Građenje sportske građevine – ograda na otvorenom igralištu u Karancu


Opremanje Doma kulture Zmajevac


Rekonstrukcija (dogradnja) Dječjeg vrtića u Kneževim Vinogradima


Izrada IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi


Izgradnja ceste od kružnog toka do ulice M. Pijade,
te u produžetku izgradnja ceste i parkirališta jugoistočno od bazena u Kneževim Vinogradima


Izrada Strategije razvoja Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2015. – 2020.