OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI – jedinica lokalne uprave u sastavu Osječko-baranjske Županije osnovana je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 30. prosinca 1992. godine (“Narodne novine”, br. 90/92.), a do tada je bila u sastavu bivše Općine Beli Manastir. Konstituirana je u progonstvu u Osijeku, sjednicom u lipnju 1993. godine.

Općina Kneževi Vinogradi predstavlja prostor od 248,77 km², s udjelom od 6% ukupne površine Osječko-baranjske županije, odnosno 22% cijele Baranje. Obuhvaća sedam naselja: Kneževi Vinogradi, Zmajevac, Karanac, Suza, Kamenac, Kotlina i Mirkovac te dva radnička naselja – pustare, Jasenovac i Sokolovac.

Prema posljednjem popisu stanovništva 2011. godine na području Općine Kneževi Vinogradi je živjelo 4.614 stanovnika. Od toga Mađara 1.784 ili 38,66%, Hrvata 1.758 ili 38,1%, Srba 815 ili 17,66%.

GRB I ZASTAVA

logo-big

Grb Općine ima oblik ovalnog štita. U zelenom polju, u njegovom gornjem dijelu pri vrhu horizontalno leži klas pšenice žute boje. U centralnom njegovom dijelu nalaze se tri grozda žute boje s smeđom stabljikom, koji stoje i zahvaćaju jednim dijelom smeđu, horizontalno okrenutu bačvu, okruglog oblika s pipom u donjem dijelu. Rub štita je crne boje. Zastava Općine je žute boje.

Grb i zastava Općine smiju se izrađivati samo  u sadržaju, obliku i izgledu utvrđenom Statutom Općine i prikazanom u izvorniku ovih znamenja. Izvornik grba i zastave čuva se u upravnom tijelu Općine Kneževi Vinogradi, a jedan primjerak ovog dokumenta u Državnom arhivu. Grb i zastava Općine Kneževi Vinogradi mogu se rabiti samo u svrhe, na način i prema uvjetima utvrđenim posebnom odlukom.