Osnovne karakteristike prostora uređenja Općine Kneževi Vinogradi, s gledišta zaštite kulturne baštine je u podjednakoj zastupljenosti tradicijskih građevina, arheoloških lokaliteta i pojedinačno zaštićenih sakralnih građevina.

Iz uobičajenog fonda tradicijskog graditeljstva (seoskih kuća i ambara) rasprostranjenih u Kn.Vinogradima, Kotlini i Suzi izdvaja se specifična skupina građevina u Zmajevcu. To je tzv. arhitektura u zemlji – vinski podrumi u lesu i gatori. Posebnost koja proizlazi iz njihove neposredne povezanosti s autohtonim krajolikom tvori glavnu identifikacijsku odrednicu tog kraja i Baranje uopće. To su Reformatski i Katolički surduk s 80-tak ukopanih podruma.


Sakralne građevine – vjerski objekti (crkve) na području Općine

Kneževi Vinogradi

 • Reformatska crkva iz 1576. godine
 • Pravoslavna crkva Vavedenja presvete Bogorodice iz 1742. godine;
 • RKT crkva Sv. Mihovila Arkanđela iz 1840.-1857. godine;

Karanac

 • RKT crkva Sv.Donata iz 1832.godine;
 • Reformirana kršćanska crkva iz 1808-1816 godine;
 • Pravoslavna crkva Sv.Stevana Štiljanovića iz 1991. godine;

Zmajevac

 • RKT crkva Našašća Sv.Križa iz 1752. godine;
 • Reformatska crkva iz 1866-1871. godine;

Suza

 • Reformatska crkva iz 1869. godine;
 • RKT crkva Sv. Antuna u izgradnji;

Kotlina

 • Reformirana kršćanska crkva iz 1805. godine;

Kamenac

 • Reformirana kršćanska crkva prepravljena i sanirana1877. godine.

Arheološki lokaliteti na području Općine

 • Arheološko nalazište ˝Kamenac˝, Kamenac
 • Arheološko nalazište ˝Donje polje – Prosina˝, Karanac
 • Arheološko nalazište ˝Derjan˝, Kneževi Vinogradi
 • Arheološko nalazište ˝Dragojlov brijeg˝, Kneževi Vinogradi
 • Arheološko nalazište ˝Mitvar˝, Kneževi Vinogradi
 • Arheološko nalazište Osnovna škola, Kneževi Vinogradi
 • Arheološko nalazište Crkva reformiranih, Kneževi Vinogradi
 • Arheološko nalazište ˝Kotlina˝, Kotlina
 • Arheološko nalazište ˝Vinogradi˝, Suza
 • Arheološko nalazište ˝Derjan˝, Kneževi Vinogradi
 • Arheološko nalazište „Varhegy – Mocsolas”, Zmajevac
 • Arheološko nalazište Gradac-Varhegy, Zmajevac

Ostala kulturna dobra na području Općine

 • Orgulje u crkvi sv. Donata biskupa, Karanac
 • Inventar parohijske crkve Vavedenja Bogorodice, Kneževi Vinogradi
 • Lokomobil, Kneževi Vinogradi
 • Vinski podrum (Šandora Petefija 2), Kneževi Vinogradi
 • Centralno skladište za žitarice – magazin, Mirkovac
 • Vinski podrum (Maršala Tita 81 b), Suza
 • Vinski podrum (Šandora Petefija 16), Zmajevac