Gospodarsku osnovu Općine Kneževi Vinogradi čini poljoprivredna proizvodnja, prerađivačka industrija te sve snažniji razvoj seoskog, lovnog i ribolovnog turizma.


Područje Općine čini cca 13.000 ha obradivih površina za ratarsku proizvodnju i 1.800 ha za vinogradsku i voćarsku proizvodnju. Od većih tvrtki na području općine djeluju Belje d.d., Bor-plastika d.o.o. i Rabo d.o.o. te sve brojniji obrtnici i gospodarstvenici – OPG.

Prema evidenciji iz 2013. godine, na području Općine Kneževi Vinogradi registrirano je 275 OPG –a. Najviše je u Kneževim Vinogradima 77, u Zmajevcu je 60 OPG-a, 54 u Suzi, 45 u Karancu, 30 u Kotlini i 9 u Kamencu. Od 6.128 ha obradivih površina, preko 5.600 ha su oranice, vinogradi zauzimaju oko 190 ha i te oko 300 ha otpada na voćnjake. Belje na području Općine obrađuje 6.500 ha, od čega je oko 6.000 ha oranica i oko 500 ha vinograda.

Vinogradarstvo i vinarstvo, s tisućljetnom tradicijom još od rimskih vremena, sve se više razvija stvarajući preduvjete razvoju kontinentalnog turizma.

Općina Kneževi Vinogradi je kao jedan od temeljnih preduvjeta za razvoj gospodarstva izgradila, odnosno u nekim mjestima još uvijek gradi komunalnu infrastrukturu (vodovod, javna rasvjeta, ceste, električna energija, odvodnja).

Kao pomoć razvoju obrtništvu i gospodarstvu osnovana je i poduzetnička zona, gdje se s brojnim pogodnostima prodaju čestice za razvoj gospodarstva. Poslovno poduzetnička zona osnovana je na prostoru od 56 ha, gdje je cca 35 ha ostavljeno za razvoj obrtništva, cca 12 ha za razvoj turizma, te ostatak za izgradnju infrastrukture.

Kako bi pružili potporu razvoju gospodarstva Općina pomaže OPG-e i gospodarstva s područja Općine kroz:
– subvenciju kamata,
– sufinanciranje podizanja višegodišnjih nasada
– sufinanciranje osiguranja usjeva
– uređenje detaljne kanalske mreže i sl.

Sva dosadašnja ulaganja u gospodarstvo na području Općine rezultirali su da je Općina Kneževi Vinogradi postala jedna od gospodarsko razvijenih područja Baranje.

Nositelji gospodarskog razvoja

BELJE D.D.
BOR-PLASTIKA D.O.O.
RABO D.O.O.