Javni poziv za sufinanciranje programa iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2015.

Pozivaju se udruge iz područja športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi, udruge mladeži i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i druge udruge s područja Općine Kneževi Vinogradi , i drugih područja koje djeluju na području Općine Kneževi Vinogradi, kao i zajednice udruga , koje imaju pripremljene programe za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2015. godinu da prijave svoje programe za sufinanciranje iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2015. godinu. (više…)

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Farma za uzgoj teladi” Karanac

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske Županije obavještava sve  zainteresirane da je u tijeku Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Građevina za intenzivan uzgoj stoke – farma za uzgoj teladi Karanac”, kapaciteta 932,5 UG, na lokaciji Općine Kneževi Vinogradi, kč.br. 1054 i 1057 u k.o. Karanac. (više…)

1 19 20 21 22 23 25