Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta – Rekonstrukcija – dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Kn.Vinogradima

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:406-01/19-01/03
URBRO:2100/06-01-03/03-19-01
Kn.Vinogradi; 15.01.2019

OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

 

Općina Kneževi Vinogradi u 2019. godini planira početi postupak javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića u Kn.Vinogradima .

Stoga Općina Kneževi Vinogradi, ovim putem sukladno članku 198. Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje opis i troškovnik za „Rekonstrukciju, dogradnju i opremanje dječjeg vrtića u Kn.Vinogradima“ procijenjene vrijednosti od 1.985.880,00 kn .

Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo za dostavu primjedbi odnosno prijedloga zajedno u okviru procijenjene vrijednosti nabave na adresu elektroničke pošte cila.todorovic@knezevi-vinogradi.hr .

 

PREDMET NABAVE: Rekonstrukcija-dogradnja i opremanje dječjeg vrtića u Kn.Vinogradima.
CPV: 45214100
Evidencijski broj nabave 01/19
Tip: otvoreni postupak male vrijednosti
Vrijednost investicije: 1.985.880,00 bez PDV-a.

Projekti:
MAPA 1 – Arhitektura
MAPA 2 – Statika
MAPA 5 – Strojarski projekt
MAPA 6 – Elektrotehnički projekt
Troškovnici

 

Općinski načelnik
Vedran Kramarić mag.iur.v.r.

 

Obavijest korisnicima pomoći za pokrivanje troškova stanovanja na području Općine Kneževi Vinogradi

Obavještavamo sve sadašnje korisnike pomoći za pokrivanje troškova stanovanja na području Općine Kneževi Vinogradi da su dužni najkasnije do 31.siječnja 2019.godine dostaviti  dokaz o daljnjem primanju zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrbi  i ispunjavanju pojedinačnih uvjeta za koje je odobrena pomoć za pokrivanje troškova stanovanja, kako bi se isplata nastavila i u 2019.

Ukoliko se do navedenog roka ne dostavi dokaz o primanjima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, isplata pomoći za troškove stanovanja će se prekinuti.

Također, podsjećamo nove korisnike zajamčene minimalne naknade i osobe koje su korisnici od ranije, a nisu zatražili pomoć za troškove stanovanja da zahtjev za isto s odgovarajućom dokumentacijom mogu podnijeti u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi.

 

                         OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio Javni poziv za stambeno zbrinjavanje u 2019.godini

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, objavio je dana 20.prosinca 2018. godine Javni poziv za stambeno zbrinjavanje za 2019.

Zahtjev se može podnijeti za:

 1. najam obiteljske kuće ili stana (model A i C)
 2. darovanjem građevinskog zemljišta u vlasništvu države i građevinskog materijala za gradnju kuće (model D)
 3. darovanjem građevinskog materijala za gradnju, dogradnju/ nadogradnju ili završetak obiteljske kuće u vlasništvu korisnika (model E)
 4. darovanjem neuseljive obiteljske kuće državnom vlasništvu i darovanjem građevinskog materijala za njenu obnovu / rekonstrukciju (model B).

Zahtjevi se podnose od 01.siječnja do 31.siječnja 2019.godine Uredu državne uprave (za Općinu Kneževi Vinogradi: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj Županiji, Ispostava Beli Manastir).

Sve detalje oko podnošenja zahtjeva, potrebnoj dokumentaciji, obrascima za podnošenje zahtjeva i sl. možete pronaći na slijedećem linku:
https://sduosz.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-stambeno-zbrinjavanje-u-2019-godini-sukladno-zakonu-o-stambenom-zbrinjavanju-na-potpomognutim-podrucjima/1004

Tekst javnog poziva:
https://sduosz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Javni%20poziv%20za%20podno%C5%A1enje%20prijava%20za%20stambeno%20zbrinjavanje%20u%202019.pdf

 

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26.siječnja 2019.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (na dalje: Odluka) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr  i oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi u zgradi Općinske uprave.

Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

Prijedlog Odluke
Obrazloženje Odluke
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (1)
obavijest o javnom uvidu

13.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

13. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

 Koja će se održati dana  21.12.2018. godine (PETAK) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I   R E D 

 

 1. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu s projekcijom za 2020 i 2021 godinu;
 2. Donošenje Zaključaka:
 1. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu;
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom;
 3. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisanog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi;
 4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito funkcioniranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
 5. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
 6. Donošenje Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
 7. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
 8. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine.

Novi datum održavanja programa ˝Kneževi advent˝

Program ˝Kneževi advent˝ održat će se 14. prosinca 2018. godine!

Poziv mještanima Općine Kneževi Vinogradi na javnu tribinu o radu Općine i budućeg reciklažnog dvorišta

PROMJENA TERMINA JAVNE TRIBINE !!!

Mjesto: KNEŽEVI VINOGRADI

Javna tribina će se održati dana 18.12.2018. (UTORAK) u prostorijama Doma kulture u Kneževim Vinogradima sa početkom u 18,00 sati.


Na temelju ukazane potrebe Načelnik Općine Kneževi Vinogradi poziva mještane na

JAVNU TRIBINU O RADU OPĆINE I BUDUĆEG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA.

Javne tribine održavati će se prema sljedećem rasporedu i na sljedećim lokacijama:

 • Utorak, 11.12.2018. – Kamenac – 17:00 sati – Dom kulture
 • Utorak, 11.12.2018. – Kotlina – 19:00 sati – Dom kulture
 • Srijeda, 12.12.2018. – Suza – 17:00 sati – Vatrogasni dom
 • Srijeda, 12.12.2018. – Zmajevac – 19:00 sati – Mađarska kuća
 • Četvrtak, 13.12.2018. – Karanac – 18:00 sati – Dom kulture
 • Petak, 14.12.2018. – Kneževi Vinogradi – 18:00 sati – Dom kulture

TEME JAVNE TRIBINE

1. Upoznavanje mještana o realiziranim aktivnostima i projektima u 2018. i planovima za 2019. godinu;
2. Informacija o radu i uvjetima korištenja budućeg Reciklažnog dvorišta Kneževi Vinogradi;
3. Informacija o mogućnostima ostvarivanja potpora financiranja iz Proračuna Općine;
4. Razno

Očekujemo Vaš dolazak !

Obavijest o otvorenom natječaju za radno mjesto suradnik/suradnica za ekonomsko-pravne poslove u komunalnom poduzeću Kneževi parkovi d.o.o.

Ovim putem Vas obavještavamo kako je komunalno poduzeće Kneževi parkovi d.o.o. otvorilo natječaj za radno mjesto suradnik/suradnica za ekonomsko-pravne poslove. 

Natječaj je obavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 04. prosinca 2018. godine, a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx.

Tekst natječaja

Obavijest isplati jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kneževi Vinogradi

Obavijest o isplati jednokratne pomoći (božićnice) socijalno ugroženom stanovništvu sa područja Općine Kneževi Vinogradi:

1. Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna
– Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.300,00 (tisuću tristo) kuna mjesečno, kao i
– korisnicima socijalne pomoći čija mjesečna pomoć ne prelazi iznos od 1.300,00 (tisuću tristo) kuna.
2. Visina mirovine odnosno socijalne pomoći dokazuje se dokumentom (odrezak o visini posljednje mirovine odnosno pomoći) i uz
predočenje osobne iskaznice i OIB-a.

REDOSLIJED ISPLATE PO SELIMA:

1. KNEŽEVI VINOGRADI, MIRKOVAC, JASENOVAC, SOKOLOVAC I KAMENAC – 14.12.2018. od 10,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine
u Kn. Vinogradi;
2. KARANAC – 14.12.2018. od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
3. ZMAJEVAC – 14.12.2018. od 08,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
4. SUZA – 14.12.2018. od 8,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture;
5. KOTLINA – 14.12.2018. od 08,00 do 9,30 sati u prostorijama Doma kulture.

NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata. U slučaju zakašnjenja, novac se može podići u Općini do 21.12.2018. (petak) do 12:00 sati.

Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u JUO

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18.), Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi  raspisuje

OGLAS
za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme
u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

 

Viši stručni suradnik za provedbu projekata i programa općine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi – 1 izvršitelj/ic, na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

 

UVJETI:

Magistar ekonomije, najmanje  jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, iskustvo u provedbi međunarodnih projekata, znanje u vođenju projekata, služenje engleskim jezikom u govoru i pismu, te pasivno njemačkim i mađarskim,  poznavanje rada na računalu, posebno odlično poznavanje programa Office paketa i WordPress-a, položen državni stručni ispit,  složenost poslova koja uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnog odjela, potrebne vještine komunikacije  unutar upravnog odjela te povremene komunikacije izvan njega u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija uz prethodnu suglasnost pročelnika.

 

Pored navedenih  uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 04/18),(u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti ispravu iz koje je razvidno to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), imaju pravo zapošljavanja pod istim uvjetima prilažući dokaze sukladno navedenom zakonu i uputama s web stranice Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na natječaj, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Napominje se da takvi kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji nema položen državni stručni ispit dužan ga je položiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njegovog prijma u službu.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • kratak životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu ili presliku cijele radne knjižice
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na Oglas sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose isključivo poštom na adresu: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRAID, Jedinstveni upravni odjel, Hrvatske Republike 3. u roku 8 dana od dana objave Oglasa na Zavodu za zapošljavanje, Ispostava Beli Manastir i objave na web stranici Općine www.knezevi-vinogradi.hr

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

tekst oglasa
opis poslova, podaci o plaći, način prethodne provjere znanja i izvori za pripremu

 

Obavijest o podjeli paketića za djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi

Obavještavamo Vas da će Općina Kneževi Vinogradi i ove godine povodom božićnih blagdana dijeliti paketiće za djecu s područja Općine.

Osim djece predškolskog uzrasta, ove godine po prvi put pravo na paketić imat će i sva djeca s područja Općine Kneževi Vinogradi koja pohađaju osnovnu školu od prvog do osmog razreda.

Za djecu predškolskog uzrasta (do 7 godina koja ne idu u vrtić) roditelji se mogu javiti svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati u Općini
Kneževi Vinogradi ili na broj telefona 730-938 do do 14.12.2018.godine (PETAK).

12. Sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“broj: 3/13 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 5/13) Općinskog vijeća saziva:

12. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 30.11.2018. godine (PETAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu – IV. Izmjena;
2. Donošenje izmjena i dopuna Programa:
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o dopuni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o izmjeni Programa pomoći obrazovanju na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu;
– Donošenje Zaključka o dopuni Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite za 2018. godinu

3. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi;
4. Donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade;
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za geodetsku izmjeru i izradu parcelacijskog elaborata;
6. Donošenje Zaključka o predlaganju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku;
7. Donošenje Zaključka o predlaganju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku;
8. Donošenje Zaključka o predlaganju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku.

Obavijest o zbrinjavanju animalnog otpada

Obavještavaju se mještani sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica Beli Manastir osigurati spremnik – kontejner za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja.

Spremnik će se nalaziti u dvorištu Veterinarske stanice u Kn. Vinogradima u periodu od 26.11.2018. do kraja veljače 2019. godine.

U spremnik se smije odlagati isključivo animalni otpad od svinjokolja.

Strogo se zabranjuje bacanje animalnog otpada po kanalima i drugim javnim površinama.

Kontrolu će vršiti komunalni radnici i komunalni redar općine, te će protiv počinitelja biti podnesena kaznena prijava.

1 2 3 4 5 6 21