Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Općina Kneževi Vinogradi temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15) dana 15.6.2023. objavljuje

 SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt prijedloga Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama SECAP
Savjetovanje traje od 15. lipnja do 15. srpnja 2023.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. srpnja 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama SECAP s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama SECAP objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama SECAP koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi  predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama SECAP.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u  rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine..

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama SECAP
Tekst obavijest
Obrazloženje