanovi, a nalaze se i na mrežnoj stranici Škole,  Upravnom odjelu za obrazovanje: www.obz.hr ili se mogu preuzeti osobno u spomenutom Uredu.

Stambeni krediti s 0,09 % kamata i u Općini Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi jedna je od 12 jedinica lokalne samouprave, čiji je predstavnik, općinski načelnik Vedran Kramarić danas, 05. ožujka 2021. godine potpisao dodatak ugovoru o poslovnoj suradnji sa Osječko-baranjskom županijom za provedbu projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“, jedinog takve vrste u Hrvatskoj.

Naime, postojeći kreditni potencijal (50 milijuna kuna) je iskorišten, pa je na sjednici Županijske skupštine 28. siječnja 2021. godine isti povećan za dodatnih 50 milijuna kuna, što je sada i provedeno ugovorima s bankama. Na taj način omogućen je nastavak projekta koji je pobudio veliki interes građana, a to potvrđuje i podatak da je subvenciju kamata na stambeni kredit već koristilo 142 osobe, a tako je kupljeno 75 stanova i 67 kuća.

Projekt je pokrenut 2019. godine i odmah je postojala velika zainteresiranost korisnika, ali i općina i gradova koje u njemu sudjeluju uz Županiju. Potpisivanjem ovog ugovora stvaraju se još povoljniji uvjeti za korisnike, odnosno gotovo beskamatni krediti jer kamata može biti 0,09 posto.

Prilikom potpisivanja dodatka ugovorima, župan Ivan Anušić, naglasio je kako demografski i više drugih statističkih podataka pokazuje pozitivna kretanja na području Osječko-baranjske županije.

Projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ namijenjen je hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije, bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području Županije. Provodi se subvencioniranjem kamatne stope od 1 postotnog poena na odobreni kredit poslovnih banaka s kojima Županija zaključi ugovor prvih 10 godina otplate kredita, uz minimalan rok otplate od 15 godina. Najviši iznos kredita koji Županija subvencionira je 500.000,00 kuna, a stambeni kredit može biti i veći od toga iznosa, ali razliku financira korisnik kredita.

Uz Osječko-baranjsku županiju u projekt se uključilo 12 jedinica lokalne samouprave, i to s jednim postotnim poenom subvencije kamate na stambeni kredit. To su gradovi Osijek, Beli Manastir, Đakovo i Valpovo te općine Bilje, Bizovac, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac i Petrijevci, čiji su predstavnici danas potpisali dodatak ugovorima te na čijem je području nalazi čak 119 od 142 do sada kupljenih nekretnina. Za sudjelovanje u projektu dodatno se pozitivno očitovalo još pet jedinica lokalne samouprave te će se ubrzo uključiti u subvencioniranje kamata na kredite svojih žitelja.

Dodatak ugovora o poslovnoj suradnji potpisale su Agram banka, Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka.

U prvih 50 milijuna kuna kreditnog potencijala kamatna stopa za kredite u eurima kretala se u rasponu od 2,49 do 3,2 %. Nakon promjena na financijskom tržištu, Županija je zatražila dodatno sniženje kamata od poslovnih banaka te se one kreću u rasponu od 2,09 do 2,7 %. Na ovu kamatu Županija i uključene općine i gradovi dodatno subvencioniraju kamatu s dva postotna poena, pa će kamata za neke korisnike biti već od 0,09 %, što je gotovo beskamatno. U iduću srijedu bit će objavljen javni poziv kroz koji ćemo povećati kreditni potencijal, pa će korisnici moći ponovno pokrenuti procese vezano uz poslovne banke kako bi što prije mogli realizirati kupovinu svoje nekretnine.

Kako je danas rečeno, osim kupovine nekretnine i izravne pomoći u rješavanju stambenog pitanja, ovaj projekt ima pozitivan učinak na poboljšanje demografske slike, što uključuje ostanak mladih na području Županije, smanjeno iseljavanje, ali i povećanje udjela radno aktivnog stanovništva i povećano zapošljavanje. Tako je, na primjer, 2020. prva godina od 2012. kada je na području Županije rođeno više beba nego prethodne godine. Također, prema podacima Državnog zavoda za statistiku vidljivo je da je Osječko-baranjska županija među 10 županija u RH na čijem području je tijekom 2019. godine došlo do smanjenja odseljavanja, i to u druge županije za 5,3 %, dok je odseljavanje u inozemstvo smanjeno za čak 15,6 %.

Izvor: Osječko-baranjska županija

ZAŽELI – projekt ˝Inkluzijom do zapošljavanja – faza II.˝

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada kako bi se ublažile posljedice njihove
nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te povećati kvalitetu života 120 krajnjih korisnika. Aktivnosti projekta su zapošljavanje 15 žena pripadnica ciljane skupine, njihovo obrazovanje/osposobljavanje, nabava higijenskih potrepština za krajnje korisnike te promidžba i vidljivost projekta.

Nositelj projekta: Udruga žena ˝Izvor˝
Projektni partneri: Općina Kneževi Vinogradi, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir,
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Fond: Europski socijalni fond
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ukupna vrijednost projekta: 1.391.660,00 kn
Trajanje projekta: 18 mjeseci

Letak HR – .pdfLetak HU – .pdf

Projekt je financiran 100% iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Obavijest Dječjeg vrtića Zeko o upisu u program predškole

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, obvezni program predškole provoditi će se za svu djecu koja imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu redoviti polaznici dječjeg vrtića.

Program predškole organizirat će se u redovitim skupinama dječjeg vrtića po naseljima:

 • KNEŽEVI VINOGRADI od 1.03.2021. do 15.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
 • KARANAC od 1.03.2021. do 15.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
 • SUZA od 1.03.2021. do 15.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati
 • ZMAJEVAC od 1.03.2021. do 15.05.2021. godine u trajanju od 9.00-12.00 sati

Zahtjevu za upis potrebno je priložiti:
1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
3. Presliku iskaznice imunizacije
4. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (roditelji su obvezni predati odgojiteljici najkasnije prvog dana pohađanja programa)
5. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: NALAZ I MIŠLJENJE NADLEŽNOG TIJELA.

Zahtjev za program predškole podnosi se do 26. veljače 2021. godine dolaskom u vrtić uz prethodno dogovoren termin pozivom na telefon 031/731-012 u Kneževim Vinogradima.

Obavijest o upisu u program predškole

Zahtjev za upis – predškola

Obavijest o objavi javnih poziva Osječko-baranjske županije za financiranje programa u kulturi i programa i projekata udruga od interesa za opće dobro

Osječko-baranjska županija objavila je sljedeće javne pozive:

 1. Javni poziv za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

  Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije jesu kulturne djelatnosti, programi i projekti te aktivnosti unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Osječko-baranjske županije u zemlji i inozemstvu (nastavno: programi) koji obuhvaćaju osobito:
  – zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
  – književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
  – likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
  – glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
  – dramsku i kazališnu djelatnost,
  – filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
  – inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
  – međunarodnu kulturnu suradnjuPravo predlaganja programa odnosno prijave za dodjelu sredstava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi.

  Mogući iznos potpore je od 1.000,00 do 30.000,00 kuna

  Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, odnosno od 29. siječnja do 1. ožujka 2021. godine.

 2. Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

  Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čija namjena odgovara uvjetima ovog javnog poziva. Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Županije odnosno postižu ciljevi utvrđeni Poveljom o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga.

  Prijave se mogu podnijeti u vremenu od 29. siječnja do 28. veljače 2021. godine.

Javni pozivi su objavljeni na stranici OBŽ: http://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku, gdje možete provjeriti sve detalje poziva kao i preuzeti potrebne prijavne obrasce.

Odvoz glomaznog otpada u 2021.

Baranjska čistoća d.o.o. će ove godine dva puta organizirati besplatan odvoz glomaznog otpada koji se prikuplja od korisnika.

Prvi će se ovogodišnji odvoz provesti u ožujku, a u privitku obavijesti se nalazi ‘Zahtjev za odvoz glomaznog otpada’ koji je u svrhu prijave potrebno preuzeti i ispunjen dostaviti pismenim putem (Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir), putem elektroničke pošte (sasa@baranjskacistoca.hr) ili osobno u sjedište Baranjske čistoće, PC Tržnica (Ulica kralja Tomislava 30b, Beli Manastir), te na reciklažna dvorišta u Dardi (Osječka ulica 54e ) i Kneževim Vinogradima (1.maja 22 c). Zahtjevi se zaprimaju do 28.02.2021.

Nakon isteka roka za zaprimanje prijava, korisnici će pravovremeno biti obaviješteni putem radijskih postaja, mrežne stranice www.baranjskacistoca.hr i Facebook stranice Baranjske čistoće kada će glomazni otpad biti odvezen s njihove adrese, odnosno kojeg datuma isti treba biti pripremljen i postavljen na javnu površinu radi preuzimanja.

Za više informacija možete se obratiti telefonski na brojeve Baranjske čistoće: 031/700-822 i 091 622-2895.

Izvor: Baranjska čistoća

1 2 3 31