Temeljem članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 1/21, 4/21, 1/22, 22/23) sazivam

28. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 25.03.2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika;
– Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice vijeća

1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Kneževi Vinogradi za 2023. godinu;
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu RH;
3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini;
4. Donošenje Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za modernizaciju javne rasvjete na glavnom nogometnom igralištu NK „Borac“ u Kneževim Vinogradima;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju otvorenih tenis terena u Kneževim Vinogradima;
7. Donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2023. godinu.