Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Općina Kneževi Vinogradi krajem 2020. godine planira početi postupak javne nabave “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Hrvatske Republike i izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Antuna Plaveca i rekonstrukcija ulice Nikola Tesle u Karancu“.

Stoga Općina Kneževi Vinogradi, ovim putem sukladno članku 198. Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje opis i troškovnik za „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Hrvatske Republike i izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Antuna Plaveca i rekonstrukcija ulice Nikola Tesle u Karancu“procijenjene vrijednosti od 12.240.000,00 kn bez PDV-a.

Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga u okviru procijenjene vrijednosti nabave na adresu elektroničke pošte cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr ili opcina@knezevi-vinogradi.hr.

PREDMET NABAVE: „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Hrvatske Republike i izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Antuna Plaveca i rekonstrukcija ulice Nikola Tesle u Karancu“

CPV: 45233120
Evidencijski broj nabave 4/20
Tip: otvoreni postupak male vrijednosti
Ukupna procijenjena vrijednost investicije: 12.240.000,00 kn

Obavijest

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ulici Hrvatske Republike i izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Antuna Plaveca – Glavni projekt, Troškovnik

Rekonstrukcija ulice Nikola Tesle u Karancu – glavni projekt – mapa I, glavni projekt – mapa II., glavni projekt – mapa III., troškovnik