Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti

Dana 10. siječnja 2024. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi na privremenoj adresi Kneževi Vinogradi, Glavna 82. održat će se pismena i usmena provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:
1. MANUELA ŽIVIČNJAK

Ukoliko kandidat-kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravila i postupak prethodne provjere