Područje Općine Kneževi Vinogradi pripada širem području nizinskog, ravničarskog područja Baranje. Na području Općine javljaju se oblici nizinskog ravnjačkog i brdskog reljefa.

Brdski reljef predstavljaju padine Baranjske planine – Banske kose na sjeverozapadu Općine, s najvišim vrhom od 245 m.

Na ovim prostorima vlada umjereno kontinentalna klima, koju karakteriziraju česte intenzivne promjene vremena.

Strukturi površine Općine prema katastarskim kategorijama čine:

  • poljoprivredne površine 15.573 ha – 62,6%
  • šumske površine 5.948 ha – 23,9%
  • vodotoci i kanali 1.209 ha – 4,8%
  • ostale površine trstici i bare, te neplodno i izgrađeno tlo 2.147 ha – 8,6%

Površina ukupnih građevinskih područja iznosi 943,7 ha i zauzima 3,8% površine Općine. Građevinsko zemljište nije katastarska kategorija i u njemu se nalazi osim neplodnog i poljoprivredno zemljište.