Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica
PLANIRANI BROJ RADNIKA: 2 osobe
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca
MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi
OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi

Po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica
PLANIRANI BROJ RADNIKA: 4 osobe
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca
MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi
OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi

ISKLJUČIVI UVJET ZA VALJANU PRIJAVU NA OBA OGLASA (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje): Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ (od 22.04.2023. do 30.04.2023.)

Prijave se dostavljaju na sljedećem obrascu – PRIJAVA ZA JAVNI RAD 2023.. Obrazac se može preuzeti i u Općini.

JAVNI POZIV – OGLAS za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023.godini na određeno vrijeme – po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“

JAVNI POZIV – OGLAS za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2023.godini na određeno vrijeme – po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“