Cijenjeni posjetitelji, dobronamjerni prijatelji!

slika

Želja mi je iskreno Vas pozdraviti i zahvaliti se na iskazanom interesu za Općinu Kneževi Vinogradi. Općina Kneževi Vinogradi teritorijalno jedna je od većih ne samo u Osječko–baranjskoj županiji nego i u Republici Hrvatskoj, a nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Baranje –Republike Hrvatske. Moram napomenuti da se radi o izrazito multietničkoj i multikonfesionalnoj sredini s evidentnim prirodnim bogatstvima tog područja. Plodne oranice za ratarsku proizvodnju, blaga južna padina Baranjske planine za vinogradarsko–voćarsku proizvodnju, suvremena kanalska mreža i bogatstvo voda za navodnjavanje (Dunavski rit), šume i prezentirana – povijesna kulturna dobra temelj su za razvoj gospodarstva – prije svega poljoprivrede, prehrambene industrije, vinogradarstva, voćarstva i raznih oblika turizma – vinskog, lovnog i ribolovnog, vjerskog i općenito seoskog.

Unatoč postignutim rezultatima, naročito glede infrastrukturne opremljenosti sela na području Općine – putna mreža, vodovod, plin, rasvjeta, odvodnja, te važni objekti društvenog standarda u obrazovanju, zdravstvu, socijali, sportu, kulturi i vatrogastvu, cijenim da većina stanovnika Općine nema životni standard razmjeran prirodnim bogatstvima područja Općine. Opća je ocjena da se dio gospodarskih subjekata, uključujući i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, teško snalazi„u novonastalim ekonomskim i tržišnim uvjetima“. Unatoč svim poteškoćama posljednjih godina ohrabruje sve veći broj pozitivnih primjera u sferi poduzetništva što se tiče otvaranja novih radnih mjesta.

S obzirom na multietnički (nacionalni) i multikonfesionalni (vjerski) sastav stanovništva Općine, učinio bih veliki propust kada ne bih naglasio miran suživot i zadovoljavajući nivo tolerancije u međusobnim gospodarskim, socijalnim i napose međunacionalnim – političkim odnosima.

Osim prikaza povijesnog i aktualnog stanja na području Općine, neskrivena je namjera i želja ove stranice da prezentira bogatstvo područja Općine u svakom pogledu, kako bi ona postala interesantna za posjetitelje, da se uvjere u marljivost i gostoljubivost stanovništva u svakom pogledu.

Načelnik Općine Kneževi Vinogradi
Vedran Kramarić, mag.iur.