Javni poziv za iskaz interesa i uključenje u projekt “Zaželi i ostani”

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA I UKLJUČENJE U PROJEKT „ZAŽELI I OSTANI“

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi i ostani“ kodni broj: SF.3.4.11.01.0581, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda+, a provodi se u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Razdoblje provedbe projekta „Zaželi i ostani“ započinje s datumom 26. travnja 2024. godine te traje 36 mjeseci. Razdoblje pružanja usluga pripadnicima ciljnih skupina je 30 mjeseci, a bit će obuhvaćeno 120 pripadnika ciljne skupine. Javni poziv bit će otvoren do kraja provedbe projekta.

Usluge potpore i podrške uključuju:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i );
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i );
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • mjesečnu isporuku paketa higijenskih potrepština.

JAVNI POZIV JE NAMIJENJEN PRIPADNICIMA CILJNIH SKUPINA:

 1. Osobe starije od 65 godina:
  • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:
   • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
   • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, te
 1. Odrasle osobe s invaliditetom:
  • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
  • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Pripadnici ciljnih skupina mogu svoje prijave dostaviti osobno na adresu:
Udruga žena „Izvor“ Kneževi Vinogradi 31309 svakim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati ili nazvati na broj +385 31 730 182 radi dogovora oko načina ispunjavanja prijavnice.

Prijave moraju biti potpune, a svi obrasci i izjave dostupne su na stranicama Udruge žena „Izvor“ https://uz-izvor.hr/ , kao i u prostorijama Udruge.

Obvezna dokumentacija za ciljnu skupinu – Osobe starije od 65 godina:

 • Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
 • Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
 • Potvrda o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave (u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva).

Obvezna dokumentacija za ciljnu skupinu – Odrasle osobe s invaliditetom:

 • Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
 • Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
 • Preslika Potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih
 • Potvrda o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za zadnji mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave (u slučaju da osoba s invaliditetom živi u dvočlanom kućanstvu s osobom koja je starija od 65 godina i projektni je sudionik ili višečlanom kućanstvu s osobom/osobama koje su starije od 65 godina).

U slučaju potreba za dodatnim pojašnjenjem, možete kontaktirati Udrugu žena „Izvor“ na broj telefona +385 31 730 182.

ODABIR KORISIKA
Osobe koje su zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista prema datumu i vremenu zaprimanja iskaza interesa. Prednost će imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni. Sudionici koji zadovoljavaju uvjete ovog Poziva, ali zbog dostizanja ciljanog broja sudionika s većim brojem bodova i/ili ranijim vremenom zaprimanja nisu ostvarili pravo temeljem ovog Javnog poziva ulaze na listu čekanja, a u skladu s mogućnostima i slobodnim mjestima će se uključivati u projekt.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA
Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta Zaželi i ostani SF.3.4.11.01.0581, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Tekst Javnog poziva za iskaz interesa
Obrazac prijave na Javni poziv Udruge žena
Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

Zaželi i ostani

“Zaželi i ostani” je projekt prijavljen na poziv Zaželi – prevencija institucionalizacije u sklopu ESF plus programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” Projekt nosi naziv Zaželi i ostani SF.3.4.11.01.0581.  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt potpisan je 26.4.2024. godine, a kroz projekt će se pružati usluge potpore i podrške u kućanstvu za 120 osoba starijih od 65 godina.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi te pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Kratki opis projekta:
Pružanje usluge potpore i podrške u kućanstvu za 120 osoba starijih od 65 godina čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici. Planirano je zapošljavanje 20 pružatelja usluga podrške i potpore te nabava i podjela paketa higijenskih potrepština.

Nositelj projekta: Udruga žena ˝Izvor˝
Projektni partneri: Općina Kneževi Vinogradi
Ukupna vrijednost projekta: 900.000,00 eura
Trajanje projekta: 36 mjeseci (26.4.2024. do 26.4.2027.)

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda + u 100-postotnom iznosu.

Osigurano 122.500 eura za izgradnju tenis terena u Kneževim Vinogradima

Općinski načelnik g. Vedran Kramarić sudjelovao je jučer na svečanoj dodjeli ugovora za sufinanciranje projekata izgradnje, obnove, održavanja opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini. Ovaj značajan korak ostvaren je zahvaljujući javnom pozivu Ministarstva turizma i sporta, koji je rezultirao odobrenjem od 122.500,00 eura općini za izgradnju prvih teniskih terena u sklopu SRC Kneževi Vinogradi, a čija je procijenjena vrijednost cca. 200.000,00 eura. 

Projekt će obuhvaćati izgradnju i opremanje dva vrhunska tenis terena (tenisit podloga) koji će biti osvijetljen najmodernijom LED rasvjetom, a u sklopu projekta će se postaviti i automatski sustav navodnjavanja. Ovaj ambiciozan projekt ne samo da obogaćuje sportsku infrastrukturu našeg područja, već i proširuje ponudu sportskih aktivnosti na SRC Kneževi Vinogradi.

 

Najvažnije je istaknuti da će izgradnja novih tenis terena omogućiti mnogobrojnim polaznicima Škole tenisa stvaranje optimalnih uvjeta za kvalitetno treniranje, kao i svim drugim sportašima i rekreativcima, a osim toga tereni će udovoljavati najvišim standardima za organizaciju natjecanja županijskog ranga.
Ovo je ne samo investicija u infrastrukturu, već i u buduće generacije sportaša, koji se na ovaj način potiču na aktivno bavljenje sportom i razvijanje sportskih vještina.

Sanacija Doma kulture u Karancu

Sanacija Doma kulture u Karancu projekt je koji će Općina Kneževi Vinogradi provesti tijekom 2024. godine. Projekt je prijavljen i odobren prema Programu za unaprjeđenje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima romske nacionalne manjine kojeg provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

 

Radovi na sanaciji Doma kulture obuhvaćati će sljedeće: sanaciju i bojanje dijela zidova i stropova, opločavanje podova u pojedinim prostorijama, zamjenu dijela stolarije, izradu završne žbuke fasade, bojanje vrata, postavljanje potrebne sanitarne opreme i dr.

Procijenjena vrijednost radova iznosi cca. 62.000,00 eura. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije će projekt sufinancirati u iznosu od 30.000,00 eura, dok će 32.000,00 eura biti financirano iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi.

Općini Kneževi Vinogradi i partneru iz Subotice 25 tisuća eura za projekt prekogranične suradnje

U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije u Osijeku u petak (5. travnja 2024. godine) je održana prigodna svečanost na kojoj su uručeni ugovori o financiranju 32 projekta u sklopu Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu.
Općina Kneževi Vinogradi kandidirala je u suradnji s partnerom iz Republike Srbije – Rimokatoličkom župom Marija Majka Crkve Subotica projekt “Jačanje administrativnih i predškolskih kapaciteta u prekograničnom području”, kojeg je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pozitivno ocijenilo i odobrilo za sufinanciranje u iznosu od cca. 25.000 eura.
Cilj Programa jačanje je prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji.

Foto: Osječko-baranjska županija

Općini Kneževi Vinogradi i partneru iz Subotice odobreno 25.000 eura u sklopu partnerskog projekta

U petak su u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije svečano dodijeljeni ugovori u sklopu Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu. Cilj ovog Programa jačanje je prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji.

U suradnji s partnerom iz Republike Srbije – Rimokatoličkom župom Marija Majka Crkve Subotica Općina Kn. Vinogradi kandidirala je projekt “Jačanje administrativnih i predškolskih kapaciteta u prekograničnom području”, kojeg je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU pozitivno ocijenilo i odobrilo za sufinanciranje u iznosu od cca. 25.000 eura. Projektom će tako Općina Kneževi Vinogradi nabaviti dio potrebnog uredskog namještaja za rad općinske uprave u novoizgrađenoj zgradi, dok će se s partnerske strane sanirati (zamjena stolarije) objekt dječjeg vrtića i jaslica “Naša radost” (hrvatski odjel).
U okviru Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu odobrena su ukupno 32 projekta, a ugovori su svečano dodijeljeni u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije.

Ministarstvo poljoprivrede – informacije o održavanju radionica „Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja u 2024. godini“

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da je u tijeku informativna kampanja „Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja u 2024. godini“ koja ima za cilj informiranje poljoprivrednika o novostima vezanim uz podnošenje Jedinstvenog zahtjeva, te intervencijama i potporama obuhvaćenim Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja u 2024. godini.

Prva radionica održana je jučer u Zagrebu, a sudionicima su prezentirani i prijedlozi izmjena SP ZPP-a RH 2023.-2027., te je najavljeno i omogućeno davanje komentara i prijedloga putem poveznice.

U sklopu kampanje bit će održane još četiri radionice, od kojih će jedna biti održana u Osijeku, 26. ožujka 2024. godine, s početkom u 11 sati, u Velikoj vijećnici Skupštine Županije, Županijska ulica 4/I, Osijek, te jedna on-line radionica 28. ožujka 2024. godine, s početkom u 13 sati.

Zbog ograničenosti mjesta,  za radionice je potrebno izvršiti prijavu putem poveznice.

Redovna godišnja skupština UDVDR Ogranak Kneževi Vinogradi

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Općine Kneževi Vinogradi poziva sve dragovoljce i veterane Domovinskog rata s područja Općine Kneževi Vinogradi da sudjeluju u redovnoj godišnjoj skupštini koja će se održati 22.3.2024. godine (petak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Udruge u  Kneževim Vinogradima.

Općina Kneževi Vinogradi nastavlja subvencionirati kamate na stambene kredite

Općinski načelnik Vedran Kramarić potpisao je jučer dodatak ugovoru o poslovnoj suradnji sa Osječko-baranjskom županijom za nastavak provedbe projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“.
Navedeno znači će Općina Kneževi Vinogradi i Osječko-baranjska županija i nadalje subvencionirati kamatu u visini od 1%, odnosno ukupno 2% kamate na odobreni stambeni kredit poslovne banke osobama koje se odluče kupiti nekretninu na području naše općine.
Projekt je pokrenut prije pet godina od strane Osječko-baranjske županije, a Općina Kneževi Vinogradi se među prvima uključila u provedbu a sve radi ublažavanja negativnih demografskih trendova, pada broja stanovnika i pojačane ekonomske emigracije, kao i njihovog negativnog utjecaja na smanjenje broja i udjela radno aktivnog stanovništva, nedostatka potrebne radne snage te usporenog gospodarskog rasta i razvoja.
Zahtjevi za subvenciju kamate na kredite mogu se podnositi tijekom cijele godine, do iskorištenja kreditnog potencijala, a podnose se poslovnoj banci na propisanim obrascima.
1 2 3 45