Poslovno-poduzetnička i rekreativna zona Općine Kneževi Vinogradi obuhvaća površinu od 56 ha 96a 31 m². Nalazi se južno od Kneževih Vinograda, uz istočnu stranu ceste Osijek-Bilje-Kneževi Vinogradi (Ž 4042) i južnu stranu ukinute željezničke pruge Beli Manastir–Batina. Na udaljenosti je 30-ak km od granice s Mađarskom, te isto toliko od granice s R.Srbijom i Osijekom.


Poslovno–poduzetnička i rekreativna zona planirana je u tri dijela:

Prvi dio planiran je uz cestu Osijek- Bilje – Kneževi Vinogradi sjeverno od sanitarne zone novog vodocrpilišta, gdje su čestice djelomično parcelirane od 0,25 ha do 1,50 ha, dok se drugi neparcelirani dio cijepa sukladno zakonskim propisima. Čestice u prvom dijelu planirane su za slijedeće poduzetničke aktivnosti:

  • Proizvodne i uslužne djelatnosti osnovane na proizvodnji autohtonih i ekoloških proizvoda;
  • Proizvodne i uslužne djelatnosti osnovane na tradicionalnim obrtima i njihovim proizvodi;
  • Trgovačka djelatnost (veleprodaja, maloprodaja – mega marketi)
  •  i sve ostale djelatnosti koje nemaju utjecaja na zagađenje okoliša,

Kod izgradnje većih pogona, korisnicima se može dodijeliti i više od jedne katastarske čestice, o čemu nakon pregleda dokumentacije odlučuje Općinsko vijeće.

Drugi dio predstavlja prostor za organizaciju rekreacijske i ugostiteljsko – turističke zone. Namjena navedenog prostora jeste u kompleksu nadopuniti turističko-sportsko-rekreacijske sadržaje SRC “Bazeni” Kneževi Vinogradi, a sukladno Prostornom planu uređenja Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/05, 5/09 ) i Urbanističkom planu uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“ (Službeni glasnik 7/08),

Treći dio gospodarske zone planiran je kao pomoć u poljoprivredi, za objekte koji su u službi poljoprivrede, kao i za aktivnosti koje su planirane u prvom dijelu, ako dođe do njegove popunjenosti, čestice će se cijepati po lokacijskoj dozvoli.


Opremljenost Poslovno-poduzetničke zone:

– u potpunosti je komunalno opremljen (cesta, voda, struja, odvodnja) prostor prvog i drugog dijela na prostoru od cca 5 ha, čije su čestice i danas na prodaji pod povoljnim uvjetima (u konačnici cijena s pomoći od 7,00/kn/m²).


Mjere kao poticaji ulaganja u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi:

Mjera 1. – kupovina zemljišta uz subvenciju cijene do 50 %
Mjera 2. – kupovina zemljišta uz mogućnost plaćanja cijene na obroke
Mjera 3. – oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
Mjera 4. – oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
Mjera 5. – oslobađanje od plaćanja općinskih poreza
Mjera 6. – oslobađanje od plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu
Mjera 7. – sufinanciranje kamata na kredite
Mjera 8. – druga oslobađanja temeljem zakonskih propisa


Postupak i uvjeti ulaska u Zonu:

Za sve informacije oko ulaganja u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi, možete se obratiti svakim radnim danom (pon-pet) od 7,00 do 15,00 sati u Općini Kneževi Vinogradi ili na kontaktne tel. i e-mail.

U nastavku objavljujemo stalno Otvoreni poziv, te popis čestica koje su trenutno ponuđene i slobodne za ulaganja.

Tvrtke u zoni

  • INA d.d.
  • tvrtka “Bor-plastika” d.o.o.
  • tvrtka “RABO“ d.o.o.
  • Udruga proizvođača rakije iz voća – UPRIV
  • OPG Svalina Mario
  • Fermopromet d.o.o.