Općina Kneževi Vinogradi predstavlja prostor od 248,77 km², s udjelom od 6% ukupne površine Osječko-baranjske Županije, odnosno 22% cijele Baranje.

Prostor Općine Kneževi Vinogradi pripada krajnjem sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno njegovoj prirodno-geografskoj cjelini Baranji. U okviru prostora Baranje, Općina Kneževi Vinogradi zauzima istočni dio prostora, s tim da joj istočna granica prelazi i na lijevu obalu Dunava.

Općinsko sjedište Kneževi Vinogradi je udaljeno od Osijeka 25 km, 10 km od grada Belog Manastira, 5 km od državne ceste E-73, 26 km od granice s Republikom Mađarskom, 15 km od granice s Vojvodinom, a dio parka prirode Kopački rit nalazi se na području Općine.

Na sjeveru prostor Općine graniči s prostorom Općine Draž , te na sjeverozapadu s prostorom Općine Popovac. Ukupna dužina sjeverne granice iznosi ukupno 17 km. Na zapadu Općina graniči s prostorom Grada Belog Manastira, granicom dužine 6 km. Na jugozapadu Općina Kneževi Vinogradi graniči s Općinom Čeminac u dužini od 14 km, a na jugu s Općinom Bilje i dužinom granice od 17 km.