Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Kneževi Vinogradi:
Tamara Čizmar Mijatov
– e- mail: tamara.cizmar.mijatov@knezevi-vinogradi.hr
– službeni telefon broj: 031/730-251
– službeni telefaks broj: 031/732-106

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka